Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Niisiis, sa pead end eriliseks?!

Esmaspäev, 12. Mai 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 7:12-26

Sõnakuulelikkuse õnnistus
12Ja kui te võtate kuulda neid seadusi ja peate neid ja teete nende järgi, siis peab Issand, su Jumal, sinuga lepingut ja osutab heldust, mida ta su vanemaile on vandega tõotanud.
13Ja tema armastab sind ja õnnistab sind ning teeb sind paljuks; ta õnnistab su ihusugu ja su maa vilja, su teravilja, su veinivirret ja su õli, su veiste poegimist ning su lammaste ja kitsede kasvatust sellel maal, mille ta vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda.
14Õnnistatud oled sa rohkem kui kõik rahvad: ei ole su hulgas sigimatut, ei meest ega naist, ka mitte su loomade hulgas!
15Ja Issand võtab sinult ära kõik haigused ega pane su peale ainsatki Egiptuse kurjadest taudidest, mida sa tunned, vaid laseb need osaks saada kõigile, kes sind vihkavad.
16Ja hävita ära kõik rahvad, keda Issand, su Jumal, sulle annab; su silm ärgu andku neile armu! Ja sa ei tohi teenida nende jumalaid, sest see saaks sulle püüdepaelaks!
17Kui sa ütled oma südames: Need rahvad on minust suuremad, kuidas ma suudan nad ära ajada?
18Ära siiski karda neid; tuleta ikka meelde, mida Issand, su Jumal, tegi vaaraole ja kõigile egiptlastele,
19neid suuri katsumusi, mida sa nägid oma silmaga, ja tunnustähti ja imetegusid, ja vägevat kätt ja väljasirutatud käsivart, millega Issand, su Jumal, tõi sind välja. Nõnda teeb Issand, sinu Jumal, kõigile neile rahvastele, keda sa kardad.
20Samuti läkitab Issand, su Jumal, neile masenduse, kuni on kadunud need, kes on järele jäänud, ja need, kes endid on sinu eest peitnud.
21Ära kohku nende ees, sest Issand, sinu Jumal, on su keskel, suur ja kardetav Jumal!
22Issand, su Jumal, ajab need rahvad su eest ära vähehaaval; sa ei tohi neid kiiresti hävitada, et sulle ei sigineks palju metsloomi.
23Issand, su Jumal, annab nad su kätte ja viib nad suurde segadusse, kuni nad hävitatakse.
24Ta annab nende kuningad su kätte ja sa pead kaotama nende nimed taeva alt; ükski ei saa seista sinu vastu, kuni sa nad hävitad.
25Nende jumalakujud põletage tules; ära himusta hõbedat ja kulda nende pealt ja ära võta seda enesele, et sind sellega ei võrgutataks, sest see on jäledus Issandale, su Jumalale!
26Ära vii niisugust jäledust oma kotta, et sinagi ei saaks neetuks nagu see; sa pead seda ülimalt põlgama ja jälestama, sest see on neetud asi!

Kristlased on erilised inimesed. Kas see on seotud nende andekuse, välimuse, hariduse või millegi muuga? Miks võiksid end pidada eriliseks inimeseks?

 

Eriline staatus.

See kirjakoht räägib Iisraeli erilisest staatusest. 5. Moosese raamat kordab Moosese seadust, kui rahvas valmistub sisenema Tõotatud maale (1:1–8).

Mooses tahab, et rahvas mõistaks, kes nad on ja millised on nende kohustused lepingu järgi Jumalaga.

Jumala initsiatiiv.

Mooses ei luba rahval end eriliseks pidada enda teenete pärast. Seda suhet alustas Jumal ja kõik sõltub Temast: Iisraeli erilisus tuleneb äravalitusest Jumala poolt (s 7–10)

Privileegid ja seisus panevad inimesi vahel end tähtsatena tundma ning teisi alavääristama. Vahel lisatakse sellele ekslikult ka arvamus enda äravalitusest.

Tingimuslik suhe.

Eriline suhe on tingimuslik. Jumal õnnistab Iisraeli vaid siis, kui viimane püsib Temaga osaduses (11–15). Privileegid ja kohustused käivad käsikäes ning Jumal ootab oma rahvalt tõelist järgimist (16–26).

Mõtle raskustele, mida tuli ületada, et suhe Jumalaga ei katkeks. Tema on ustav, kuidas on meiega?