Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Suur pöördepunkt

Teisipäev, 29. Aprill 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 1:19-46

Maakuulajate läkitamine
19Ja me läksime teele Hoorebilt ning rändasime läbi kogu selle suure ja koleda kõrbe, mida te olete näinud, emorlaste mäestikuteed mööda, nagu Issand, meie Jumal, meid oli käskinud, ja me tulime Kaades-Barneasse.
20Ja ma ütlesin teile: Te olete tulnud emorlaste mäestikuni, mille Issand, meie Jumal, meile annab.
21Vaata, Issand, su Jumal, annab maa sulle ette: mine võta see enesele, nagu Issand, su vanemate Jumal, sulle on öelnud. Ära karda ega kohku!
22Siis te tulite kõik mu juurde ja ütlesite: "Läkitagem oma ees mehi, et nad meile maad kuulaksid ja tooksid sõna tee kohta, mida mööda peaksime minema, ja linnade kohta, kuhu peaksime jõudma!"
23See kõne oli mu silmis hea ja ma võtsin teie hulgast kaksteist meest, igast suguharust ühe,
24ja need võtsid suuna ning läksid üles sinna mäestikku, jõudsid Kobaraorgu ja uurisid seda.
25Ja nad võtsid kaasa maa vilju ja tõid alla meie juurde ning ütlesid: "See on hea maa, mille Issand, meie Jumal, meile annab."
26Aga te ei tahtnud sinna minna ja tõrkusite Issanda, oma Jumala käsu vastu.
27Te nurisesite oma telkides ja ütlesite: "Sellepärast et Issand meid vihkab, on ta meid toonud Egiptusemaalt, et anda meid emorlaste kätte hävitamiseks.
28Kuhu me läheme? Meie vennad on teinud meie südamed araks, öeldes: Rahvas on meist suurem ja arvukam, linnad on suured ja taevani kindlustatud; ja me nägime seal ka anaklasi."
29Siis ma ütlesin teile: Ärge heituge ja ärge kartke neid!
30Issand, teie Jumal, kes käib teie ees, sõdib teie eest, nõnda nagu ta teie silme ees tegi teie heaks Egiptuses
31ja kõrbes, nagu sa ise oled näinud, kuidas Issand, sinu Jumal, sind kandis nagu mees, kes kannab oma poega, kogu teekonnal, mida te olete käinud, kuni te jõudsite siia paika.
32Aga sellest hoolimata ei ole te uskunud Issandasse, oma Jumalasse,
33kes käis teekonnal teie ees, otsimas teile leeripaika: öösel tules näitamas teile teed, mida te pidite käima, ja päeval pilves.
Issand nuhtleb Iisraeli
34Kui Issand kuulis teie valju kõnet, siis ta vihastus ja vandus, öeldes:
35"Tõesti, ükski neist meestest sellest pahast sugupõlvest ei saa näha seda head maad, mille ma vandega olen tõotanud anda teie vanemaile,
36peale Kaalebi, Jefunne poja: tema näeb seda ja temale ja tema lastele ma annan selle maa, millel ta on astunud, sellepärast et ta kõiges on järgnenud Issandale!"
37Ka minu peale vihastus Issand teie pärast, öeldes: "Sinagi ei pääse sinna.
38Joosua, Nuuni poeg, kes teenib sind, jõuab sinna; kinnita teda, sest tema peab selle jaotama pärisosaks Iisraelile.

“Toida mu usku ning näljuta mu kahtlusi, oo Issand! Kui uurin täna Sinu Sõna, luba mul õppida vastu võtma sinu päästvad väge ilma nurisemise ning kahtlusteta!”

Mooses jätkab oma meenutusi, jutustades, kuidas Iisraeli usupuudusest tulev kibedus hävitas magususe Jumala päästvast eesmärgist. Jõudnud maale sisenemise piirile, poleks neil vaja olnud muud kui järgida juhtide nõuandeid; vallutada maa ilma muretsemise ning kartuseta. Luurajate aruanded aga, külvasid terve rahva sekka hirmu ning uskmatust,  väljaarvatud Kaalebi ning Joosua südamesse. See tuttav lugu asetab isegi Moosese halba valgusse, sest ka tema keeldus sisenemast tõotatud maale (s 37). 

See, mis tundus hea lahendusena, osutus viimselt katastroofiks, mis ei lubanud Egiptusest väljarännanud sugupõlvest ühelgi, peale Joosua ja Kaalebi, siseneda maale. Nende vastuhakk (s 26,27) , hirm (s 28), uskmatus (s 29-32) ning arvamine, et nad ise suudavad võita oma lahingud (s 40-46) - on kõik väljakutsed, aga ka hoiatavad eeskujud järeltulevatele põlvedele, kellele Mooses nüüd, enne oma lahkumist kõneleb. See väljakutse ning manitsus Iisraelile, et nad oma usku ka rakendaksid, kajab läbi kogu Heebrea Piibli, kuni Uue Testamendi (Hb 3:12-4:5) ning meie ajani välja. Selle eesmärk ei ole meid süüdi tundma panna, vaid meenutada meile uskmatuse ohtlikkust ning julgustada meid usaldama Jumalat kõikides olukordades.

“Jumala kuulamine” (s 43) on rohkem kui lihtsalt Jumala sõnade kuulmine. See sisaldab endas vaimulikku tunnnetusvõimet, tundlikkust, avatust õpetamisele, valmisolekut vastata, usu andi ning otsust kuuletuda. Jumala Sõnade kuulmine meenutab meile, kes Jumal on ning mida Ta on meile tõotanud. Juudid deklareerivad igal päeva ning erilistel pühadel “Shema” palvet: “Kuule Iisrael, Issand on meie Jumal , Issand on üks” (5Ms 6:4). Uskuv kuulamine toob enesega kaasa sõnakuuleliku vastuvõtmise. Olgem siis hoolikad kuulajad, kes hindavad kõrgelt Jumala tõotusi ning käske.

 

Kasutades oma mõtete peegeldamiseks mustrit salmidest 26-46, asenda “sina”, “sinu, “ sõna igal pool “mina” “minu”-ga. Mõtiskle tänasel päeval ootavate olukordade üle ning viiside üle, kuidas leida neis õiged lahendused.

Selle kommentaari autor: Richard Harvey