Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ahnuse palk

Neljapäev, 15. August 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 27:17-36

Nutulaul Tüürose pärast
17Juuda ja Iisraeli maa, nemadki kauplesid sinuga: Minniti nisu, vaha ja mett, õli ja vaiku andsid nad sulle vahetuskaubaks.
18Damaskus oli su kaubamuretseja su paljude toodete vastu, sest sul oli rohkesti igasugu vara: veini Helbonist ja villa Saharist.
19Daan ja Jaavan Uusalist andsid sulle kauba eest taotud rauda, kassiat ja kalmust, mis tulid sulle vahetuskaubana.
20Dedan kauples sinuga ratsutamiseks tarvitatavate sadulatekkidega.
21Araablased ja kõik Keedari vürstid olid su teenistuses kaubamuretsejaina: nad hankisid sulle kaubana tallesid, jäärasid ja sikke.
22Seeba ja Raama kaupmehed kauplesid sinuga: nad andsid su kauba eest parimat kõigist palsameist, igasugu kalliskive ja kulda.
23Haaran, Kanne ja Eden, Seeba, Assuri ja Kilmadi kaupmehed kauplesid sinuga:
24nemad kauplesid sinuga su turul kauniste kangastega, siniste ja kirjatud mantlitega, kirjude vaipadega ja tugevate punutud köitega.
25Tarsise laevade karavanid vedasid su kaupu. Nõnda sa täitusid raske lastiga ja said väga toredaks merede südames.
26Su sõudjad viisid sind suurtele vetele, aga idatuul murrab su merede südames:
27su varandus, su kaup, su vahetuskaup, su meremehed ja su kiprid, su pragudetihendajad ja su kaubavahetajad ja kõik su sõjamehed, kes on su sees, ja kogu su rahvahulk, kes on su sees, vajuvad merede südamesse su langemispäeval.
28Lained laksuvad su kiprite kisast.
29Oma laevadelt astuvad alla kõik aerudehoidjad; laevurid, kõik kiprid astuvad maale,
30lasevad sinu pärast kuulda oma häält ja kaebavad kibedasti; nad puistavad enestele põrmu pähe, nad püherdavad tolmus.
31Nad ajavad sinu pärast pead paljaks ja rõivastuvad kotiriidesse; nad nutavad sinu pärast kibedasti ja valusas leinas.
32Nad alustavad kurtes sinu pärast nutulaulu ja laulavad sinust: Kes on iial jäänud nii hääletuks nagu Tüüros keset merd?
33Kui su kaubad saabusid meredelt, küllastasid sa paljusid rahvaid; oma rohkete varade ja kaupadega tegid sa rikkaks kuningaid.
34Nüüd oled sa purustatud, eemal meredest, vete sügavustes; su vahetuskaup ja kogu su meeskond on vajunud koos sinuga.
35Kõik saarte elanikud on sinu pärast kohkunud, ja nende kuningaid on haaranud ärevus, nende näod on hirmunud.
36Kaupmehed rahvaste seas põlastavad sind: sa oled muutunud hirmutiseks ja sind ei ole enam iialgi."

“Pööra mu süda oma tunnistuste poole, aga mitte ahnuse poole!” (Ps 119:36) Kus olen tabatud ahnuse patus?

 

Kaebelaul jätkub. Selles esitletakse meile terve hulk foiniiklaste kaubanduspartnereid ning nende müügiartikleid, mida Tarsise laevad mööda Vahemerd vedasid. Seejärel kirjeldatakse foiniiklaste kaubandusimpeeriumi hävingut ning kurbust ja kohkumist, mida see põhjustas.

 

See kaebelaul on huvitav ka kultuuriloolisest aspektist. Alguses kirjeldatakse siin Tüürost kui suurt laubalaeva, mis tõmbas eenese poole kliente nagu meekärg mesilasi - või siis, nii nagu meie aja ostuparadiisid tõmbavad ostlejaid. Laulu dramaatiline kulminatsioon aga saabub siis , kui see laev läheb merele liiga suure lastiga ning seetõttu ei pea vastu tõusnud tormituulele ja hukkub koos lasti ning inimestega. Need harvad, kes pääsevad on šokis ja kisendavad suures valus.

 

Suur laevahukk ongi šokk, mis vapustab inimest pikaks ajaks. Parvlaev “Estonia” hukkumine 1994.aastal toob praegugi veel paljudele pisarad silma, mäletame Titanicut veel saja aasta taha, samamoodi ei unusta soomlased Kuru laeva hukkumist.

Kui suur kaubalaev läheb põhja, siis kõigutab see ka majandust ning toob kahju kaupmeestele. New Yorgi kaksiktornide häving kõigutas börisnumbreid ning tekitas pankrotte üle terve maailma.

 

Hesekieli prohveteeringus ei ole laevahuku põhjuseks suur idatorm (Paabeli rünnak?), vaid liiga raske last. Viimselt ei käi ahnete käsi hästi.

 
Ja ta ütles neile: "Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!" (Lk 12:15)

Selle kommentaari autor: Pekka Eskelinen