Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mul on janu

Pühapäev, 6. Aprill 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 43

Igatsus pühakoja järele
1Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu! Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest!
2Sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse. Mispärast sa tõukasid mu ära? Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all?
3Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse,
4et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm, ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal!
5Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat!

Kui meenutad häid aegu oma usuteelt, kas see on segatud kibeda nostalgia või rohke tänuga? Kumb neist annab au Jumalale, rahuldades janu Tema järele?

Psalmid 42 ja 43 kuuluvad selgelt kokku, neil on sarnane refrään (42:5,11; 43:5), keelekasutus ja temaatika, nad on nagu ühe laulu kaks salmi (D. Kidner, Psalms). Nende peamine teema on võimas ja valus igatsus Jumala ligiolu järele, seda on võrreldud januse hirvega, kes meeleheitlikult kummardub kuiva veeoja kohale (42:1,2). Laulu autorile on Jumala ligiolu väga reaalne minevikus (vrd Ps 36:7,8; Ps 63), ta meenutab elavalt palverännakut Jeruusalemma templisse (42:4). Nüüd, kus ta on elust eemal, kas teadmata poliitilistel põhjustel, vanuse või ebakindluse tõttu, pole ta enam suuteline midagi niisugust kogema. Ta elab kaugel põhjas, seal, kus algab Jordan ja laiub kaunis maastik Hermoni mäe ümbruses (42:6). See on koskede ja jõgede maa, ka laulus kasutab ta metafoore ahastuse voogudest ja lainetest, mis teda kuristikku kisuvad.

Tema stressi algpõhjus on tunne, et ta on Jumalast ära lõigatud, sellest esialgne pilt janust. Kristus ütles, et need, kes Jumala järele igatsevad, on õndsad (Mt 5:6), ja rääkis ka, et tema suudab selle janu kustutada (Jh 4:13,14; 6:35). Kristus ise on Jumala juurest, ja see jumalik tõotus leiab kinnituse Piibli lõpus (J.L. Mays, Psalms). Aga meie päästmiseks janutundest pidi Kristus kannatama: tema karje ristilt "Mul on janu" (Jh 19:28) on läbinisti täis vaimset ja füüsilist piina. Laulik heidab refräänis pilgu võidule, mis tuleb, ja usus muudab ta selle enda omaks (43:4,5).

Risti ees aukartust tundes, janus Kristuse järele, kes alati elas Isa täielikus ligiolus ja kannatas meie eest, anname tänu, et meie janu Jumala järele saab selle tõttu rahuldatud.

Selle kommentaari autor: APÜ