Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vaadates tahapoole ja ettepoole

Esmaspäev, 28. Aprill 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 1:1-18

Mooses meenutab Issanda käsku
1Need on sõnad, mis Mooses rääkis kogu Iisraelile kõrbes teisel pool Jordanit, lagendikul Suufi kohal, Paarani, Tofeli, Laabani, Haseroti ja Dii-Saahabi vahel -
2üksteist päevateekonda on Hoorebilt Kaades-Barneani mööda Seiri mäestiku teed.
3Ja neljakümnendal aastal, üheteistkümnenda kuu esimesel päeval rääkis Mooses Iisraeli lastele kõik, mis Issand teda oli käskinud neile rääkida,
4pärast seda kui ta oli löönud Siihonit, emorlaste kuningat, kes elas Hesbonis, ja Oogi, Baasani kuningat, kes elas Astarotis Edreis.
5Teisel pool Jordanit, Moabimaal, alustas Mooses seda Seaduse seletust, öeldes:
6"Issand, meie Jumal, rääkis meiega Hoorebil, öeldes: Küllalt kaua olete viibinud selle mäe juures.
7Pöörduge ja minge teele; minge emorlaste mäestikku ja kõigi nende naabrite juurde lagendikul, mäestikus ja madalikul, Lõunamaal ja mererannas, kaananlaste maale ja Liibanoni, kuni suure jõeni, Frati jõeni.
8Vaata, mina annan selle maa teile ette: minge ja pärige maa, mille Issand on vandega tõotanud anda teie vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, neile ja nende järglastele pärast neid!
Peameeste ja kohtumõistjate ametisse seadmine
9Ja mina rääkisin teiega sel ajal, öeldes: "Ei jaksa mina üksi teid kanda.
10Issand, teie Jumal, on teinud teid paljuks, ja vaata, teid on tänapäeval nõnda palju nagu taevatähti.
11Issand, teie vanemate Jumal, tehku teid veel tuhat korda rohkemaks, kui teid on, ja õnnistagu teid nõnda, nagu ta teile on rääkinud!
12Kuidas ma siis jaksaksin üksinda kanda vaeva ja koormat teie pärast ja teie riidu?
13Tooge endile suguharude kaupa tarku ja mõistlikke ning tuntud mehi, et saaksin nad panna teile peameesteks."
14Ja te vastasite mulle ning ütlesite: "See on hea, mida sa oled käskinud teha!"
15Siis ma võtsin teie suguharudest peamehi, tarku ja tuntud mehi, ja panin nad teile peameesteks, tuhande-, saja-, viiekümne- ja kümnepealikuiks ja ülevaatajaiks teie suguharudele.
16Ja ma käskisin tol korral teie kohtumõistjaid, öeldes: Kuulake järele oma vendade vahel ja mõistke neile õigust venna ja venna vahel, või tema ja võõra vahel, kes ta juures on.
17Te ei tohi kohtus olla erapoolikud, te peate kuulama niihästi väikest kui suurt; ärge kartke kedagi, sest kohus on Jumala päralt! Aga asi, mis teile on raske, tooge minu ette, et ma seda kuulaksin!
18Nõnda ma andsin teile tol korral käsu kõige selle kohta, mida te pidite tegema.

“Issand, kõneta mind täna uuel viisil läbi oma Sõna! Innusta mind oma väljakutsete ning julgustustega; juhata mind praktiliste selgitustega ning täida mind veel sügavama armastusega! Aamen.”

Raamatu avasalmid tutvustavad Moosest kui peategelast ning annavad ajaloolise ja vaimuliku tausta. Jumala rahvas on jõudnud Kaananimaa piirile, olles ajaliselt Moosese juhtimises “juba siin”, ning Tõotatud Maa suhtes “mitte veel” päral. Mooses oli nad Egiptusest välja toonud, andnud neile käsuseaduse, võidelnud ning võitnud lahinguid nende pärast ning juhtinud neid 40 aastat. Ja viimaks on nad nüüd jõudnud Jordani jõe ületamise piirile selleks, et siseneda maale mille Jumal neile oli tõotanud. Ka meie elus on aegu, mil oleme silmitsi väljakutsega lahkuda kellegi juurest, kes on meid kaua jüngerdanud. Sellistel hetkedel on hea küsida eneselt, mida oleme neilt õppinud. (Fl 4:9 “Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega. )

