Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Eesli kord

Laupäev, 5. Mai 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 22: 21-35

Baalak kutsub Bileami
21Ja Bileam tõusis hommikul üles, saduldas oma emaeesli ja läks koos Moabi vürstidega.
Issanda ingel ja Bileami eesel
22Aga kui ta läks, süttis Jumala viha põlema ja Issanda ingel seadis ennast teel temale vastu; tema aga ratsutas oma emaeesli seljas, ja ta kaks poissi olid koos temaga.
23Kui emaeesel nägi Issanda inglit tee peal seisvat, paljastatud mõõk käes, siis emaeesel põikas teelt ja läks väljale; aga Bileam lõi emaeeslit, et ta pöörduks teele.
24Siis seisis Issanda ingel viinamägede kitsasteel, millel oli müür kummalgi pool.
25Kui emaeesel nägi Issanda inglit, siis ta surus ennast seina ligi ja pigistas Bileami jala vastu seina; ja Bileam lõi teda veel korra.
26Siis Issanda ingel läks edasi ja seisis kitsas kohas, kus ei olnud teed pöördumiseks paremale ega vasakule.
27Kui emaeesel nägi Issanda inglit, siis ta heitis maha Bileami all; aga Bileami viha süttis põlema ja ta lõi emaeeslit kepiga.
28Siis Issand avas emaeesli suu ja too küsis Bileamilt: "Mis ma sulle olen teinud, et sa nüüd lõid mind kolm korda?"
29Ja Bileam vastas emaeeslile: "Sellepärast et sa tembutasid minuga. Kui mul oleks mõõk käes, ma tõesti tapaksin su nüüd!"
30Aga emaeesel ütles Bileamile: "Eks ma ole sinu emaeesel, kelle seljas sa oled ratsutanud kogu aja kuni tänapäevani? Kas mul on olnud viisiks sulle nõnda teha?" Ja tema vastas: "Ei!"
31Siis Issand tegi lahti Bileami silmad ja ta nägi Issanda inglit tee peal seisvat, paljastatud mõõk käes. Siis ta kummardas ja heitis silmili maha.
32Ja Issanda ingel ütles temale: "Mispärast sa lõid oma emaeeslit kolm korda? Vaata, ma olen su vastu välja astunud, sest hukutav on see tee minu ees.
33Emaeesel nägi mind ja põikas mu eest need kolm korda. Kui ta ei oleks pöördunud mu eest, ma tõesti oleksin nüüd tapnud sinu ja jätnud tema elama."
34Siis Bileam ütles Issanda inglile: "Ma tegin pattu, sest ma ei teadnud, et sina seisid tee peal mu vastas. Kui see nüüd sinu silmis on paha, siis ma lähen tagasi."
35Aga Issanda ingel vastas Bileamile: "Mine koos meestega, aga räägi ainult seda, mis mina sulle ütlen!" Ja Bileam läks koos Baalaki vürstidega.

“Kel kõrvad on kuulda, see kuulgu!” Sest Jumal ei ole kohustatud rääkima meie vastu ainult auväärsel ja tradistioonilisel viisil. Võiksime valmis olla ka üllatusteks.

Mis on selle üsna naljaka loo sõnum? Bileami põikpäisus, kel on silmad aga kes ei näe; kõrvad, aga kes ei kuule ning otsustavus minna igal juhul oma valitud teed, sisaldab meie jaoks karmi hoiatust. Peab ta ju lõpuks olema silmitsi eesli, ingli, naeruvääristamise ja ka hirmuga. On kerge kujutleda kuidas Bileami saatjaskond (paras rünnakrühm koos kõikide teenrite ning Moabi printsidega) naersid ja pilkasid jälgides pentsikut, kuid vaikset vaidlust eesli ja lausuja vahel. Taolised “targad mehed” pidid ju ometi esimestena märkama imelikke asju - ka Bileam oleks pidanud koheselt olema alarmeeritud kui enne igati taltsas loom korraga imelikult käituma hakkab. Igatahes enne, kui eesel teda peksimse eest noomima hakkas.Kui oled laisk, mine sipelga juurde õppima, ütleb Õpetussõnade raamat (6:6). Ilmselt vaatame liiga vähe loomariigi poole, leidmaks kohaseid õppetunde, kuigi näiteks kannatlikkuse aj ustavuse kohta ei ole raske eeskuju leida. Jeesus ratsutas Jeruusalemma eesli seljas, teades, et neile kes talle kiitust hüüavad, meenub prohvet Sakarja sõnum (Sk 9).Bileam mõistab et ta on narriks tehtud ning saab peatselt ka teada miks. Pahandatud ning häbistatud, toimib ta hoolimatu julmusega, piitsutades eeslit viisil, mis pani Briti TV komöödiasarjas “Fawlty Towers” Basil Fawlty oma rikkiläinud autot peksma puutüvega.Kas meil on kunagi tekkinud kiusatust karjuda või türanniseerida seepärast, et ise oleme kangekaelsed ega suuda näha oma vigu? Korralekutsutud Bileam avastab, et ta tohib rääkida ainult Jumala poolt antud sõnu ( 23:8.12) ning eelnev väike draama vaid tugevdas seda sõnumit. Kui ta viimaks Baalakit kohtab - annab ta sõnumi koheselt edasi -sest see on Jumala tahe, mis siin maksab ja mitte kellegi teise oma.

“Kes teist inimest noomib, leiab lõpuks enam tänu kui libekeelne.” (Õp 28:23) Isa, anna mulle palun jõudu kõnelda ainult tõtt, ausalt ja mitte meelitada valedega. Hoia mind ka maad andmast vihale ning kättemaksule.”

Selle kommentaari autor: Margret Killingray