Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Evangeeliumide inglid

Laupäev, 25. August 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 1: 1-14

Nägemus Issanda auhiilgusest
1"Kolmekümnendal aastal, neljanda kuu viiendal päeval, kui ma olin vangide seas Kebari jõe ääres, sündis, et taevad avanesid ja ma nägin Jumala nägemusi."
2Kuu viiendal päeval, kuningas Joojakini vangiviimise viiendal aastal
3tuli Issanda sõna preester Hesekielile, Buusi pojale, kaldealaste maal Kebari jõe ääres; ja Issanda käsi tuli seal tema peale.
4"Ja ma vaatasin, ja ennäe, põhja poolt tuli marutuul suure pilve ja lõõmava tulega. Ja pilve ümber oli kuma, ja keskelt, tule keskelt, paistis otsekui hiilgav metall.
5Ja keset seda paistis midagi, mis koosnes neljast olevusest. Nende välimus oli niisugune: nad olid inimese sarnased,
6aga igaühel oli neli nägu ja igaühel oli neli tiiba.
7Nende jalad olid sirged ja nende labajalad olid nagu vasika sõrad. Ja nad hiilgasid nagu läikiv vask.
8Neil olid inimese käed tiibade all, neljas küljes; ja neil neljal olid oma näod ja oma tiivad.
9Nende tiivad puudutasid üksteist. Liikudes nad ei pöördunud, igaüks läks otse edasi.
10Ja nende näod olid niisugused: esiküljel inimese nägu, neliku paremal küljel lõvi nägu, neliku vasakul küljel härja nägu ja neliku tagaküljel kotka nägu.
11Niisugused olid nende näod. Ja nende tiivad olid laiali laotatud ülespoole; igaühel oli kaks tiiba vastastikuseks puudutamiseks ja kaks tiiba katsid nende ihu.
12Nad liikusid igaüks otse edasi: kuhu vaim iganes tahtis minna, sinna nad läksid, liikudes nad ei pöördunud.
13Ja olevuste vahel oli näha otsekui tuliseid süsi, mis põlesid tõrvikute sarnaselt, liikudes olevuste vahel sinna-tänna; ja tulel oli kuma ning tulest tuli välja välk.
14Ja olevused jooksid sinna-tänna, otsekui lööks välku.

Kas sul on tunne, et oled kuidgi Jumalast hüljatud kohas oma elus? Palu, et Ta annaks sulle värske ilmutuse endast ja oma kohalviibimisest.

Hesekiel, heebrea keeles “Jumal on tugev” või “Jumal teeb tugevaks”, oli preestrisoost prohvet, kes aastal 597 eKr koos paljude juutidega Paabelisse küüditati.
Vangipõlve viie aasta jooksul oli tema kodu avatud paljudele, kes tulid nõu ja abi saama. Talle avanes korduvalt võimalus näha taevaseid nägemusi, mille täpsel kirjeldamisel, nagu lugedes märkame, oli tal tõsiseid raskusi. Ent nende nägemuste sõnum on selge: siin ilmutatakse Jumala aulisust ja pühadust.
Hesekieli nähtud olendeid nimetatakse keerubiteks või seeraviteks, neid on kujutatud samamoodi nagu Js 6:2 ja Ilm 4:7. Lihtsaim seletusviis oleks neid pidada sõnumitoojateks ingliteks – kreeka keeles angelos. Et sõnumitoojaid on neli – inimese-, lõvi-, härja- ja kotkanäoline –, siis on kristlikus sümboolikas tähistatud nende olenditega nelja evangeeliumi ning kasutatud sageli kunstis, eriti keskaegsete kirikute kantsli kaunistamiseks. (Sõna euangelion tähendab kreeka keeles “head inglit” või “head sõnumit”.)

Aga pangem tähele salme 10 ja 20, milles rõhutatakse, et need keerubid, kes hoiavad kogu maailma liikumises, on ise Püha Vaimu teenistuses. Nüüd sinagi, inimene, lase end Vaimust juhtida!

Selle kommentaari autor: Ingmar Kurg