Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala Sudoku’t saab lahendada!

Neljapäev, 1. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 2:14-37

Rännuaastad kõrbes
14Ja aega, mis kulus meie rännakuks Kaades-Barneast, kuni me ületasime Seredi jõe, oli kolmkümmend kaheksa aastat; seniks oli hävinud kogu see sugupõlv, kõik sõjamehed leerist, nagu Issand neile oli vandunud.
15Oli ju Issanda käsi olnud nende vastu, hävitades nad leerist viimseni.
16Ja kui kõik sõjamehed olid otsa saanud, olles rahva hulgast surnud,
17siis rääkis Issand minuga, öeldes:
18"Sa lähed nüüd läbi Moabi maa-alast, Aarist,
19ja ligined ammonlastele; ära kimbuta neid ja ära taple nende vastu, sest ma ei anna sulle midagi pärandiks ammonlaste maast, kuna ma olen selle andnud pärandiks Loti järglastele."
20Ka seda peetakse refalaste maaks; seal elasid muiste refalased, aga ammonlased hüüdsid neid samsummideks:
21suur, arvurikas ja pikakasvuline rahvas nagu anaklased. Aga Issand hävitas nad ammonlaste eest, kes ajasid nad ära ja asusid nende asemele,
22nõnda nagu ta oli teinud Eesavi järglaste heaks, kes elasid Seiris, kelle eest ta hävitas horiidid, nõnda et nad ajasid need ära ja asuvad nende asemel kuni tänapäevani.
23Ja aviidid, kes elasid külades kuni Assani, hävitati kaftoorlaste poolt, kes tulid Kaftoorist ja asusid nende asemele.
24"Võtke kätte, asuge teele ja minge üle Arnoni jõe! Vaata, ma annan su kätte emorlase Siihoni, Hesboni kuninga ja tema maa. Alustage vallutamist ja tapelge ta vastu sõjas!
25Juba täna ma hakkan panema hirmu ja kartust sinu ees rahvaste peale kogu taeva all: kui nad kuulevad kuuldust sinust, siis nad vabisevad ja värisevad su ees."
Iisrael alistab Hesboni kuninga Siihoni
26Ja ma läkitasin käskjalad Kedemoti kõrbest Hesboni kuninga Siihoni juurde rahusõnumitega, öeldes:
27"Ma tahan su maast läbi minna. Ma käin ainult mööda teed, ma ei kaldu paremat ega vasakut kätt.
28Müü mulle raha eest rooga söömiseks ja anna mulle raha eest vett joomiseks! Ma tahan ainult jala läbi minna,
29nagu mind lubasid teha Eesavi järglased, kes elavad Seiris, ja moabid, kes elavad Aaris, kuni ma jõuan üle Jordani maale, mille Issand, meie Jumal, meile annab!"
30Aga Siihon, Hesboni kuningas, ei tahtnud meid läbi lasta, sest Issand, su Jumal, paadutas ta vaimu ja tegi ta südame kõvaks, et anda teda su kätte, nagu see nüüd ongi sündinud.
31Ja Issand ütles mulle: "Vaata, ma hakkan su kätte andma Siihonit ja tema maad. Hakka seda vallutama, ta maad omandama!"
32Ja Siihon tuli välja meie vastu, tema ja kogu ta rahvas, taplusesse Jahsasse.
33Aga Issand, meie Jumal, andis tema meie kätte ja me lõime teda ja ta poegi ja kogu ta rahvast.

Sageli võib tunduda, et meie elu on mingite juhuslike sündmuste ja olukordade jada. Kuidas näed sina oma elu Jumala plaani ning eesmärkide perspektiivis?

Selle peatüki episoodide seeria rõhutab kahte võtmetegurit: Jumal on suveräänne, ning inimesed on pöördunud tagasi usuteele. Peale äsjakirjeldatud, sõnakuulmatusest põhjustatud  kokkuvarisemist, liigub Iisraeli rahvas taas õiges suunas ning seda nii geograafiliselt kui ka vaimulikult. Kuna nende eesmärgiks on taas Tõotatud Maale jõudmine, tuleb neil korraldada läbisaamine kõigi nende rahvastega, kes tee peale jäävad.

Näeme siin Jumala kätt, kes rahvaste Issandana allutab  teiste rahvaste territooriume, määratledes nende suhte Iisraeliga kas siis hirmu ja vaenulikkuse või lepingu ning partnerluse läbi. Jumal liigutab oma rahvast läbi erinevate piirkondade nagu numbreid Sudoku lahtrites, teel nende tegeliku kodumaa poole. Edomlased (s 1-8), kes on saanud oma nime  maa punastelt kaljudel ning oma eesiisa Eesavi punakast näost (1Ms 25:26, 30), keelduvad Iisraeli rahvast aitamast (4Ms 20:14-21), kuigi on neile kaugelt sugulased (1Ms 36). Hiljem lahvatab nende sügavale peidetud viha sõjas (1Sm14:47), kuid praegu tagatakse Iisraelile turvaline läbipääs. 

Moabiidid (s 9-18) ning ammonlased (19-23), Aabrahami vennapoja, Loti järeltulijad (1Ms 19:36,37), on oma maad samuti Jumala käest saanud.  Ning kuigi hiljem tekib sõda ka nendega, ei sega nad praegu Iisraeli rahvast. Ka teistel rahvastel  on oma eriline suhe ning ajalugu.

Iga mainitud grupp vääriks põhjalikumat uurimist. Näeme Jumalat, kes kontrollib olukordi ning isegi maailma ajaloo detaile, kasutades rahvastevahelisi sündmusi näitena sellest, kuidas Iisrael viib täide oma saatuse. Rahvaste seas levivad omandamise, lahtiütlemise ja ka hävitamise teod, sarnanevad nendega, millest võtab osa ka Iisrael (s 12).  Samas ei pühitse see vägivalla kasutamist, ega anna Iisraelile mingeid erilisi õigusi, vaid pigem kinnitab Jumala suveräänset rolli,  kui ta jagab igale rahvale tema oma, allutatud territooriumi ning ajaloo.

Kui Iisrael kuuletub, saab ta kätte talle tõotatud pärandi, vaatamata tekkinud opositsioonile.

 
Kui mõtiskled tänase peatüki üle mõeldes kaasaja poliitilistele pingetele ning isikute vastandumistele -siis millised erinevused tõusevad esile konfliktide lepitamisel, kui Jumala suveräänsust mõista ning tunnustada?

Selle kommentaari autor: RIchard Harvey