Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Silmitsi Jumala suurte küsimustega...

Neljapäev, 16. Oktoober 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hg 1:1- 15

Üleskutse templi taastamiseks
1Kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu esimesel päeval tuli Issanda sõna prohvet Haggai kaudu Serubbaabelile, Sealtieli pojale, Juuda maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile; ta ütles:
2"Nõnda räägib vägede Issand ja ütleb: See rahvas ütleb: Aeg ei ole veel tulnud Issanda koja ülesehitamiseks."
3Ja prohvet Haggai kaudu tuli Issanda sõna; ta ütles:
4"Ons teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda on varemeis?
5Ja nüüd ütleb vägede Issand nõnda: Pange tähele oma teguviisi!
6Te külvate palju, aga saate pisut; sööte, aga kõht ei saa täis; joote, aga janu ei kao; riietute, aga ei saa sooja; ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse.
7Nõnda ütleb vägede Issand: Pange tähele oma teguviisi!
8Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles, siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma auhiilgust, ütleb Issand.
9Te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb; te toote koju, aga mina puhun selle ära. Mispärast? küsib vägede Issand. Minu koja pärast, sest see on varemeis, teie aga jooksete igaüks omaenese koja asjus.
10Seepärast keelab taevas teile kastet ja maa oma vilja.
11Ma olen kutsunud põua maale ja mägedele, viljale, veinile ja õlile ja kõigele, mida maa toodab, ning inimestele ja loomadele, ja kogu nende kätetööle."
12Ja Serubbaabel, Sealtieli poeg, ja Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja kõik, kes olid rahvast alles jäänud, kuulsid Issanda, oma Jumala häält ja prohvet Haggai sõnu, nõnda nagu Issand, nende Jumal, teda läkitas, ja rahvas kartis Issandat.
13Ja Haggai, Issanda käskjalg, ütles Issanda ülesannet täites rahvale nõnda: "Mina olen teiega, ütleb Issand."
14Ja Issand äratas Serubbaabeli, Sealtieli poja, Juuda maavalitseja vaimu ja Joosua, Joosadaki poja, ülempreestri vaimu ja kogu allesjäänud rahva vaimu, ja need tulid ning alustasid tööd vägede Issanda, oma Jumala koja kallal
15kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu kahekümne neljandal päeval.

Lõpmatud võimalused, arvukad nõudmised ning võistlevad rollid muudavad kaasaegse elu stressirohkeks. Vabasta oma sisemine pinge Jumala kätesse.

Aastal 538 eKr, lubas Pärsia valitseja Daarjaves 50 000 Paabeli vangil tagasi pöörduda Jeruusalemma, et nad saaksid taastada oma jumalakummadamise paiga. Sel teel oli aga mitmeid suuri takistusi. Daarjaves ei lubanud tagasi valitsema Taaveti soost kuningat, ning ümbritsevate inimeste vaenulik vastuseis muutis Serubbaabeli templiehitusprogrammi vaevaliseks, pannes selle aastal 536 eKr seisma, kui vaid tagasihoidlik vundament oli valmis saadud. Sellesse heidutatud, haprasse ning ümberpaiknenud maastikule ilmub haarava sõnumiga, relvitukstegeva nimega (“pidulik, rõõmus”) mees, Haggai. Aasta on 520 eKr, ning Serubbaabeli “uus” vundament näeb nüüd välja sama umbrohtukasvanud ja varemeis, nagu ülejäänud Siioni mägi. Sellest hoolimata, oli vaja vaid 23 päeva, et nood pagulased saaksid uut jõudu oma rahvuse mälestustest j  (s 1,14). Ja taas kõlas Issanda hääl kõige selle keskel, mis oli järele jäänud iidsest Jeruusalemmast!

Issand asetab küsimuse alla Iisraeli prioriteedid (s 3-6). Rahva ohjeldamatu kodukaunistamine oli märk vaimsest mälukaotusest. Issanda koda ja selle vaimulik algus Siinail ning selle hiilgav konstruktsioon Saalomoni poolt, oli unustatud. Unustatud olid ka kauakõlanud kiituselaulud ja apokalüptilised visioonid Siionist, kui Messia troonist tuleviku maailma lepitamisel. Unustatud olid Eelija ning Ahab, ning patu pärast tulnud põud (vrdl s 10,11). 

Kui ahvatlev on kaasaja juurtetus, postmodernses maailmas unustada lood ning vaimulikud annid, mis kujundavad meist need, kes oleme: “Selles uues maailmas pole inimese mina miski, mis lihtsalt on, vaid see, mida konstrueeritakse.” (David F Wells, God in the Wasteland) Kuid Jumala rahvana on meil oma ajalugu. Nii nagu Niineve elanikud Joona loos, vastavad ka siin inimesed Jumala kutsele ning kuuletuvad Tema sõnale (s 12). Selle tulemusena aga meenutab Jumal Iisarelile iidset lepingutõde: “ Mina olen sinuga” (1Ms 28:13-15; 2Ms 3:11-12), ning äratab oma Vaimu läbi tegutsema juhid ning rahva - et nad tõuseksid taas mägedele Issanda auks (s 8).

Kas ka sina tajud Tema kutset - maha jätta oma väikesed ambitsioonid?

 
Pane oma plaanid Jumala ette, paludes Temalt tarkust ja arusaamist ning tahet - mõista ja järgida Tema prioriteete su elu jaoks, ning tunnetust Tema jõustavast ligiolust.

Selle kommentaari autor: Allen Goddard