Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vajadus muutumiseks

Reede, 27. Juuni 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 2:1-22

Jumala suur rahuriik
1Kõne Jesaja, Aamotsi poja nägemusest Juuda ja Jeruusalemma kohta:
2Aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde.
3Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: "Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!"
4Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist.
Jumal nuhtleb suurelisi
5Jaakobi sugu, tulge, käigem Issanda valguses!
6Kuid sa oled hüljanud oma rahva, Jaakobi soo, sest nad on täis idamaa kombeid ja nõiuvad vilistite sarnaselt, nad löövad kätt võõramaa lastega.
7Nende maa on täis hõbedat ja kulda, nende varandustel ei ole lõppu; nende maa on täis hobuseid ja nende sõjavankreid on otsatult.
8Nende maa on täis ebajumalaid, nad kummardavad oma kätetööd, seda, mis nende sõrmed on teinud.
9Aga inimene painutatakse ja mees heidetakse maha. Ära anna neile andeks!
10Poe kalju sisse ja peida ennast põrmu Issanda kartuse pärast ja tema kõrge aupaistuse eest!
11Inimeste suurelised silmad alandatakse ja meeste kõrkus painutatakse. Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge.
12Sest vägede Issandal on päev: kõigi suureliste ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et neid alandada,
13kõigi Liibanoni kõrgete ja uhkete seedrite jaoks ja kõigi Baasani tammede jaoks,
14kõigi kõrgete mägede jaoks ja kõigi kõrgemate küngaste jaoks,
15kõigi kõrgete tornide jaoks ja kõigi tugevate müüride jaoks,
16kõigi Tarsise laevade jaoks, kõigi toredate laevade jaoks.
17Siis painutatakse inimeste ülbus ja alandatakse meeste kõrkus. Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge.
18Ebajumalad aga kaovad täiesti.
19Siis poetakse kaljulõhedesse ja muldkoobastesse Issanda kartuse pärast ja tema kõrge aupaistuse eest, kui ta tõuseb maad hirmutama.
20Sel päeval viskavad inimesed oma hõbedased ja kuldsed ebajumalad, mis nad endile kummardamiseks on teinud, muttidele ja nahkhiirtele,

Muutumise nõue tuleneb vältimatust kohtumõistmisest. Issand, pehmenda mu kõva südant!

Mõte “vanadest headest aegadest” muudab meid nostalgiliseks. lootust annab hoopis mõte sellest, et “parim on veel ees”. Nagu me ei taju pimedust enne, kui valguse sisse lülitame, ei mõista me ühiskonnas valitsevat viletsust enne, kui võrdleme seda Jumala ideaalidega. Jesaja tunneb selle üle muret ja igatseb uut maailma Jumala valitsuse all.

Kui pole õiglust, siis puudub ka rahu. Jesaja paljastab rahva ebajumalateenistuse, materialismi ja religioosse allakäigu. Püsivat ehitust ei saa rajada viletsale alusele, ei indiviidi, kiriku ega rahvuse seisukohalt. Enne uue korra loomist tuleb sageli vana lammutada. Selline on Issanda tahe. Jeesuse jaoks on esmatähtis patu hukka mõistmine.

Muudatustele seistakse vastu kuni nende vajadust on hästi põhjendatud. Sageli mõtleme muutustest üldsõnaliselt, kuid prohvetid olid alati konkreetsed, nad mõistsid hukka ebausu, ebajumalateenistuse, uhkuse ja kadeduse. Jumal sekkub üleloomulikul teel  ja paljastab inimliku uhkuse (s 12-18).

 Kohtumõistmise päeval paljastatakse väär enesekindlus (s 19). Jesaja hoiatab, et muutuda tuleb õigel ajal. Kohtumõistmise ettekuulutamine väljendab tegelikult Jumala armu.

Milliseid oma eluviisi aspekte peaksid muutma – kodus, tööl, kirikus või seltskonnas?

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair