Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tema ja temake

Kolmapäev, 8. Jaanuar 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 3: 8-24

Aadam ja Eeva
8Ja nad kuulsid Issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks, ja Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele.
9Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: "Kus sa oled?"
10Ja tema vastas: "Ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära."
11Siis ta küsis: "Kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast?"
12Ja Aadam vastas: "Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin."
13Ja Issand Jumal küsis naiselt: "Miks sa seda tegid?" Ja naine vastas: "Madu pettis mind, ja ma sõin."
14Siis Issand Jumal ütles maole:
"Et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas! Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja!

15Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad."
16Naisele ta ütles: "Sinule ma saadan väga palju valu, kui sa lapseootel oled: sa pead valuga lapsi ilmale tooma! Sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle."
17Aga Aadamale ta ütles: "Et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina olin sind keelanud, öeldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast! Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja!
18Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid, ja põllutaimed olgu sulle toiduks!
19Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest sa oled võetud! Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama!"
20Ja Aadam pani oma naisele nimeks Eeva, sest ta sai kõigi elavate emaks.
21Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga.
22Ja Issand Jumal ütles: "Vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast, tundes head ja kurja. Aga nüüd, et ta oma kätt ei sirutaks ega võtaks ka elupuust ega sööks ega elaks igavesti!"
23Siis saatis Issand Jumal tema Eedeni rohuaiast välja, et ta hariks maad, millest ta oli võetud.
24Ja ta ajas Aadama välja ja pani hommikupoole Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et need valvaksid elupuu teed.

“...Jumal..läkitas.. oma Poja, kes sündis naisest” (Gl 4:4) Täna Jumalat inkarnatsiooni eest ning selle võidu eest mille Maarja Poeg saatana üle on võitnud.

Suhted inimeste ja loomade, inimeste ja füüsilise universumi, inimeste ja Jumala vahel - pattulangemise tagajärjed on kogu universumi hõlmavad. Kõige mõjusam inimsuhete osas, tabades otse selle keskmesse, mis tähendab olla loodud “Jumala näo järele” - on   rebenemine meheks ja naiseks olemise tasakaalus (2:23-25). Langemise esimene tagajärg on Aadama ja Eeva peitupugemine üksteise eest - häbi pärast. 

Aadamal pole mingit kahtlust probleemi olemuse osas: “Naine kelle sa mulle andsid...” (s 12). Tema täiuslik paariline peab vastu võtma süüdistuse Aadama eksimise eest. Järgnevad “needmised” kujundavad valusa mustri:  siiani jagatud vastutusalad järeltulijate ning maa harimise osas, saavad eraldatud naise ja mehe valdkondadeks; mees valitseb naise üle, kes temast on sõltuv.

Pole siis ime, et häbi ning süüdistused, domineerimine ning sõltuvus ründavad kõikjal meeste-naiste suhteid, igas kultuuris. Küsimus on pigem selles, kas see on Jumala täiuslik tahe, või pattulangemise traagiline tagajärg.

Islamiusulised vaatavad inimkonda kui mitte langenut, ning traditsiooniline islami seadus tegeleb erinevate valdkondadega peamiselt mehe ülemvõimu kinnitades. Ka kristlastel on traditsiooniks kinnitada meeste domineerimist, mõnede arvates ei tohiks sünnitusvaludesid , kui karistust, kuidagi leevendada, sest tegu olla tragöödiaga, mis nõuab lunastamist. Ka piibli kommentaatorid on langenud - kaldudes enamikus süüd naisele veeretama. Isegi naised on langenud, ning võivad püüda oma süüd teiste kaela ajada, või proovida mehi domineerida. (1Tm 2:12-14)

Hea sõnum aga on see, et selle mis läks valesti, saab taas õigeks teha. Eedeni aia väravad on suletud, ning ingel ei luba sinna tagasi pöörduda, kuid Jumal ise kattis riietega süüdioleva paari, ning naisele anti nimi “Elav”. Ka ei oota inimpaari teisel pool väravat  mitte kohene surm, vaid uus elu, Kaini sündimise näol. Eeva imetlev hüüatus, (4:1) peegeldab Aadama hüüatust 2:23 - sest naine, kellel langemises oli peamine roll, saab veelkord selle seemne kandmise rolli, mis viib lunastuseni (s 3:15).

 
Täna Jumalat selle vahe eest, mille Jeesus tõi meeste-naiste suhetesse!

Selle kommentaari autor: Ida Glaser