Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kus peitub tõeline suurus?

Laupäev, 3. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 4:1-24

Mooses manitseb Iisraeli lapsi sõnakuulelikkusele
1Ja nüüd, Iisrael, kuule määrusi ja seadlusi, mida mina teid õpetan pidama, et te elaksite ja läheksite ning päriksite maa, mille Issand, teie vanemate Jumal, teile annab.
2Ärge lisage midagi sellele, milleks mina teid kohustan, ja ärge võtke midagi ära, vaid pidage Issanda, oma Jumala käske, mis mina teile annan!
3Teie silmad on näinud, mida Issand tegi Baal-Peoriga, sest igaühe, kes käis Baal-Peori järel, hävitas Issand, su Jumal, sinu keskelt.
4Aga teie, kes hoidsite Issanda, oma Jumala poole, olete tänapäeval kõik elus.
5Vaata, ma olen teile õpetanud määrusi ja seadlusi, nagu Issand, mu Jumal, mind on käskinud, et te teeksite nõnda sellel maal, mida te lähete pärima.
6Pidage neid ja tehke nende järgi, sest see on teie tarkus ja teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes: "See suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas!"
7Sest kas on teist suurt rahvast, kellele jumalad on nii lähedal nagu Issand, meie Jumal, iga kord kui me teda hüüame?
8Ja kas on teist suurt rahvast, kellel on nii õiglased määrused ja seadlused, nagu kogu see Seadus, mille ma täna panen teie ette?
Mooses meenutab Iisraeli laste kogemust Hoorebi mäel
9Ole ainult valvel ja hoia väga oma hinge, et sa ei unustaks neid asju, mida su silmad on näinud, ja et need ei lahkuks su südamest kogu su eluaja, ja kuuluta oma lastele ja lastelastele,
10mis sündis päeval, mil sa seisid Issanda, oma Jumala ees Hoorebil, kui Issand mulle ütles: "Kogu mulle rahvas kokku ja ma annan neile kuulda oma sõnu, et nad õpiksid mind kartma, niikaua kui nad elavad maa peal, ja õpetaksid seda oma lastelegi."
11Ja te astusite ligi ning seisite mäe all, mägi aga põles tules taeva südameni, ümber tume pilv ja pimedus.
12Ja Issand rääkis teiega tule keskelt. Te kuulsite sõnade kõla, aga te ei näinud kuju, oli ainult hääl.
13Ja tema tegi teile teatavaks oma seaduse, mida ta käskis teid täita - need kümme käsku; ja ta kirjutas need kahele kivilauale.
14Ja mind käskis Issand tol korral õpetada teile määrusi ja seadlusi, et te teeksite nende järgi sellel maal, mida te lähete pärima.
Hoiatus ebajumalateenistuse eest
15Hoidke seepärast väga oma hingi, sest te ei näinud mingit kuju, siis kui Issand rääkis teiega Hoorebil tule keskelt,
16et te ei tee pahasti ega valmista enestele nikerdatud kuju, mõnda jumalakuju, mehe või naise kujutist,
17mõne maapealse looma kujutist, mõne taeva all lendava tiivulise linnu kujutist,
18mõne maad mööda roomaja kujutist, mõne kala kujutist, kes on maa all vees,
19ja et sa mitte, kui sa tõstad oma silmad taeva poole ja näed päikest ja kuud ja tähti, kogu taevaväge, ei lase ennast eksitada kummardama ja teenima neid, mis Issand, su Jumal, on andnud kõigile rahvaile kogu taeva all.
20On ju Issand teid võtnud ja välja toonud rauasulatusahjust Egiptusest, et saaksite tema pärisrahvaks, nagu nüüd ongi sündinud.

“Rännuteel - anusin Jumalalt armu” Milliseid suuri asju on Jumal teinud sulle ja sinu läbi? Täna Teda selle eesy veelkord.

Iisraeli rahva suurus peitus üksnes nende Jmalas. Ühelgi teisel rahval ei olnud sellist lähedast suhet oma jumalusega (s 7), ei olnud talle Jumala enese poolt antud seadusi (s 8) ning imede läbi  päästetud teda orjusest (s 34). Selliselt suur olemine ei peegeldanud kuidagi rahvast ennast, vaid üksnes nende olemasolemise alust, seda - et Jumal oli nad armastanud olevaks.

