Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülistagem Jumala suurust

Esmaspäev, 5. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 4:25-40

Hoiatus ebajumalateenistuse eest
25Kui sulle sünnib lapsi ja lapselapsi ja te ise saate maal vanaks, ja kui te siis toimite kõlvatult ja valmistate mingisuguse asja nikerdatud kuju ja teete, mis on paha Issanda, su Jumala silmis, ja vihastate teda,
26siis ma kutsun täna teie vastu tunnistajaiks taeva ja maa, et te tõesti varsti hävite sellelt maalt, mida te lähete pärima üle Jordani. Te ei ela seal kaua, vaid teid hävitatakse tõesti!
27Issand pillutab teid rahvaste sekka ja teid jääb üle pisut inimesi rahvaste seas, kuhu Issand teid viib.
28Ja seal te teenite jumalaid, kes on inimese kätetöö, puu ja kivi, kes ei näe ega kuule, ei söö ega tunne lõhna.
29Siis te otsite sealt Issandat, oma Jumalat, ja sa leiad ta, kui sa teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.
30Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Issanda, oma Jumala poole ja kuulad tema häält.
31Sest Issand, su Jumal, on halastaja Jumal: ta ei jäta sind maha ega hävita sind, ja ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vandega andis.
32Küsi ometi endistelt aegadelt, mis on olnud enne sind, alates päevast, mil Jumal lõi maa peale inimese, ja küsi taeva äärest ääreni, kas on kunagi sündinud niisugust suurt asja või kas on iganes kuuldud sellesarnast?
33Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala häält rääkivat tule keskelt, nõnda nagu sina oled kuulnud, ja siiski jäänud elama?
34Või kas on mõni jumal üritanud tulla võtma enesele ühte rahvast teise rahva keskelt katsumiste, tunnustähtede ja imetegudega, sõja ja vägeva käe ja väljasirutatud käsivarre abil, ja suurte hirmutuste abil, nõnda nagu Issand, teie Jumal, tegi teiega Egiptuses sinu silma ees?
35Sina ise oled seda näinud, et sa teaksid, et Issand on Jumal; ei ole ühtegi teist peale tema!
36Taevast on ta sind lasknud kuulda oma häält, et sind õpetada, ja maa peal on ta sulle näidanud oma suurt tuld, ja sa oled kuulnud tema sõnu tule keskelt.
37Sellepärast et ta armastas su vanemaid ja valis nende järglased pärast neid, ja et ta ise viis sind oma suure rammuga Egiptusest välja,
38ajades su eest ära rahvad, suuremad ja vägevamad sinust, et sind viia ja sulle anda pärisosaks nende maa, nagu see tänapäeval on,
39siis tea täna ja talleta oma südames, et Issand on Jumal ülal taevas ja all maa peal, teist ei ole!
40Ja sa pead pidama tema seadlusi ja käske, mis ma täna sulle annan, et sinul ja su lastel pärast sind võiks olla hea põli ja et sa võiksid pikendada oma päevi sellel maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle igaveseks!"

Jumal on oma rahva valinud ja kutsunud ning loomise järel on see üks Jumala suurimaid imetegusid.

Iisraeli valik ning kutsumine sündis kindla eesmärgiga, nad pidid olema valguseks teistele rahvastele, et kõikidest rahvastest ning keeltest tekiks see lugematu hulk, kes kord ülistavad tapetud Talle. Jumala rahvas kuulis kuidas Jumal kõnetas neid tule seest (s 33) ning nad jäid ellu, kuigi Jumala püha ning põletav tuli hävitab iga patuse. Nemad ei hukkunud, sest olid läinud Siinaile talle vere kaitse all.

Mis tõestab meile, et “ Issand on Jumal; ei ole ühtegi teist peale tema!” (35,39)? On see meie pattude pärast Kolgatale püstitatud rist? Kas meie tahame kogeda imesid, tunnustähti ning Jumala kõrgele tõstetud kätt ( 34)? Seda kõike saame kogeda täiel määral Kristuse taastulekus.

Kas oleme nõus, et Jumal kasvatab meid Piiblisse talletatud Sõna läbi (s 36) ka siis, kui see tekitab meis halva tunde, sest oleme patused? Kas on tõsi, et pettumustest hoolimata, Issand armastab meid, on valinud meid enda omaks ning juhib meie elu? Ja kuigi meie ees olevad raskused on suuremad kui meie jõud ning võimed, võime loota sellele, et Issand ise pühib need teelt ning täidab meid rahuga “nagu see tänapäeval on” (s 38)?

Vana lepingu rahvale tõotatakse maapealset edu, pikka iga ning maa ainuvalitsemist - juhul kui rahvas järgib Jumala käske ning seadmisi (40). Ning turvalinnad loodi neile, kes tahtmatult olid pattu teinud (s 42).

 
Uue lepingu rahvale on tõotatud igavene elu ning turvapaik kogu patu eest - usus Jeesusesse Kristusesse!

Selle kommentaari autor: Olavi Peltola