Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pea meeles, et oled surelik

Reede, 23. August 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 32:17-32

Nutulaul vaarao pärast
17Ja kaheteistkümnendal aastal, esimese kuu viieteistkümnendal päeval tuli mulle Issanda sõna; ta ütles:
18"Inimesepoeg, kaeba Egiptuse hiilguse pärast, saada see ja vägevate rahvaste tütred maa sügavustesse haudaläinute juurde!
19Kellest oled sa nüüd veel meelepärasem? Astu alla ja heida magama ümberlõikamatute juurde!
20Nad langevad mõõgaga mahalöödute keskele. Mõõk on antud. Tõmmake alla tema ja kogu ta hiilgus!
21Vägevad kangelased räägivad surmavallast tema ja ta abistajate puhul: "Nad on tulnud alla, nad lamavad, need ümberlõikamatud ja mõõgaga mahalöödud."
22Seal on Assur ja kogu ta jõuk, tema ümber on nende hauad; need kõik on maha löödud, langenud mõõga läbi,
23nende hauad on augu sügavaimas põhjas; tema jõuk on ümber ta haua; need kõik on maha löödud, mõõga läbi langenud, kes tekitasid hirmu elavate maal.
24Seal on Eelam ja kogu ta toredus ümber ta haua, need kõik on maha löödud, mõõga läbi langenud, ümberlõikamatuna on astunud alla maa sügavustesse need, kes tekitasid hirmu elavate maal; nad kannavad oma häbi koos nendega, kes on läinud alla hauda.
25Mahalöödute keskele on antud ase temale ja kõigile ta väehulkadele; tema ümber on ta hauad. Kõik need ümberlõikamatud on mõõgaga maha löödud, sest nende pärast tekkis hirm elavate maal; nad kannavad oma häbi koos nendega, kes on läinud alla hauda; ta on pandud mahalöödute keskele.
26Seal on Mesek, Tubal ja kogu ta väehulk; tema ümber on ta hauad; kõik need ümberlõikamatud on mõõgaga maha löödud, sest nende pärast tekkis hirm elavate maal.
27Nad magavad koos muiste langenud kangelastega, kes läksid alla surmavalda oma relvadega, kelle mõõgad pandi neile pea alla ja kelle patud on nende luude peal; sest elavate maal oli hirm nende kangelaste ees.
28Sindki murtakse ümberlõikamatute keskel ja sa pead magama koos mõõgaga mahalöödutega.
29Seal on Edom, tema kuningad ja kõik ta vürstid, kes hoolimata nende kangelaslikkusest on pandud mõõgaga mahalöödute juurde; nad magavad koos ümberlõikamatutega ja haudaläinutega.
30Seal on põhjamaa vürstid tervikuna ja kõik siidonlased, kes koos mahalöödutega on läinud alla, kes hoolimata hirmust nende vägevuse ees on jäänud häbisse; nad magavad ümberlõikamatuna mõõgaga mahalöödute juures ja kannavad oma häbi koos nendega, kes on läinud alla hauda.
31Neid saab vaarao näha ja võib ennast trööstida kogu oma hiilguse pärast, mõõgaga mahalöödud vaarao ja kõik ta sõjavägi, ütleb Issand Jumal.
32Sest ma panen ta hirmu elavate maale. Seepärast pannakse vaarao ja kogu ta väehulk magama ümberlõikamatute sekka koos mõõgaga mahalöödutega, ütleb Issand Jumal."

"Sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti, tema juhatab meid surmast üle."( Ps 48:15) Issand, Sina oled mu lootus ja mu pääste! Juhi Sina mu teed nõnda, et see võiks minna surmast elusse!

 

Viimne vaenlane, surm, saab lõpuks kätte kõik - nii head kui halvad, ning ka tapjad. Võimsad kuningate hauad jutustavad ka kõige suuremate kuningate langemisest surma ees. Selle, nutulaulu sarnase osaga, lõpeb Hesekieli sõnumite võõraid rahvaid käsitlev osa.

Kirjeldatud poeetilises pildis suurte valitsejate hauatähistest ilmneb, et langenud valitsejad ja hukkunud kangelased maeti enamasti samasse hauda. Siin võib olla tegemist muistse ja  julma kombega sulgeda valitsejad koos oma teenijatega - elavalt või surnult - kuninga hauakambrisse.

Prohveti silm aga vaatab kaugemale, haudade taga olevasse reaalsusesse. Just sellest olid egiptlased eriliselt huvitatud, ka egpitlaste religioon keskendus suuresti surmajärgsele elule. Hesekiel aga annab üsnagi sünge pildi. Sealpool peavad kohtuma nii tapetud kui tapjad.

Inimese võib surmata vaid korra ja surnud ihu ei saa enam piinata. Aga miks üldse tappa? Poliitilised vastased surevad nagunii, samamoodi surevad viimaks ka valitsejad. Surma reaalsusega arvestades, on nii inimlike salanõude tegemine kui nende üle hädaldamine üsna asjatu.

Piibel ei räägi meile palju surmajärgsest elust. Hesekiel annab siin vaid ühe võimaliku vaatenurga, aga kindlasti mitte täispilti.

 
Surm on võidetud / Kristus võitis selle oma surma läbi / Tema on meie ainus lootus / Usaldagem ning uskuge Temasse!

Selle kommentaari autor: Pekka Eskelinen