Mooses on Heebrea Pühakirja suurim prohvet, järgimistväärt eeskuju kõikidele. Ta kõneleb ja selgitab Jumala sõnu (s 1,3,5). Tema autoriteet selles, et ta täiesti toetub Jumala juhtnööridele ning tema vastutus juhina, on silmapaistvad (s 9,15,16). Ta oli sellele ebaküpsele ning distsiplineerimatule rahvajõugule õpetanud nii pääsemist Jumala tõotuste läbi, kui ka väljakutsetele vastamist kohese sõnakuulmisega. Tema, kui vahendaja abiga, olid nad omandanud usu ja kuulekuse õppetunnid möödunud 40 aasta vältel; tema eestpalvete tõttu olid nad olnud kaetud Jumala hoolitsuse ning varustusega kogu selle aja.

Moosese rolli Jumala plaanide elluviimisel ei ole võimalik ületähtsustada, kuid nüüd tuleb kogu see raske vastutuse ning juhtimiskoorem üle anda Joosuale. Mooses - prohvet, Jumala mees, eestplavetaja ning imetegija - on peatselt lõpetamas oma elupäevi, enne aga tahab ta õnnistada oma rahvast (s 11) ning tema pikk hüvastijätukõne täidab järgmised peatükid.

Jeesus viitas Moosesele mitmel korral oma maapealsel teenimisajal (nt Mt 8:4, Mk 10:3, Lk 24:44, Jh 3:14); ometi on Jeesusel, kui Prohvetil, Preestril ning Kuningal, Moosesest veel suurem roll, Jumala sõna edasiandmisel ning Tema eesmärkide elluviimisel (Hb 3:1-6) Ta on meie juht ja teenäitaja igavikku koos Jumalaga.

Kuidas on Kaanani vallutamine ning asustamine 3000 aastat tagasi oluline kaasaja koguduse jaoks? Kuigi loetud lõik kirjeldab ühekordset ajaloolist sündmust, rajab selle muster aluse Jumala eesmärkide mõistmiseks meie kõikide elus, kogudustes ning ühiskonnas ka täna.

Isiklikult - on iga koguduseliige ka Kristuse Ihu liige, ning vajab  teadmist enda orjusest vabastamise kohta patust ning sellest, et on toodud tõotuste paika, kus tal on võimalus teenida Jumalat ning elada tõelises vabaduses. Igaüks vajab kohta,”maad mis voolab piima ja mett”,  kus nad kogeksid Jumala eesmärkide täitumist oma elus.

Vaimulikult - oli ja on vaja julgust ja paljude takistuste ületamist (sh ka enda nurisemise, uskmatuse ning vastupanemise ületamist) et siseneda Tõotatud Maale. Olles vastakuti ülekaaluka vaenlasega, kes olid sügaval ebajumalakummardamises, tekkis rahval kiusatus teha kompromisse ka enda usus, selle asemel, et taotleda võitu Jumala väes.

Sotsiaalselt - jõudmine orjaks olemise kohast omaenese maale, tõi rahvale kaasa ka vastutuse kujundada ühiskond, kus üksteist respekteeritakse vaba üksikisikuna, suguvõsadeks ühendatud perekondadena, ning erineviast suguharudest koosneva rahvana. Selleks oli vaja täielikult vastuvõtta 10 käsul põhinevad kodanikuks olemise põhimõtted ning isiklike suhete alused, mis reguleeriksid iga isiklikku ning ühiskondlikku suhet.

 
Mis on sinu elu “nüüd” ja “mitte veel “ kohad täna? Milliseid lahinguid oled võitnud ning millised on probleemid, mida veel pead lahendama? Kuidas Jeesuse tundmine kannab su neist läbi? Palu enensele praktilist kinnitust ning juhtimist tänase päeva ülesanneteks.

Selle kommentaari autor: Richard Harvey