Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Iidne Titanic

Kolmapäev, 14. August 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 27:1-25

Nutulaul Tüürose pärast
1Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
2"Ja sina, inimesepoeg, alusta nutulaulu Tüürose pärast
3ja ütle Tüürosele, kes elab mere väravate juures ja kaubitseb rahvastega paljudelt saartelt: Nõnda ütleb Issand Jumal:
Tüüros, sa ise ütled: "Mina olen täiuslikult ilus!"

4Su rajad on merede südames, su ehitajad tegid su täiuslikult ilusaks.
5Nad ehitasid sind Seniiri küpressidest, kõik, mis puutub laudadesse; nad võtsid Liibanonilt seedrid, et valmistada sulle maste.
6Su aerud tehti Baasani tammedest, su käil oli kaetud elevandiluuga, pealistuseks kittide saarte küpressidele.
7Su puri oli Egiptuse linasest riidest, see oli su tundemärk; su varikatus oli sinisest ja purpurpunasest riidest Eliisa saartelt.
8Su sõudjaiks olid Siidoni ja Arvadi elanikud, su oma targad, Tüüros, olid su sees: nemad olid su kiprid.
9Gebali vanemad ja targad tihendasid su pragusid. Sinu sisse tulid kõik mere laevad ja nende meeskonnad, et vahetada sinuga kaupa.
10Pärsia, Luud ja Puut olid sõdureiks su sõjaväes; sinu juures riputasid nad üles oma kilbid ja kiivrid, nemad andsid sulle su toreduse.
11Su müüridel ümberringi olid arvadlased ja su sõjavägi, ja su tornides olid gammadlased; nemad riputasid oma kilbid ümberringi su müüride külge, nemad tegid su ilu täiuslikuks.
12Tarsis oli su kaubamuretseja, sest sinul oli rohkesti igasugu vara; nad andsid sulle vahetuskaubaks hõbedat, rauda, tina ja seatina.
13Jaavan, Tubal ja Mesek kauplesid sinuga; nad andsid sulle vahetuskaubaks orje ning vaskriistu.
14Toogarma sugu andis sulle kauba eest hobuseid, ratsahobuseid ja muulasid.
15Rodanlased kauplesid sinuga; paljud saared olid su teenistuses kaubamuretsejaina: nad tõid sulle maksuna elevandiluud ja eebenipuud.
16Süüria oli su kaubamuretseja, sest sul oli rohkesti tooteid: nad andsid sulle kauba eest türkiise, purpurpunaseid, kirjatud ja peeni valgeid kangaid, koralle ja rubiine.
17Juuda ja Iisraeli maa, nemadki kauplesid sinuga: Minniti nisu, vaha ja mett, õli ja vaiku andsid nad sulle vahetuskaubaks.
18Damaskus oli su kaubamuretseja su paljude toodete vastu, sest sul oli rohkesti igasugu vara: veini Helbonist ja villa Saharist.
19Daan ja Jaavan Uusalist andsid sulle kauba eest taotud rauda, kassiat ja kalmust, mis tulid sulle vahetuskaubana.
20Dedan kauples sinuga ratsutamiseks tarvitatavate sadulatekkidega.

“Jumal võtab tuule Paabeli purjedest, Tema lammutab maailma võimuskeemid” (Ps 33:10 The Message) Too kiitust meie jumalikule Sõjamehele!

 

Tuleb meeles pidada, et need Hesekieli sõnad ei olnud antud kui ajalooline ananlüüs. See polnud mingi “impeeriumi tõusu ja languse” ülevaade, antud tagasivaates ning peale hoolikat uurimistööd. Hesekiel räägib millestki, mis alles hakkas juhtuma ning arvestades nende tohutut rikkust ning võimu, oleksid Tüürose elanikud pidanud Hesekieli ennustust täiesti raevuajavaks - kellegi haige aju sonimiseks. Pole kahtlust, et paljud prohveti esmastest kuulajatest nii ka reageerisid.

 

Kui Hesekieli kuulutus oleks rääkinud Tüürose kõrgest positsiooonist, väljapaistvast ilust, suurest mõjust ning rikkusest, ei oleks keegi tahtnud sellele midagi vastu öelda. Hesekiel aga kirjeldab Tüürost kui võimast kaubalaeva, mis on ehitatud parimatest materjalidest, (s 3-9), ja see tema kaubanduslikku edukust kirjeldav metafoor ei olnud üldse liialdatud. Kui mõjuv see oli! Kui kindlalt ning turvaliselt pidi see end tundma!

Sageli on rahvaste edu ning rikkuse “pimedaks pooleks” uhkus ning üleolev suhtumine. Ometi isegi kõige võimsamad ning rikkamad ühiskonnad peavad silmitsi olema ebakindla tulevikuga. Hesekieli pilt Tüürosest oli kui “Titanic” mis kohe hakkab juhtuma. Linna haavamatus oli paljas unistus ning need kes pidid pealt nägema tema hävitamist, pidid tagasi põrkama selle totaalsuse ees.

 

Kuidas on meiega? Kahjuks tuleb öelda, oleme vägagi varmad tegema sama viga.. meid on kujundamas nii paljud erinevad sõnumid, kihutades meid üles asetama oma usaldus ning turvalisus valesse kohta. On lihtne sõnades kaasa kiita Pauluse hoiatusele “ärge olge ülbed, ärge pange oma lootust rikkusele, mis on nii ebakindel (1Tm 6:17)

On üsna keeruline panna oma finantsplaanid ühtuma oma teoloogiaga. Eriti raske on see siis kui me pole kristlaste keskel, kes suhtuvad tõsiselt UT üleskutsesse  üksteise eest hoolitseda.

 
Tundub, et rikkuse ja turvalisuse teeemad valitsevad nii inimeste isiklikku kui ka riikide poliitilisi kavatsusi. Palu, et Jumal räägiks Sulle neist teemadest selgelt ning kui vaja, ka karmilt. Palveta, et meie rahvuslik poliitika saaks mõjustatud Jumala riigi väärtustest, selles valitsevast “õiglusest ning halastusest”:

Selle kommentaari autor: Steve Bradbury