Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ja nüüd tuleb kuningas

Pühapäev, 30. November 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 24

Aukuninga tulek
1Taaveti laul.
Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad.

2Sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud.
3Kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas?
4See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks.
5Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste.
6See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet - see on Jaakob. Sela.
7Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!
8Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas.
9Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!
10Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela.

“Issand on Kuningas! Tõsta oma hääl, oo maa, ning rõõmustagu kõik taevad” (laulukirjutaja Josiah Conder, 1789–1855)

Mõned uurijad pakuvad, et see psalm kirjeldab igaaastast püha, millega tähistati kuninga, kui Jumala esindaja troonile asumist. Parem variant tundub olevat näha seda psalmi pigem kirjeldusena seaduselaeka Jeruusalemma toomisest (2Sm 6), mis on kirjutatud just selleks sündmuseks ning mida hiljem kasutati sama sündmuse tähistamiseks. Missugused ka poleks välised põhjused või tingimused, tänane psalm tähistab reaalsust, et Issand on Kuningas! Psalm algab Jumala kui Looja esiletoomisega, liigub edasi jumalakummardaja südame juurde ning lõpeb Aukuninga kohaloleku üle rõõmustamisega. Salmid 3-10, tunduvad edasi andvat mingit templis toimuvat jumalateenimisega seotud sündmust.

Meile pakub psalm pürgimiseesmärki - auhiilgusest tädetud ülistust kõikvõimsale Looja-Jumalale (s 1,2), võidukale Sõjamees-Jumalale (s 8) (2Ms 15:3), aulisele Suverään - Jumalale (s 7-10). Selle taustal tundub meie endi jumalapilt ebapiisav ning meie kogemus Tema kummardamisest verevaene. Liiga sageli on meie Jumal kujundatud me endi sarnaseks - kujutluseks pinnapealsest, ennast täis armastusest ning õigest, kuid moonutatud igatsusest suhte järele.

Nende jaoks, kelle Jumal on kujundatud enese arusaamise järgi nende endi vajadustest, on tänase psalmi Jumal midagi täiesti uut ja üllatavat. Meile võib mitte meeldida pilt Jumalast, kes on võimas lahingus (see võib haavata meie tundlikkust ) mida nagunii tuleb tasakaalustada  perspektiiviga Jumala olemuse tesistest omadustest - samas vajame kõik Jumalat, kes suudab lüüa ning hävitada kurjuse. Vajame Jumalat, kes on müstiline ning ääretu, suurem kui keegi suudab hoomata, palju majesteetlikum kui me välja kannataksime. Ja meie ülistus ning kummardus Talle peaks midagi sellest ka väljendama. Tegelikult kõlbabki vaid tõeline imetluse ning hämmastuse tundmine, õige jumalakartus, ning see et anname üle oma vääritu inimeseksolemise (s 4), mis on tehtud vastuvõetavaks Kristuse surma kaudu. Jumalakummardamine, mis sihib sellest vähemat, ei ole oma nime väärt.

 

Kuidas austad ning kummardad Jumalat sel nädalal?

Selle kommentaari autor: John Grayston