Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

“Mina olen nende Jumal ja nemad on minu rahvas!”

Teisipäev, 3. September 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 37:15-28

Juuda ja Iisraeli taasühinemise ennustus
15Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
16"Ja sina, inimesepoeg, võta enesele üks puutükk ja kirjuta selle peale: Juuda ja temaga liitunud Iisraeli lapsed. Võta siis veel üks puutükk ja kirjuta selle peale: Joosep-Efraimi puutükk, ja temaga liitunud kogu Iisraeli sugu.
17Siis liida need teineteise külge üheks puutükiks, nõnda et need su käes moodustaksid terviku.
18Kui siis su rahva lapsed sulle räägivad, küsides: "Kas sa ei seletaks meile, mida need sul tähendavad?",
19siis vasta neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma võtan Joosepi puu, mis on Efraimi käes, ja temaga liitunud suguharud ja panen need ühte Juuda puuga ning teen neist ühe puu, et neist saaks mu käes tervik.
20Ja kui puutükid, mille peale on kirjutatud, on sinu käes nende silme ees,
21siis räägi neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma võtan Iisraeli lapsed paganate seast, kuhu nad on läinud, ja kogun neid igalt poolt ning toon nad nende oma maale.
22Ja ma teen nad üheks rahvaks seal maal, Iisraeli mägedel, ja üks kuningas on neile kõigile kuningaks. Nad ei ole siis enam kaks rahvast ega jagune enam kaheks kuningriigiks.
23Nad ei rüveta endid enam oma ebajumalatega ja jäledustega ega oma mitmesuguste üleastumistega, vaid ma päästan nad kõigist nende asupaigust, kus nad on pattu teinud, ja puhastan nad. Ja nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks.
24Ja mu sulane Taavet on neile kuningaks ja neil kõigil on üksainus karjane; nad käivad minu seaduste järgi ja peavad mu määrusi ning täidavad neid.
25Ja nad elavad maal, mille ma andsin oma sulasele Jaakobile, kus teie vanemad on elanud; nad elavad seal igavesti, nemad ja nende lapsed ja nende laste lapsed, ja Taavet, mu sulane, on igavesti neile vürstiks.
26Ja ma teen nendega rahulepingu, mis jääb igaveseks lepinguks nendega, ja ma paigutan neid ning teen nad arvukaks ja ma panen oma pühamu igavesti nende keskele.
27Ja minu eluase on nende juures: mina olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.
28Ja paganad peavad tundma, et mina olen Issand, kes pühitseb Iisraeli, kui mu pühamu on igavesti nende keskel."

Issand, ma tahan rõõmustada Sinu ustavusest Iisraelile ja ka minu elus! Sina täidad selle, mida tõotad.

 

Teine pilt, mille vahendusel Jumal selgitas Hesekielile Iisraeli olukorda tulevikus, oli kaks puutükki, mida prohvet pidi omavahe liitma. Selle pildi abil näitas Jumal, et veel on tulemas aeg, mil Iisrael liidetakse taas üheks rahvaks.

Juudiriik lõhenes Saalomoni poja, Rehabeami ajal kaheks eraldi riigiks. Põhjariik Iisrael, kuhu kuulus kümme suguharu, viidi juba aastal 700 eKr pagendusse. Selle hulka kuulunud kümme suguharu on siiani hajutatud erinevate rahvaste hulka. Lõunariik Juuda, viidi pagendusse umbes 600 eKr. Ja selle elanikest tuli osa tagasi tõotatud maale. Hesekieli vahendusel lubab Jumal, et siis, kui ta tulevikus toob rahva tagasi nende maale ning rajab nad sinna püsivalt, ei lõhene nood enam eraldi riikideks.

Ikka veel on Iisrael kui need ellu ärganud surnuluud, millel on liha ja kõõlused, aga vaimu ei ole. Nad on taas ka üks rahvas, ometi ei ole Taaveti järeltulijana sündinud Messias veel nende kuningas. Aga Jumal on tõotanud, et ükskord tuleb aeg, mil Ta pühib ära nende patud ning neist saab taas Tema rahvas ning Issanda sulane Taavet on neile kuningaks ja karjaseks.

Paulus ütleb selle aja kohta: kui juutide hülgamine on avanud maailmale lepituse ukse, mis siis veel võib sündida, kui Jumal võtab nad taas ühtsena enese omaks? Siis ärkavad surnud ellu!

 
“Mina, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast, ega pea meeles su patte.” (Js 43:25)

Selle kommentaari autor: Pirkko Valkama