Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mis tõukab sind tagant?

Pühapäev, 13. Juuli 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 53

Maailm ilma Jumalata
1Laulujuhatajale: kurval viisil laulda; Taaveti õpetuslaul.
2Meeletu ütleb oma südames: "Jumalat ei ole!" Nad talitavad riivatult ja jõledasti, ei ole kedagi, kes head teeb.
3Jumal vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on mõistlikku, kedagi, kes otsib Jumalat.
4Kõik nad on taganenud, üheskoos on nad läinud raisku; ei ole kedagi, kes head teeb, mitte ühtainustki.
5Kas seda siis ei mõista need, kes teevad nurjatust, kes söövad mu rahvast, nagu süüakse leiba? Jumala poole nad ei hüüa.
6Seal valdab neid hirm, kus ei ole hirmu põhjust, sest Jumal pillab laiali selle luud, kes seab leeri sinu vastu. Sa saadad nad häbisse, sest Jumal on nad hüljanud.
7Oh, et Iisraelile tuleks pääste Siionist! Kui Jumal oma rahva vangipõlve pöörab, siis hakkab Jaakob ilutsema, Iisrael saab rõõmsaks.

Ava oma süda Jumalale. Jaga ning võta vastu.

Mis tõukab sind....?

....Jumala poole?

Kui mitmed Vana Testamendi raamatud (nt prohvet Joeli ja Malakia raamat) tegelevad Iisraeli rahava korduva kõrvalepöördumisega Jumalast, siis tänane Taaveti psalm pärineb ajast, mil Iisrael pöördus tagasi Jumala poole.

.....Jumalast ära?

Taaveti hing on täis ahastust nende pärast, kes oma rumaluses Jumalast ära pöörduvad, Jumala salgavad ning et peaaegu polegi neid, kes Jumalat otsiksid. Taaveti ajal olid sellised näiteks Iisraeliga vaenujalal olevad rahvad (nt vilistid) kellega rahval tuli pidevalt sõda pidada. Kes on need meie ajal, meie hulgast?

....Jumalaga oma asju korraldama?

Ükskõik, kellele Taavet siin ka viitaks, läbib teksti punase joonena abitu ahastus sellepärast, et: ”kõik on ära pöördunud “ (s 3) ning  neid ootab ka sama karistus mis tabas neid, kes ründasid Jumala rahvast.’ (s 5). Seal on ka suur igatsus et kõik need tüliküsimused Jumalaga saaksid korraldatud ning Iisrael võiks jälle õitsengu poole liikuda. 

Taavet ei võinud teada, et viimselt tuleb pääste tema enese majast ja suguvõsast ( Lk2:4), ning, et kõikide inimeste hea käekäik saab olema seotud Kristusega.  Aga meie teame seda. Ning ehk peaks see, aga ka ahastus nende pärast, kes Jumalast on ära pöördunud, teadmine tema kohtumõistmise tulekust ning igatsus näha inimesi Jeesuse poolt taastatuina,  tõukama meid Jeesust tutvustama nii paljudele kui võimalik.

 
“Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad...” (Mt 28:19)

Selle kommentaari autor: Gill Robertson