Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Joon liivas

Reede, 3. Mai 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hb 7:1-10

Jeesusest kui suurest ülempreestrist
1Seesama Melkisedek oli ju Saalemi kuningas, Kõigekõrgema Jumala preester, kes tuli vastu Aabrahamile, kui see pöördus tagasi kuningaid löömast, ja õnnistas teda,
2kellele ka Aabraham jagas kümnist kõigest, ja kes on, nagu ta nimi esmalt tõlgitakse, "Õiguse kuningas", siis aga ka Saalemi kuningas, see on "Rahu kuningas",
3isatu, ematu, suguvõsatu, kellel ei ole päevade algust ega elu otsa, aga sarnaselt Jumala Pojaga jääb preestriks jäädavalt.
4Vaadake siis, kui suur on see, kellele ka peavanem Aabraham andis kümnist sõjasaagist!
5Leevi poegadel, kes saavad preestriameti, on küll käsk võtta Seaduse järgi kümnist rahva, see tähendab oma vendade käest, ehk küll nemadki on lähtunud Aabrahami niuetest.
6Aga see, kelle sugu nende sekka ei arvata, võttis kümnist Aabrahami käest ja õnnistas teda, kellel olid tõotused.
7Vastuvaidlematult on nii, et alam saab õnnistuse ülemalt.
8Ja siin võtavad kümnist surelikud inimesed, seal aga see, kellest tunnistatakse, et ta elab.
9Jah, võib isegi öelda, et ka Leevi, kes võttis kümnist, oli ise Aabrahami kaudu maksnud kümnist,
10sest ta oli alles esiisa niuetes, kui Melkisedek Aabrahamile vastu tuli.

Issand, ava meie meeled nägema vanu asju uuest vaatenurgast.

 

Istusime ranna ääres liival päikesevarjus, ja tõlkisime kirja heebrealastele. Joonistasime liiva sisse kaks ringi - ühe vana ja teise uue lepingu tarvis. Vana lepingu ringi alla kirjutasime “Aabraham” ning tõmbasme  sirge joone alates tema nimest,  läbi ringi, kuni  uue lepinguni Jeesuses.Siis kirjutasime Aabrahami nime alla “Melkiseedek” ja jäime kõik seda vaatama - kuni keegi meist tõusis üles ja tõmbas joone Melkiseedekist alates, mööda vanast lepingust otse uue lepinguni. “ See on meie joon, ” ütles ta. Korraga muutus too kõver joon liivas otsustavalt tähenduslikuks.

Heebrealaste kirja autor poleks ilmselt selle segasevõitu Melkiseedeki looga üldse vaeva nägema hakanud, kui temast veel varasem poeet, poleks läbi selle Iisraeli eelse Jeruusalemma preester-kuninga, hoomanud Kristust. Kristust, kes oli siis, on praegu, ja saab eelolevail päevil tulema väes ja majesteetilkkuses valitsema seda maailma.

Iidsed Lombaha hõimud on rikkad paljude traditsioonide poolest. Nende kaugeimad, Aabrahami eelsesse aega ulatuvad esivanemad, on samamoodi loodud jumalanäolisteks ning eesmärgiga tundma õppida Teda. Kuulumata valitud rahva hulka ja olemata vana lepingu liidus, jõudsid nad  tundmatuid  radu pidi oma kaugete saarteni. Aegajalt triivisid nad tõest eemale, kuid ei kaotanud päriselt kunagi sidet Jumalaga. Ja Jumal, kes on kohalolev kõikde rahvaste rännakuis - ei kaotanud neid. Kui aeg sai täis, siis saatis ta saartele misjonärid. Esimene neist pidi andma oma elu ja vere, enne kui Lombaha hõimud panid maha oma relvad, et vastu võtta evangeelium. 

Ükski inimene ei saa jääda väljapoole Jumala eesmärke (Ilm 7;9). Ajaliivas on joon, mis ühendab kõik inimesed nende iidse minevikuga, läheb mööda keerukast ajaloost, ning toob igaühe uue lepinguni - sinna kus Jeesus täielikult lunastab kõik, kes valivad tulla veelkord Jumala juurde (s 25).

 
Me austame sind, iidsete aegade Jumal; tänase päeva Jumal ning meie kaugeima tuleviku Jumal. Me täname Sind et oled meid loonud tundma Sind; et Sa ei unusta mei ning et oled andnud meile Jeesuse, Messia - kes toob meid tagasi Sinu juurde.

Selle kommentaari autor: John Harris