Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalik dramaturg

Esmaspäev, 17. November 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Rm 8:31-39

Jumala armastus
31Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?
32Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?
33Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb.
34Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest.
35Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk?
36Nagu on kirjutatud:
"Sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid."

37Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.
38Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed,
39ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Panusta kõik sellele muutumatule kindlusele, et Jumal on ustav oma eesmärkides päästa kogu maailm ja oma rahvas.
Kui kindel saab kristlane oma elus olla? Inimesed, kes väidavad, et "me oleme kindlad, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks" (s 28) võivad kõlada ääretult iseteadlikena. Kuid siiski - see on Vaimu töö meis (s 26,27), mis annab meile selle kindluse ja kinnituse Jumala eesmärkide kohta. Lõputult loominguline Vaim toob harmoonia näilise paradoksi keskele - meie vaba tahte ja Jumala suveräänse ettemääratud armu vahele - mille tulemuseks on, et muutume järjest enam Kristuse sarnaseks (s 29).
 
Tal on vabadus teha meid vabaks; meil on vabadus teha Isa tahet, samal ajal leides iseennast kõige sügavamal moel (Jh 8:36). Seda salapärast suhet Vaimuga on väga tabavalt kirjeldanud Thérèse Lisieux'st (prantsuse nunn, 1873–97): "Hea Jumal lubab mul alati igatseda seda, mida Ta mulle anda tahab".
 
Usaldus Jumala armastuse vastu voolab välja meie lugemisest. Järeldus on maailma jaoks väljakutse mõista - samuti nagu meie enda arvamused selle kohta kuidas Jumal "peaks" tegutsema, mis sageli ei lähe kokku looga ristist. Seega väide, et me saame "täieliku võidu" ei ole kaugeltki kergemeelne triumfalism vaid ristisurma ja ülestõusmise vääramatu loogika, mis - võttes selle vastu - muudab meie perspektiivi kõigele.
 
Seega on usklikel unikaalne väljavaade maailmale - nad alandlikkuses seisavad vastu kurjale (s 36) ja teadmatuse hirmule (s 38) julge tunnistusega: "ma olen veendunud Kristuses väljendatud Jumala armastuse ülimuslikus ja võitmatus väes oma saatuse ja kogu universumi jaoks." (s 39). Ja me jõuame ringiga tagasi selle imelise kutsumise välja elamise juurde, elades prohvetlikult Tulevase Ajastu päikesetõusu lootuses.
 
Su leinamised ja kurvastused, kahtlused ja hirmud, su ärevused ja habras usk - too need kõik risti alla täna.

Selle kommentaari autor: Dennis Lennon