Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Välk selgest taevast

Kolmapäev, 4. September 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 38:1-23

Ennustus Googile
1Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
2"Inimesepoeg, pööra oma pale Googi poole Maagoogi maal; ta on Meseki ja Tubali vürst, ja kuuluta temale prohvetlikult
3ning ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tulen sulle kallale, Goog, Meseki ja Tubali vürst.
4Ma talutan sind ringi ja panen haagid su lõuapäradesse; ma toon välja sinu ja kogu su sõjaväe, hobused ja ratsanikud, kõik toredasti riietatud, suurte ja väikeste kilpidega suure jõugu, kes kõik on mõõga käsitsejad.
5Pärsia, Etioopia ja Puut on koos nendega, neil kõigil on kilbid ja kiivrid;
6Gomer ja kõik ta jõugud; Toogarma sugu kõige kaugemast põhjast ja kõik ta jõugud - paljud rahvad on koos sinuga.
7Ole valmis ja varusta ennast, sina ja kogu su väehulk, kes on kogunenud su juurde, ja ole neile juhiks!
8Paljude päevade pärast kutsutakse sind, aastate möödudes pead sa tulema maale, mis mõõga järelt on taastatud, rahva juurde, kes on kogutud paljude rahvaste seast Iisraeli mägedele, mis olid kaua laastatud; see rahvas on ära toodud rahvaste seast ja nad kõik elavad julgesti.
9Siis sa tõused, tuled nagu maru, oled nagu pilv, mis katab maad, sina ja kõik su väehulgad, ja paljud rahvad koos sinuga.
10Nõnda ütleb Issand Jumal: Sel päeval tõuseb sul midagi südamesse ja sa pead kurja nõu
11ning ütled: "Ma lähen üles lahtise maa kallale; ma tulen nende rahulike kallale, kes elavad julgesti - nad kõik elavad müürita ja neil ei ole riive ega uksi -,
12et saada saaki ja riisuda, mis on riisuda, et pöörata oma kätt taasasustatud varemete vastu ja rahva vastu, kes on kogutud paganate seast, kes on soetanud karja ja varandust, kes elavad maa südames."
13Seeba ja Dedan ning Tarsise kaupmehed ja kõik ta kaubitsejad küsivad sinult: "Kas tuled saaki saama? Kas oled kogunud oma jõugud riisuma, mis on riisuda, ära viima hõbedat ja kulda, võtma karja ja varandust, saama suurt saaki?"
14Seepärast kuuluta prohvetlikult, inimesepoeg, ja ütle Googile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Eks ole? Sel päeval, kui mu Iisraeli rahvas elab julgesti, hakkad sa liikuma
15ja tuled oma asukohast, kõige kaugemast põhjast, sina ja koos sinuga paljud rahvad, kes kõik ratsutavad hobustel - suur väehulk, rohkearvuline sõjavägi.
16Sa tõused mu Iisraeli rahva vastu nagu pilv, et katta maad; see sünnib viimseil päevil: siis ma toon su oma maa kallale, et paganad võiksid tundma õppida mind, kui ma nende silme ees näitan oma pühadust sinu kaudu, Goog.
17Nõnda ütleb Issand Jumal: Eks see ole sina, kellest ma rääkisin muistseil päevil oma sulaste, Iisraeli prohvetite läbi, kes sel ajal kuulutasid aastast aastasse, et ma toon sind nende kallale?
18Aga sel päeval - päeval, kui Goog tuleb Iisraeli maa kallale, ütleb Issand Jumal, tõuseb mu vihaleek.
19Oma raevus ja vihatules ma räägin: Tõesti, sel päeval on suur maavärisemine Iisraeli maal.
20Ja minu ees värisevad kalad meres ja linnud taeva all ja metsloomad ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad, ja kõik inimesed, kes on maapinnal; ja mäed kistakse maha ning kitsasteed varisevad kokku, ja kõik müürid langevad maa peale.

“Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb! “ (Mt 24:42)

 

Kes on Goog? Sümboolne figuur, sümboolselt poeetilise nimega, mis kõlab kui ahhetav hingetõmme. Tema kogutud armee esindab Hesekieli poolt tuntud maailma piire - suhtes Iisraeliga. Goog ise tuleb põhjast (s 15); Puut on lõunapool asuv Etioopia (s 5); Pärsia on idas  (s 5) ja Tarsis on läänes (s 13). Nii tundub Googi poolt teostatav rünnak sümboliseerivat maailma üldist agressiooni Jumala rahva vastu, ja teda ei peaks püüdma sobitada selle või teise kindla isikuga, väljaarvatud juhtudel kui mõne rahva juht ka tegelikult kavatseb taolist agressiooni.

Miks räägitakse Googist siin? Peale pilti Iisraeli taastamisest nende omal maal, mis tipneb Jumala pühapaiga püstitamise lubadusega nende keskele (Hs 37:24-28), võiks oodata pigem kirjeldust uuendatud templist (ptk 40-48). 

Tundub, et on olemas vähemalt kaks põhjust Googi ja tema rünnaku kajastamiseks (s 7-9)

Teisalt, Jumala taastamistöö ning lepingutõotuste täitmine ei pühi ära maailmas valitsevat kurjust ning patusust. Pelgas pilt inimestest, kes elavad rahus võib ülespuhuda kadeduse ning agressiooni (s 10-13), ja see muudab Googi armee saatana sümboliks (lm 20:7-10).

Porhvetid enne Hesekieli nägid vaimusilmas Jumalat toimimas viisidel, mis ei täitunud ei Iisraeli kohtumõistmises ega ka taastamises (s 17). Seega, kuigi Googi rünnak lähtub ahnusest, on see samas väga selgelt asetatud  Issanda suveräänse toimimise keskele (s 3,4,16,17) kes on kõikide asjade ülene, ning kasutab ühtlasi seda, et mõista kohut Googi ja tema armee üle (mis sümboliseerib maailma laiemalt), toomaks üldist tunnustust Issandale kui ainsale tõelisele Jumalale.

Lootus ja usaldus Jumala tõotuste vastu taastada ja tuua parem tulevik, ei tohiks mingil viisil viia meid mugavustsooni, sest see ei sobi kokku Jumala šokeeriva toimimisega laiemas maailmas ja maailma suhtumisega Jumala rahvasse. “Teie süda äragu ehmugu...” (Jh 14:1)

 
“Issand Jumal, palun hoia oma rahvas valvas ja tähelepanelik nii, et suudaksime näha Sinu kätt isegi üllatavates ja ebameeldivates olukordades.”

Selle kommentaari autor: Walter Moberly