Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Eemaldumise kergus

Neljapäev, 26. Juuni 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jesaja 1:21-31

Kohus Siioni üle ja tema lunastus
21Kuidas küll sai hooraks ustav linn? Ta oli täis õigust, õiglus asus seal. Aga nüüd - tapjad!
22Su hõbe on muutunud räbuks, su vein on veega lahjendatud.
23Su vürstid on tõrksad ja varaste seltsimehed: igaüks armastab meelehead ja himustab kingitusi. Vaeslapsele ei tee nad õigust ja lesknaise kohtuasi ei jõua nende ette.
24Seepärast ütleb Jumal, vägede Issand, Iisraeli Vägev: Ma tunnen rõõmu oma vastastest ja maksan kätte oma vaenlastele.
25Ma pööran su vastu oma käe ja puhastan su räbu otsekui leelisega ning eraldan sinust kõik tina.
26Siis ma annan sulle taas kohtumõistjaid nagu muistegi, ja nõuandjaid, nagu oli alguses. Seejärel hüütakse sind õigluse linnaks, ustavaks linnaks.
27Siion lunastatakse kohtu ja tema pöördunud õigluse läbi.
28Aga üleastujate ja patuste langus tuleb ühekorraga, ja need, kes hülgavad Issanda, hukkuvad.
29Sest te peate häbenema tammede pärast, mida te ihaldasite, ja tundma piinlikkust rohuaedade pärast, mis te valisite.
30Sest te saate tamme sarnaseks, mille lehed närtsivad, ja olete otsekui rohuaed, millel ei ole vett.
31Tugev saab takuks ja tema tegu sädemeks: mõlemad põlevad üheskoos, aga kustutajat ei ole.

Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne,
mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui
 miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! (Fl 4:8)

Algus oli paljulubav, nagu see sageli juhtub. Linn, mis asus mäel, pidi olema teenäitajaks neile, kes tahtsid tundma õppida Jumala koguduse eluviisi.

Kuidas esialgne visioon muutuda sai? Miks heas tahtes alustatu sageli rikutud saab? Muutus on järkjärguline ja algab sellest, et unustame asjade tähenduse ja sisu, antud juhul kõigi eluvaldkondade allutamise Jumala tahtele. See ei pruugi tähendada Jumala eitamist, vaid Tema sulgemist templi müüride vahele, kus on pühadusele määratud koht. Inimesed hakkavad aga eluviisi muutma ja käituma üldise trendi järgi. Hoiatajaid kas pole või kuulutatakse need ebapraktilisteks unistajateks või fanaatikuteks.

See, mida alguses häbenetakse, muutub peagi avalikuks, kuna see vastab isiklikele huvidele. Viimaks on kõik pea peale keeratud: valitseb kuritegevus, puudub kohtumõistmine. Lääne ühiskonnad seisavad tänapäeval selle olukorraga silmitsi, kuna Jumal on avalikust sfäärist välja tõrjutud.

Jumal ei lase end ära kasutada. Tema plaanid saavad täidetud, kuid enne seda peab toimuma puhastus. Rikutus tuleb kõrvaldada, uus juhtkond ja tarkus tuleb leida. Uues linnas leiavad varju need, kes on valmis pöörduma (s 27). See on vajalik, sest kõik muutused saavad alguse inimsüdamest.

 

Kui sageli mõtled sellele, mil määral sinu eluviis vastab sinu usule?

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair