Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Töö ja surm

Reede, 10. Jaanuar 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 4 - 5

Kain ja Aabel
1Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga, kes jäi lapseootele ja tõi Kaini ilmale ning ütles: "Ma olen Issanda abiga mehe ilmale toonud."
2Ja tema sünnitas taas: ta venna Aabeli. Ja Aabel oli lambakarjane, Kain aga oli põllumees.
3Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Issandale roaohvri maaviljast,
4ja ka Aabel tõi oma lammaste esimesest soost ning nende rasvast, ja Issand vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale,
5aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha.
6Ja Issand küsis Kainilt: "Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd?
7Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!"
8Ja Kain ütles oma vennale Aabelile: "Lähme väljale!" Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna Aabeli kallale ja tappis tema.
9Aga Issand küsis Kainilt: "Kus on su vend Aabel?" Ja tema vastas: "Ei mina tea. Kas ma olen oma venna hoidja?"
10Ja tema ütles: "Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!
11Aga nüüd ole sa neetud siit maa pealt, mis oma suu on avanud, su venna verd sinu käest vastu võttes!
12Kui sa harid maad, siis see ei anna sulle enam oma rammu. Sa pead maa peal olema hulkur ja põgenik!"
13Ja Kain ütles Issandale: "Mu karistus on suurem, kui ma suudan kanda!
14Vaata, sa oled mind täna ära ajanud siit maalt ja ma pean varjule minema su palge eest ning maa peal olema hulkur ja põgenik. Ja igaüks, kes mind leiab, tapab mu."
15Ja Issand ütles temale: "Ei, sugugi mitte, vaid igaühele, kes Kaini tapab, peab seitsmekordselt kätte makstama!" Ja Issand pani Kainile märgi, et leidja teda maha ei lööks.
16Ja Kain läks ära Issanda palge eest ning elas Noodimaal, hommiku pool Eedenit.
Kaini järeltulijad
17Ja Kain sai ühte oma naisega, kes jäi lapseootele ja tõi ilmale Hanoki; ja ta ehitas ühe linna ning nimetas selle linna oma poja Hanoki nime järgi.
18Ja Hanokile sündis Iirad, Iiradile sündis Mehuujael, Mehuujaelile sündis Metuusael, Metuusaelile sündis Lemek.
19Ja Lemek võttis enesele kaks naist: ühe nimi oli Aada ja teise nimi oli Silla.
20Ja Aada tõi ilmale Jaabali, kes sai nende isaks, kes elasid telkides ja kasvatasid karja.
21Ja tema venna nimi oli Juubal, kes sai kõigi kandlelööjate ja vilepuhujate isaks.
22Ja Silla tõi ilmale Tuubal-Kaini, kes õpetas sepist taguma kõiki, kes tegid vask- ja raudsepa tööd; ja Tuubal-Kaini õde oli Naama.
23Ja Lemek ütles oma naistele:
"Aada ja Silla, kuulge mu häält, te Lemeki naised, pange tähele mu kõnet! Jah, haava pärast ma tapan mehe ja verme pärast nooruki!

24Kui Kaini pärast makstakse kätte seitse korda, siis Lemeki pärast seitsekümmend seitse korda!"
Sett ja tema poeg
25Ja Aadam sai taas ühte oma naisega, kes tõi ilmale poja ja pani temale nimeks Sett, öeldes: "Jumal andis mulle teise järeltulija Aabeli asemele, kuna Kain ta tappis."
26Ja Setile sündis ka poeg, ja ta pani temale nimeks Enos. Sel ajal hakati Issanda nime appi hüüdma.

“Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” (Mt 11:28) 

“..sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!” (2:17). Aga nad ei surnud. Läbi terve 3. ja 4. peatüki kiusab meid mõte, et äkki oli maol õigus. Viimaks näeme tänasest tekstist, et nad siiski ei pääsenud pakku. Aadam elas 930 aastat, kuid lõpuks ta ikkagi suri. Suri ka Sett, ja Eenos ja Keenan... Mitte ükski teine piibli genealoogia ei jäädvusta surmasid.

1Ms 5 peatükk kinnitab, et peale Aadamat, Eevat ja Kaini, on surma muster inimkonda graveeritud. Aga see tõstatab ka hämmastavalt aktuaalseid küsimusi: Mis on surm? On see hea või halb? On see inimkonna jaoks loomulik lõpp või  kibe solvang? Kas peaksime püüdma seda vältida või hoopis tervitama?

Koraani kohaselt järgib Aadam, kes ei langenud, Jumala algselt plaani, peale seda kui ta on katsumiste ajaks maa peale saadetud; mille järel ta sureb ning naaseb paradiisi. 1Moosese raamatus langeb Aadam maapealses aias, ning tundub, et ta oli algselt määratud elama pattulangemiseta maailmas ning mitte iial surema. Surm on pattulangemise tagajärg, ja see tähendab, et sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!” ei ole absoluutselt vältimatu - nagu loeme Eenoki näitest, kes jalutas otse Jumala ligiolusse suremata. See usukangelane omas vaid 40%  elupikkusest, mis oli antud teistele samas peatükis (908 aastat).

Kindlasti mõtiskles Eenoki pojapoeg, Lemek, palju oma vanaisa kadumise üle, samuti nagu ka oma isa, Metuusala pika ja vaevarohke elu üle. Ükskõik kui otsesõnu me siin äratoodud isikuid ei võtaks, on üsna huvitav see, et Lemeki esimene poeg sündis vaid 4 aastat peale seda kui Eenok oli elust ära jalutanud (5:24). Lemek mõistis, et pikaealisus ei olnud langenud maailmas peamine prioriteet. Oma pojale paneb ta nimeks Noa (see tähendab “puhkust”) lootuses, et see toob lohutust raskest tööst, mis kuulus surma juurde osana Aadama karistusest.

 
Mis tekitab sinus eluväsimust? Issand, tahaksin olla kui Eenok - igavese elu oaas, vaevanägemise ja surma kõrbes.

Selle kommentaari autor: Ida Glaser