Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ümberpööratud kuningriik

Reede, 1. Märts 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Km 6: 1-24

Gideoni kutsumine
1Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ning Issand andis nad seitsmeks aastaks Midjani kätte.
2Midjani käsi Iisraeli peal osutus tugevaks ja Midjani pärast tegid Iisraeli lapsed endile need mägedes olevad õõned ja koopad ning redupaigad.
3Ja alati, kui Iisrael oli külvanud, tulid Midjan ja Amalek ning hommikumaalased ja tungisid neile kallale
4ja lõid nende vastu leeri üles ning hävitasid maa vilja kuni Assa teelahkmeni ega jätnud Iisraelile toidust järele, samuti mitte lammast, härga ega eeslit.
5Sest nad tulid oma karjadega ja telkidega, tulid otsekui rohutirtsuparv, neid ja nende kaameleid oli arvamatu palju; ja tulles maale, nad rüüstasid selle.
6Nii jäi Iisrael väga kehvaks Midjani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole.
7Ja kui Iisraeli lapsed Midjani pärast Issanda poole kisendasid,
8siis läkitas Issand Iisraeli laste juurde prohveti, kes neile ütles: "Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Mina tõin teid ära Egiptusest ja tõin teid välja orjusekojast.
9Mina päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi teie rõhujate käest; mina ajasin nad ära teie eest ja andsin teile nende maa.
10Ja mina ütlesin teile: Mina olen Issand, teie Jumal, ärge kartke emorlaste jumalaid, kelle maal te elate! Teie aga ei ole mu häält kuulda võtnud."
11Ja Issanda ingel tuli Ofrasse ning istus tamme alla, mis kuulus abieserlasele Joasele; ja Joase poeg Gideon peksis surutõrres nisu, et seda midjanlaste eest kõrvale toimetada.
12Ja Issanda ingel ilmutas ennast temale ning ütles talle: "Issand on sinuga, sina tubli mees!"
13Ja Gideon vastas temale: "Oh mu Issand! Kui Issand on meiega, mispärast on siis see kõik meid tabanud? Ja kus on kõik tema imeteod, millest meie vanemad meile on jutustanud, öeldes: Eks ole Issand meid Egiptusest ära toonud? Aga nüüd on Issand meid maha jätnud ja Midjani kätte andnud!"
14Siis pöördus Issand tema poole ja ütles: "Mine selles oma jõus ja päästa Iisrael Midjani käest! Tõesti, ma läkitan sind!"
15Aga Gideon vastas temale: "Oh Issand, millega mina Iisraeli päästan? Vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses ja mina olen noorim oma isa peres."
16Siis ütles Issand temale: "Et mina olen sinuga, siis sa lööd midjanlased maha nagu üheainsa mehe."
17Aga Gideon vastas: "Kui ma olen nüüd sinu silmis armu leidnud, siis tee mulle üks tunnustäht, et sina oled see, kes minuga räägib!
18Ära siis lahku siit, kuni ma su juurde tagasi tulen ja oma roaohvri toon ning su ette panen!" Ja ta vastas: "Ma jään, kuni sa tagasi tuled."
19Ja Gideon läks ning valmistas sikutalle ja poolest vakast jahust hapnemata leivakesi, pani liha korvi, leeme potti ja tõi tema juurde tamme alla ning seadis ta ette.
20Aga Jumala ingel ütles temale: "Võta liha ja hapnemata leivakesed, aseta siia kalju peale ja vala leem välja!" Ja ta tegi nõnda.

Kas julged paluda, et saaksid näha iseennast sellisena, nagu Sind näeb Jumal? Kas mõistad Tema armastuse suurust sinu vastu?

 

Asjade käik on ärritavalt tuttav. Jahve päästab Iisraeli rõhumise alt, kuid rahvas unustab selle peagi ja muutub kurjaks. Saabub võimas vaenlane, kes kohtleb Iisraeli isegi hullemini kui varasemad. Meeleheites rahvas pöördub tagasi Jahve poole, kes oma suures halastuses tõstab üles uue juhi neid päästma. Selleks on Gideon, kes vaevalt sobib päästja rolli. Tema iseloomustus on üpris nõrk: ta on tähtsusetu oma perekonnas ja pärit kõige nõrgemast suguharust. Esmakordselt kohtume temaga siis, kui ta surutõrres vilja peksab, et seda midjanlaste käest päästa.

Autor Donald Kraybill kirjeldab Jumala riiki kui „ümberpööratud kuningriiki”, mis pöörab pea peale kõik selle maailma poolt hinnatud ja tähtsaks peetud asjad. Kus maailma räägib rikastest, räägib Jeesus vaestest; kui maailma väärtustab väliselt tarku, siis Jumal kasutab neid, keda maailma peab narrideks; kui maailm imetleb tugevaid, siis Jeesus pöörab tähelepanu nõrkadele. Ühes Londoni kirikus on Jeesuse portree. Kui sellele läheneda, siis märkate, et pilt koosneb tegelikult suure hulga inimeste väikestest näopiltidest. Ükski neist ei kuulu kuulsusele, kõik on tavalised inimesed.

See on julgustav sõnum – just tavalised mehed ja naised, kes Kristust oma igapäevases elus järgivad, teevad Ta nähtavaks ja tuntuks meie tänapäeva maailmas.  Maailmas, mis on võlutud rikastest, võimukatest ja kuulsatest, tahab Jumal kasutada tavalisi inimesi, nagu sina, mina ja Gideon, et saavutada oma eesmärke.

 
Isa, tänan Sind, et olen Sinu laps ja armastad mind! Aita mul olla kindel oma võimekuses, mille oled mulle andnud, võrdlemata end teistega, vaid tehes Sind tuntuks kõige läbi, mida ma teen!

Selle kommentaari autor: Ruth Valerio