Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pelgulinnad ja peatus

Teisipäev, 6. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 4:41-49

Pelgulinnad ida pool Jordanit
41Siis Mooses valis kolm linna teisel pool Jordanit, päikesetõusu pool,
42et sinna võiks põgeneda tapja, kes oma ligimese on tapnud kogemata ja ilma teda varem vihkamata; põgenedes ühte neist linnadest, ta võib jääda elama:
43Beser kõrbes, lagedal maal, ruubenlastele, Raamot Gileadis gaadlastele ja Goolan Baasanis manasselastele.
Kuidas anti Seadus?
44See on see Seadus, mille Mooses esitas Iisraeli lastele,
45need on need tunnistused, määrused ja seadlused, mis Mooses andis Iisraeli lastele, kui nad Egiptusest olid lahkunud,
46teisel pool Jordanit orus Beet-Peori kohal, emorlaste kuninga Siihoni maal, kes elas Hesbonis, keda Mooses ja Iisraeli lapsed lõid, kui nad Egiptusest lahkusid.
47Nad vallutasid tema maa ja Baasani kuninga Oogi maa, kahe emorlaste kuninga maa, kes olid teisel pool Jordanit, päikesetõusu pool,
48alates Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres, ja kuni Siioni mäeni, see on Hermonini,
49ja kogu lausikmaa teisel pool Jordanit, ida pool, ja kuni lausikmaa mereni Pisgaa järsaku all.

Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge kants ja varjupaik. Mu päästja, sa päästad mind vägivallast.(2Sm 22:3)

Moosese kaudu antud seadustikus leidub õiglane (tänapäeval võib ka öelda: humaanne) määrus: pelgupaiga võimalus tahtmatutele tapjatele (s 41-43). Maa vallutamisel tekkis reaalne vajadus kaitsta neid, keda ebaõiglaselt aeti taga veritasu nõude tõttu. See ei tähendanud õigluse kadumist: 4Ms 35:12 öeldakse “ Need linnad olgu teile pelgupaikadeks veritasunõudja eest, et tapja ei sureks, enne kui ta on seisnud koguduse kohtu ees!” Kohtu ette tuli siiski minna.  Pelgulinnade seadmine on eelkõige Jumala õigluse ja armu väljendus. Ka tänapäeval vajavad inimesed pelgupaika - küll mitte veritasu taganõudjate käest, kuid muude hävitust toovate mõjude eest. Piiblis on mitmeid viiteid sellele, et äärmise häda korral otsivad inimesed pelgupaika ja kaitset eelkõige selle juurest, kes on neile jumalaks. 5Ms 32:37 küsib: “Kus on nende jumalad, kalju, mille peal nad pelgupaika otsisid?”  Meie Jumal tahab olla ja on omadele pelgupaigaks, kuid sinna põgenedes seisame ikkagi ka tema õiglust mõistva pilgu all, ja siis leiame nii mõnigi kord, et seal varjul olles tuleb ka meil endil teha meeleparandust.

Järgneb sissejuhatus, mille järel kordab Mooses uuesti kümmet käsku. Need ei olnud uued käsud, vaid samad, mis anti Hoorebi mäel, peale väljarändamist. Aga nüüd anti need uuesti, kontekstis kus Mooses oli Moabi maal. See oli vajalik meeldetuletus tagasivaatamiseks: kust oli alustatud ning kuhu oli välja jõutud.

 

Võta hetk, et palves tagasi vaadata möödunud nädala teekonnale. Kust alustasid, millest pidid läbi tulema, mida “vallutama”? Kuula, kas Jumal tahab millelegi tähelepanu juhtida, enne kui lähed edasi.

Selle kommentaari autor: APÜ