Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Muudetud finantsid

Esmaspäev, 1. Detsember 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Rm 13: 8-14

Vennalikust armastusest
8Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud.
9Sest käsk: "Sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada", ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: "Armasta oma ligimest nagu iseennast!"
10Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine.
11Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime.
12Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega!
13Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses,
14vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!

“Parem pisut Issanda kartuses kui suur varandus ja rahutus selle juures. “ (Õp 15:16)

Mul oli kiusatus panna tänase päeva kommentaarile pealkirjaks “Võlgades elamine”,viidates kahekordses tähenduses sellele, kuidas kaasaegses ühiskonnas  valitseb võlg inimeste elusid, kuid kristlased on kutstutud elama ilma igasuguse võlata, väljaarvatud võlg üksteist armastada (s 8). Oleme harjunud laulma: “Armastus paneb maailma liikuma”, kuid tänapäeva kibe tõde on see, et liikuma paneb inimesed võlg. Teise sajandi teoloog Origenes ütles: “Armastuse võlg jääb meiega alatiseks, ega lõpe iial - see on võlg mida vähendame igal päeval, kuid millele jääme võlgu igavesti.”

Paljud eelmise sajandi kristlased, nagu Hudson Taylor ja Charles Spurgeon uskusid, et salm 8 õpetab, et kristlastel ei tohiks olla üldse mingeid võlgu. Kaasaegsed piiblikommentaatorid väidavad, et teised piiblitekstid ei toeta sellist tõlgendust, kuid kristlased võiksid olla vähemalt need, kes  maksavad oma arved õigeaegselt! Ehk peaksime ka kirikutes tegema enam selle heaks, et leida viise, kuidas võlgade domineerimist inimeste eludes vähendada, ning kuidas suudaksime samal ajal armastada üksteist rohkem nii, et seda ka näha oleks. Paljudes kirikutes üle maailma on loodud intressivabad laenuvõimalused ning kanalid kauba ning teenuste vahetamiseks liikmete vahel. Samal ajal aga peame teadvustama, et meilgi on kalduvus “kohese rahulduse” järele, ja seepärast väga teadlikult otsima võimalusi muutuda enam Jumala sulasteks kui raha sulasteks (Mt 6:24).

Tänase teksti teise poole saab kokku võtta kolme tulisesse üleskutsesse: ärka üles! (s 11), puhasta! (s 12b, 13), rõivastu! (s 14) . Kristlased on kui Alpimäestiku orus elavad inimesed. Päike on juba puudutamas mägede tippe, ning üsna varsti kallab see üle terve oru ja siis kümbleb kõik kirkas valguses. Kui see päev kätte jõuab (s 12), kui suur võib siis olla meie häbi, kui meid leitakse poolmagavaina ning endiselt rõivastatuina vanadesse määrdunud räbalatesse? Seepärast võtkem vastu meile tehtud pakkumine: “rõivastuda Issanda Jeesuse Kristusega” (s 14)

 
Salm 13 kõlab nagu räägitaks meie linnast laupäeva õhtul. Sinu linna moodi ka? Palveta, et meie linad enoored võiksid leda lootuse Kristuses!

Selle kommentaari autor: Ross Pilkinton