Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Saadud õppetunnid

Teisipäev, 19. Juuni 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 31: 1-24

Midjanlastele tasutakse kätte. Sõjasaagi puhastamine
1Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2"Tasu kätte midjanlastele Iisraeli laste eest! Pärast seda koristatakse sind su rahva juurde."
3Siis Mooses rääkis rahvaga, öeldes: "Varustage eneste hulgast mehi sõjaks, et nad läheksid Midjani vastu Issanda poolt Midjanile kätte tasuma!
4Tuhat meest igast suguharust, kõigist Iisraeli suguharudest läkitage sõtta!"
5Siis valiti Iisraeli tuhandeist tuhat meest igast suguharust, kaksteist tuhat sõjaks varustatud meest.
6Ja Mooses läkitas sõtta need tuhat meest igast suguharust, nemad ja preester Eleasari poja Piinehasi, kellel olid kaasas pühad riistad ja märgupasunad.
7Ja nad sõdisid Midjani vastu, nagu Issand oli Moosest käskinud, ja nad tapsid ära kõik meesterahvad.
8Hukatute hulgas nad tapsid Midjani kuningad Evi, Rekemi, Suuri, Huuri ja Reba, viis Midjani kuningat; ka Bileami, Beori poja, nad tapsid mõõgaga.
9Ja Iisraeli lapsed võtsid vangi Midjani naised ja nende lapsed, nad riisusid ära kõik nende veoloomad ja kõik nende karjad ja kogu nende varanduse.
10Ja kõik linnad nende asupaikades ja kõik nende telklaagrid nad põletasid tulega.
11Ja nad võtsid kogu saagi ja kõik võetava inimestest ja loomadest
12ning tõid vangid, võetu ja saagi Moosese ja preester Eleasari ja Iisraeli laste koguduse juurde leeri, mis oli Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal.
13Siis läksid Mooses ja preester Eleasar ja kõik koguduse vürstid neile vastu väljapoole leeri.
14Aga Mooses vihastus väeülemate peale, tuhande- ja sajapealikute peale, kes tulid sõjakäigult.
15Ja Mooses ütles neile: "Kas olete kõik naised jätnud elama?
16Vaata, nemad ju olid, kes Bileami nõu järgi saatsid Iisraeli lapsed Issandale truudust murdma Peori pärast, nõnda et Issanda kogudust tabas nuhtlus.
17Seepärast tapke nüüd kõik poeglapsed, samuti tapke iga naine, kes on meest tunda saanud mehega magades!
18Aga kõik tütarlapsed, kes ei ole õppinud tundma mehega magamist, jätke endile elama!
19Ja te ise lööge leer üles väljapoole leeri seitsmeks päevaks; igaüks, kes on tapnud inimese, ja igaüks, kes on puudutanud mahalöödut, puhastagu ennast kolmandal päeval ja seitsmendal päeval, te ise ja teie vangid!
20Ja puhastage kõik riided, kõik nahkriistad ja kõik asjad, mis on tehtud kitsekarvust, ja kõik puuastjad!"

Jeesus ütles: “Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus...” (Lk 16:10) Palveta, et võiksid jääda ustavaks.

Kaasaegsele lugejale võib see Iisraeli sõjapidamine Midjani vastu osutuda vastumeelsust tekitavaks. Esmapilgul leiame lühikese ja šokeeriva ülevaate lahingust, millele järgneb ulatuslik kirjeldus sõjasaagiks saadud naistest ja kariloomadest. Vägivalda ei ole vaja õigustada. Tegu on “püha sõjaga” , mille läbi inimesed ja maa pühitseti (5Ms 20:16- 18) ja mida soosis ka preester Piinehas, kandes märgupasunaid ja pühi riistu ( 31:6).
Arvestades lisaks Iisraeli ajalugu Moabiga (mis oli osa Midjanimaast) - kust nähtub, et iisraellased hakkasid nende mõjul kummardama baale ning astusid seksuaalsuhetesse midjanlastega - oli ka paljut mis vajas pühitsemist (s 15-17). Ja ikkagi - tapmine toob enesega kaasa roojasuse ja süü (s 50).
Ülla eesmärgi nimel sooritatud tapmiste õigustused ja hukkamõistmised ei ole teema mis põhjustaks 4 Moosese raamatus soovimatuid probleeme. Pigem on raamatu keskseks teemaks kuulekus Jumalale. Hoolikalt rõhutab jutustaja liine mis näitavad üht põlvkonda ustavamana kui eelmist. Piinehas osutub ustavaks käsuseadusele 4Ms 10:1-10. Veega leeri toodava sõjasaagi puhastamine (19-24) näitab täpset ja kohusetundlikku punase lehma ohvritalituse detailide järgimist ( 4Ms 19:1-10). Sõjasaagi jagamine preestritele ja leviitidele ( 15-47) täidab ka nende toetamise nõuded. Kõigest nähtub, et see sugupõlv on õppinud ära Jumala kuulamise ja talle kuuletumise - ning see on peaaegu vastupidine toimimisviis eelnenud sündmustele.
Seal, kus vanem põlvkond oli jõudnud tõotatud maa künnisele, kuid osutunud läbikukkunuks Jumala usaldamises ja talle kuuletumises, kummardades Moabi ebajumalaid- seal võime näha järgmist põlvkonda ustavana ning Jumala poolt nende vanelaste ees igasugusest süüst vabastatuna. Näeme, et see põlvkond oli väärt et nende kätte usaldada Jumala suurem and - sissepääs Jumala tõotatud maale.

Mõnikord eeldab kaasaegne psühholoogia, et inimene on paratamatult määratud “kordama oma esiisade patte”. Mida peaksime meie tegema, et mõista oma isade ja kirikuisade poolt kogetud õppetunde,ega kordaks nende vigu?

Selle kommentaari autor: Jo Bailey