Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ei mingeid kompromisse?

Kolmapäev, 12. Veebruar 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ilm 2: 12-17

Läkitus Pergamoni kogudusele
12Ja Pergamoni koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kelle käes on vahe kaheterane mõõk:
13Ma tean, kus sa elad - seal, kus on saatana troon. Ja sa pead kinni minu nimest ega ole salanud minu usku ka neil päevil, mil Antipas, mu tunnistaja, minu ustav, tapeti teie juures, seal, kus elab saatan.
14Kuid mul on pisut sinu vastu: sinu juures on neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes õpetas Baalakit panema Iisraeli laste ette püünispaela: sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama.
15Nõndasamuti on sinulgi nikolaiitide õpetusest kinnipidajaid.
16Paranda siis meelt, muidu ma tulen varsti su juurde ning sõdin nende vastu oma suu mõõgaga.
17Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ma annan süüa peidetud mannat ning annan talle valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea.

Täna korraks vaikselt Jumalat kõigi erinevate viiside eest, kuidas Ta on su eest hoolt kandnud. Nimeta Talle oma õnnistusi ükshaaval.

Kõikjal me elus kasvab surve teha kompromisse - tööl, pereelus ja suhetes sõpradega, meedias. Mis võiks hoida meid tugevaina, võimaldades jätkuvalt elada puhast ja pühendunud elu?

Pergamoni linnal ei olnud selliseid looduslikke eeliseid nagu sadamalinnadel Efesosel ja Smürnal, ning neil tuli otsida teisi jõukaks saamise viise. Nii pühendus see linn innukalt keisri kui jumaluse kummardamisele, et demonstreerida oma lojaalsust ning pälvida soosingut. Selles linnas püstitati aastal 29 pKr esimesena tempel “jumalikule Augustusele ja Rooma jumalannale”. Ka siin olid eriti olulised meistrite gildid - samamoodi kui Tüatiiras; viide salmis 14 “ebajumalate ohvrite söömisele” ja “hooramisele” on üks võimalikke tõestusi sellest.

Ülestõusnud Kristus aga meenutab Pergamoni kogudusele, milles peitub tõeline turvalisus. See pole keiser, vaid Tema, kelle käes on mõõk ja tõeline võim (s 12).  Tõeline ülalpidamisallikas on peidetud mannas (s 17), mis meenutab meile Jumala imelist hoolt oma rahva eest kõrberännaku ajal ning värskendust, mis voolab sellest kui jääme ustavaks Jumala tahtele oma elus.

Pergamoni kohalik kivim oli must basalt (laava); ning oma võimsate hoonete jaoks tuli neil mujalt marmorit sisse tuua. Kohalikud heategijad, kes soovisid oma nime selgelt nähtavalt kivisse jäädvustada, pidid selleks sisse tooma valget kivi. Jeesus tõotab aga anda usklikele uue valge kivi, osutades, kes on tõeline Heategija - Tema,  kes meid varustab ning turvab.

 Vaid need, kelle enesehinnang on tugev, - kes omavad sisemist turvatunnet - suudavad vastu panna kompromisside tegemise survele. Ja kui oleme osaduses Temaga -  tugevneme oma vaimulikus identiteedis, mõistes, kes meid on lunastanud, siis suudame ka meie vastu panna mugandumise ning järeleandmiste survele.

 
Millistel aladel oma elus koged järeleandmise survet? Vii need Jumala ette ja palu, et Ta meenutaks sulle taas seda turvalisust ja tugevust, mis sul on Temas.

Selle kommentaari autor: Ian Paul