Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Allkirjastatud, pitseeritud, edastatud

Laupäev, 2. Veebruar 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ef 1:1-14

Tervitus
1Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel - pühadele, kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses:
2Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
Hümn Kristuse ülistuseks
3Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses;
4nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses,
5meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda,
6tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus.
7Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda,
8millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses,
9tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud
10aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal.
11Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi,
12et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme lootnud Kristusele.
13Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu,
14kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni - tema kirkuse kiituseks.

"Ülistus ei rahulda meie nälga Jumala järele - see suurendab meie söögiisu." (Eugene Peterson)

Kaks asja annavad märku, et selles kirjakohas on esitatud "suure pildi" teoloogia. Esimene on Kolmainsus. See algab Isast (s 2, 3), austab Poega (s 4-12) ja rõõmustab Püha Vaimu töös (s 13, 14). Teine on loomine. Pauluse ülevaade Jumala plaanidest algab enne loomist (s 4), keskendub Kristuse saavutatule (s 5-8) ja mõtiskleb kogu kosmose tulevikust (s 9, 10). Hõlmates kogu maailma ajalugu, on see suurepärane taust Jumala majesteetlikule plaanile maailma jaoks. Me alustame oma reisi enne aegade algust ja liigume kuue salmiga ajastute lõpu taha. Kas pilt võiks olla suurem?

On veel midagi selles tekstis, mis väärib tähelepanu, midagi iseloomulikku Pauluse teoloogias: meile suunatud tähelepanu. Pauluse maailmapildis on inimolendid need, kes saavad Jumala töödest enim kasu. Ükskõik kui suur on maastik, pilt keskendub meile. Tänase kirjakoha põhjal oled sa igal viisil õnnistatud (s 3): valitud (s 4), ettemääratud (s 5), lapsendatud (s 5), lunastatud (s 7), andekssaanud (s 7), kaasa arvatud (s 13), pitseriga kinnitatud (s 13). See Jumal, kes on armastanud meid enne aegade algust ja kellel on meie jaoks hea plaan, mis ulatub kaugele tulevikku, kohtub meiega siin ja praegu Püha Vaimu kaudu. Tema tõotused on meie kindel jalgealune, tema plaanid avanevad meie ees, kuid tema kohalolek on meiega just praegu.

Nagu astronoom, kes uurib mõõtmatut öist taevalaotust, on Paulus hämmastanud Jumala armastuse suurusest ja laiusest. Ja nagu mikrobioloog, kes uurib elu mustreid väikseimas rakus, rõõmustab ta, kui intiimne ja isiklik see armastus võib olla. Nii mõõtmatutes avarustes kui igas inimlapses: Jumal on armastus.

Püha Vaim kindlustab sinu saatuse ja näitab sulle, milline see on. Tema on sinu tuleviku lõhn. Ava ennast talle.

Selle kommentaari autor: Gerard Kelly