Mooses elas ainulaadses ühenduses selle Issandaga - Jumal kõneles temaga palgest palgesse. Ometi langes ka tema, ning koges Jumala viha patu vastu (3: 26). Jumal ei täitnud Moosese elu suurimat unistust - jõuda üle jõud Tõotatud maale. Issand ütles otse: Ära enam räägi mulle sellest asjast! (s 26). Me ei tohi ja me ei saa hakata Jumalat painutama oma tahte järgi. Selle asemel tuleb alanduda tõsiasjade ees ning olla vait. Jumal viib oma plaani täida ka ilma meieta(s 28)! Ja Mooses pääsis Jordani jõe teisele poole - koos Jeeussega, muutmise mäel (Nt 17:3)

Tarkus ning arusaamine (4:6) peituvad Jumalale ustavaks jäämises (4:4) ning lubame Tema Sõnal end juhtida ( 4:1). Issand kinnitab:” Ta on lähedal iga kord kui Teda hüüame” (s 7). See peaaegu märkamatuks jääv Jumala tõotus on üks suurimaid ning enamesinevaid Piiblis. Ja tuleb kasuks see pähe õppida. Kui imeline see tegelikult on, et Jumal on alati meie ligidal, kui palvetame!

Ja isegi siis kui Ta vastab” Ära enam räägi mulle sellest asjast” - on ta ikkagi meie lähedal. Alati saab paluda armu! Milline kingitus, milline eesõigus on omada Jumala sõna. Ühelgi teisel rahval, kui vaid Jumala rahval  -ei ole ole sellist kingitust (s 8). Ja meil tuleb olla ettevaatlik, et me Jumala sõna ei unusta ( s 9). 

See sõna peab juhtima meie elu (s 14) ning meie vastutus on ka see, et anname edasi Jumala sõna järgmistele jugupõlvedele (s 10). Me ei saa Issandatu näha - aga me võime kuulda tema häält (s 12).

Milline oleks see rahvas olnud ilma Jumalata? Jumal oli see, kes kinkis neile ilma tasu küsimata maa (s 1). Ning 10 käsku, kui tingimused, mille alusel nad said sellest maast rõõmu tunda. Iidses maailmas ei sümboliseerinud maa ainult territooriumi, vaid kõike eluks vajalikku, kodu, elu, sotsiaalseltid suhteid ning isiklikku turvalisust. Ilma maata ei oleks kultuur, traditsioon ega stabiilsus mõeldav.

Issand mõistab kohut nende üle, kes kummardavad ebajumalaid (s 3), kuid on ligi neile, kes Tema poole hüüavad (s 7). Ja Ta ütleb, et peame teda austama ning õpetama oma lastele sedasama tegema (s 10). Jumal ilmutas ennast läbi üleloomuliku (s 12), kui ta andis rahvale 10 käsku (s 13)..

See, mida Iisraelilt oodati, oli võtta see kõik vastu armus ning kuuletuda rõõmuga. Just need on Iisraeli “lepingu teoloogia” piirid Jumalaga ning käesolevas peatükis toimub edasiliikumine algpeatükkidelt ( ptk 1-3) 10 käsuni ning teiste instruktsioonideni - luues seeläbi pildi, milline on see Jumal, kes on teinud nii hämmastavaid asju inimestele.

Enne kui Iisrael sai 10 käsku vastu võtta, kutsub Jumal neid meenutama, mida kõike Tema on neile teinud. See on kutse elada Jumala standardite kohaselt, ning seda kuulevad vaid need, kes tunevad Tema päästvat väge. Jumala arm aga käib tema kohtumõistmise ees ning voolab sellest. Jumala arm toob enesega kaasa Iisraeli suuruse,  - ja seda mitte poliitilises või militaarses mõttes, mitte ka rikkuses ning külluses, vaid ta saab Jumalalt parima, mis Tal anda on - Tema halastust , armu ning pühadust. Ja needsamad asjad muudavad suureks inimesed ka tänapäeval.

 
Selleks, et Jumala häält kuulda, peame õppima olema vaikselt. Mõtiskle, kuidas Jumala suur armastus on mõjutanud sinu elu, ning tee seda otsekui küsiks Jumal sinult seda.

Selle kommentaari autor: APÜ