Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal julgustab

Reede, 2. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 3:1-29

Iisrael alistab Baasani kuninga Oogi
1Siis me pöördusime ja läksime üles mööda Baasani teed. Ja Oog, Baasani kuningas, tuli välja meie vastu, tema ja kogu ta rahvas, taplusesse Edreisse.
2Ja Issand ütles mulle: "Ära karda teda, sest ma annan su kätte tema ja kogu ta rahva ning maa! Talita temaga, nagu sa talitasid Siihoniga, emorlaste kuningaga, kes elas Hesbonis!"
3Ja Issand, meie Jumal, andis meie kätte ka Baasani kuninga Oogi ja kogu ta rahva; ja me lõime teda, laskmata põgeneda ainsatki.
4Ja me vallutasime siis kõik ta linnad; ei olnud linna, mida me temalt ei võtnud: kuuskümmend linna, kogu Argobi piirkonna, Oogi kuningriigi Baasanis.
5Kõik need linnad olid kindlustatud kõrge müüriga, väravate ja riividega, peale lahtiste linnade, mida oli suur hulk.
6Ja me hävitasime need sootuks, nagu me talitasime Siihoniga, Hesboni kuningaga, hävitades sootuks kõik linnade mehed, naised ja lapsed,
7aga kõik karjad ja linnadest saadava saagi me riisusime enestele.
8Tol korral me võtsime kahe emorlaste kuninga käest selle maa, mis on siinpool Jordanit Arnoni jõest kuni Hermoni mäeni -
9siidonlased hüüavad Hermonit Sirjoniks, aga emorlased hüüavad seda Seniiriks -,
10kõik lausikmaa linnad ja kogu Gileadi ja kogu Baasani kuni Salkani ja Edreini, Oogi kuningriigi linnad Baasanis.
11Sest ainult Oog, Baasani kuningas, oli järele jäänud viimseist refalasist. Vaata, tema säng, raudsäng, eks see ole ammonlaste Rabbas? See on üheksa küünart pikk ja neli küünart lai, hariliku küünra järgi.
Suguharud, kes jäävad ida poole Jordanit
12Selle maa me võtsime tol korral oma valdusesse; maa, alates Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres, ja poole Gileadi mäestikust ning selle linnad andsin ma ruubenlastele ja gaadlastele.
13Ja ülejäänud Gileadi ja kogu Baasani, Oogi kuningriigi, andsin ma Manasse poolele suguharule, kogu Argobi piirkonna; kogu seda Baasanit hüütakse refalaste maaks.
14Jair, Manasse poeg, võttis kogu Argobi piirkonna gesurlaste ja maakatlaste piirini ja nimetas selle osa Baasanit oma nime järgi "Jairi telklaagriteks", nagu see on tänapäevani.
15Ja Maakirile ma andsin Gileadi.
16Ja ruubenlastele ja gaadlastele ma andsin Gileadist kuni Arnoni jõeni, jõe keskjooksuni - see on piiriks, ja kuni Jabboki jõeni, ammonlaste piirini,
17ja lausikmaa ja Jordani ja piirkonna Kinneretist kuni lausikmaa mereni, Soolamereni allpool Pisgaa järsakut päikesetõusu pool.
18Ja ma käskisin tol korral teid, öeldes: "Issand, teie Jumal, on andnud teile pärandiks selle maa. Minge, kõik vahvad mehed, relvastatult oma vendade Iisraeli laste ees!
19Ainult teie naised ja lapsed ning karjad - ma tean, et teil on palju loomi - jäägu linnadesse, mis ma teile olen andnud,
20kuni Issand annab rahu teie vendadele, nõnda nagu teilegi, ja nemadki on vallutanud maa, mille Issand, teie Jumal, annab neile teisel pool Jordanit. Siis pöördugu igaüks tagasi oma maaomandile, mille ma teile olen andnud."

Millist julgustust ning väljakutseid sa Jumalalt ootad?

Jumala rahvas vajas julgustuse sõna Issandalt. Ning Issand aitas neil võita ohtliku hirmutunde öeldes neile otse:”Ära karda seda, mis sulle vastu tuleb!”(1,2). See oli nii võimas sõna Issandalt, et igasugune hirm kadus kuulajate südameist ning Jumala rahvas sai südamesse julguse minna vastu eelootavaisse lahinguisse, milles Issand andis neile võidu. Piibel jutustab, et sel ajal kui Jumal jagas ta ühtedesse südametesse julgustust, valas ta teistesse hirmu ning õudust nii, et nimesed värisesid üleni. Võita aga suudavad vaid need, kes on julged, mitte arad.

Tänase peatüki huvitavad teemad ongi - säng, manitsus ja julgustus. Mooses juhib Iisraeli  rahvast edasi Tõotatud Maa poole ning nad kohtavad oma teel Baasani kuningat Oogi ning tema kuulsat sängi.  Seal vallutavad iisaraellased 60 kõrgete müüride ning tugevate väravatega hästi kaitstud linna Oogi territooriumil (s 1-10, 4Ms 21:33-35). Sellise tihedalt asustatud, viljaka ning linnastunud ala vallutamine (praegu siis Süüria ja Liibanoni alad), pidi Joosuat kindlasti julgustama, kinnitades, et Jumal saab anda talle võidu igasuguses olukorras ning andis talle indu vastu minna tuleviku lahingutele ilma hirmuta.

Vallutatud  hiiglane ning tema tühi voodi - julgustavad ka Moosest. kes Jumalalt luba sisneda Tõotatud Maale - aga seda talle ei lubata.

Oogi säng (s 11) on võidutrofee, mis annab aimu tema suurusest, vägevusest ning autoriteedist. Kahtlemata oli see populaarne turistide atraktsioon Rabbas (s 11 - praeguses Ammanis): Iisraeli jaoks aga jäi see tolle päeva suure võidu meenutajaks. Oog oli hiiglaste järeltulija (Refaim -võib tähendada “iidset kuninglikku esiisa” (1Ms 14:5)) - kuninga voodi, varane näide rauaaja tehnoloogiast ning dekoreerimisest. Et Iisarel suutis vallutada sellise legendaarse ning vägeva vaenlase, oli suure mõjuga kõikidel eümberkaudsetele. Võibolla on ka sinul minevikust pärit võidutrofeesid, mis tähisrtavad vaimulikke võite? Tuleta meelde neid mööda läinud lahinguid!

Ka elukogemus toob julgust. Kui oleme kogenud, kuidas Jumal on meid aidanud, peame paremini vastu ka eesseisvates võitlustes. Eriliselt vajas julgustust Joosua - Mooseski oli talle öelnud, et “kui sina oled oma silmadega näinud, mida Issand on teinud, siis võid olla kindel, et Ta toimib samamoodi ka edaspidi, tulevikus.

 
“Issand ise sõdib sinu eest! Sina jää vaikseks.”

Selle kommentaari autor: APÜ