Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kaks palvet

Esmaspäev, 4. Veebruar 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ef 1:15-23

Palve usulise tarkuse saamiseks
15Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu,
16ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades,
17et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,
18valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees
19ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.
20See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas,
21kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul,
22ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,
23kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.

"Kui ainus palve, mida sa kogu elus jooksul kordad, oleks „Tänan sind“, siis sellest piisaks." (Meister Eckhart (1260-1327), saksa kristlik müstik)

Põnevil Jumala plaanide suurejoonelisest panoraamist, tahab Paulus, et usklikud teaksid ka palvest, kuhu need nägemused ta viisid. (s 15, 16). Tema palves on kaks  osa: tänu ja soov.

Paulus tänab Jumalat usklike eest (s 16) ja palvetab nende eest (s 17). Just neist kahest salmist võiks kirjutada terve uurimuse pastoraaltöö kohta.  Olles näinud Efesose usklike usuletulemist,  rõõmustab Paulus nende pääste üle. Omandanud tänuliku suhtumine, ei lõpeta ta kunagi tänamast Jumalat selle eest, mida ta on juba teinud, aga samuti ei loobu ta küsimast rohkem (s 17-19). Ta igatseb, et uskujad teaksid Jumalat põhjalikumalt (s 17), suudaksid näha selgemalt Tema eesmärke ja tegevust maailmas (s 18) ja oleksid sügavamalt teadlikud Tema väest (s 19).

Jumal ilmutab seda kõike meile, kui kasvame Talle lähemale ja see on jüngriksolemise põnevus Pauluse jaoks, et alati on rohkem avastada.  Saame teada, et  Isa on ülev kirkuses (s 17),  et Tal on meie jaoks pärand, mis koosneb aulistest rikkustest (s 18),  et vägi, millega Ta töötab, on võrreldamatu (s 19) mistahes muu väega. Mida lähemalt Paulus vaatab, seda rohkem ta näeb. „Ära loobu sügavamale minemisest", võiks olle tema sõnum meile täna,  „Jumala kohta on võimalik alati veel rohkem avastada".

Selle tõenduseks toob Paulus asjaolu,  et, mida Jumal on tõotanud uskujaile, selle on Ta juba teinud Kristuses.  Kristuse ülestõusmine (s 20) ja taevaminek (s 21) pole lihtsalt ühekordsed sündmused, mis austavad Jumala Poega: nad on tõendus selle kohta, mida Jumal saab teha ja ka teeb kogu oma looduga. Lõppkokkuvõttes jõuab ülestõusmise revolutsioon kosmose ääreni ja kõik saab täidetud (s 21-23). Vahepeal aga tahab Jumal  täita sinu ja oma ihu - Koguduse.
 

Kui Jeesuse ülestõusmine on see, mismoodi Jumala vägi end nähtavaks teeb, siis mida see sinu jaoks tähendab?

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald