Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala pühadust tunnetades

Reede, 17. Mai 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hb 10:26-31

Hoiatus ärataganemise eest
26Sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest,
27vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab vastased.
28Kui keegi hülgab Moosese Seaduse, siis peab ta ilma armuheitmiseta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale.
29Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Jumala Poega on jalgadega tallanud ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud, ja kes on teotanud armu Vaimu?
30Me ju tunneme teda, kes ütleb:
"Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte."
Ja taas:
"Küll Issand mõistab kohut oma rahva üle."

31Hirmus on langeda elava Jumala kätte!

Kristus on päästva usu piiritähis. Ilma Temata ei saa keegi olla Jumala oma, ega ole kellelgi õiget Jumalat.

 

Kirja tõsised hoiatused on paljusid ehmatanud. Inimesed on imestunud, miks imeliste tõotuste järel tuleb korraga nii karm tekst. Kuidas sobib kokku Kristus ning kohutav kohtumõistmine ja tuli? Küsimus on neist samadest hoiatustest mida kirja autor juba alguses mainib, soovides ikka ja jälle rõhutada, kui ohtlik on meie Päästja hülgamine.

See hoiatus on selge - kui keegi usuletuleku järel pöördub ära Kristusest, siis ei ole talle enam Kristuse ohvrist mingit kasu. Salmis 26 nimetatud patt pole aga ettekavatsematu äpardus või iseloomunõrkus, vaid tahtlik mäss evangeeliumi vastu. Inimene pöördub tagasi oma ebausu juurde ning hakkab Kristust vihkama. 

Samas tuleb olla ettevaatlik paljudele loomuomase alaväärsuse ning süütunde suhtes.

Ka mitmed usklikud on liigagi valmis end pidevalt süüdi tundma ning seepärast on vaja teada, millisel alusel me seisame ning ära tunda millal on tegu “vendade süüdistajaga”, kes ei kõhkle süüdistamast ka neid, kes on Kristuse ohvri täiel määral vastu võtnud. On aga teisi, kelle jaoks Jeesuse verest rääkimine ja mõtlemine on vastumeelne või kes peavad seda isegi mõttetuks - samas oma südames siiski Jumalasse uskudes ning Teda armastades. Jumal ei ole teinud midagi ülemäära ega puudulikult. Kõik Tema teod, ka päästetegu - on täiuslikud. Jeesuse ohvri kõik komponendid on ja jäävad uskujale kindlaks aluseks ning täielikult ja rõõmuga usus vastuvõetavaiks. Kord seda teinud -võime täie julgusega tagasi tõrjuda kõik süüdistaja rünnakud ega pea nõu küsima oma tunnetelt.  

See, kes on usust tõeliselt ära taganenud, on ükskõikne ega hooli enam ei Kristusest ega tema ohvrist.

Kristuses tehtud lepingu veri on see, mis meid pühitseb ning Jumala Vaim, kes meid uuendab. Kui meil on Kristus, oleme Jumala omad ning midagi muud ei ole vaja.

 
Kristusesse jäämine tähendab eelkõige jäämist Tema armu sisse.

Selle kommentaari autor: APÜ