Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Otsige mind ja jääge elama!

Teisipäev, 16. Detsember 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Am 5:1-17

Nutulaul Iisraeli pärast 1 Kuulge seda kõnet, nutulaulu, mida ma alustan teie pärast, Iisraeli sugu! 2 On langenud ega tõuse enam Iisraeli neitsi; ta lamab märkamatult oma maal, ükski ei aita teda üles. 3 Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Linnast, kust välja läks tuhat, jääb järele sada, ja kust välja läks sada, jääb järele kümme Iisraeli soole. 4 Sest Issand ütleb Iisraeli soole nõnda: Otsige mind, et te jääksite elama! 5 Ärge otsige Peetelit, ärge minge Gilgalisse, ärge läbige Beer-Sebat; sest Gilgal läheb kindlasti vangi ja Peetelist saab õudne paik! 6 Otsige Issandat, et te jääksite elama, et ta nagu tuli ei tungiks Joosepi kotta ega põletaks seda, ilma et Peetelil oleks kustutajat, 7 teie, kes muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õigluse! 8 Tema, kes on teinud Sõela- ja Vardatähed, kes muudab pimeduse hommikuks ja pimendab päeva ööks, kes kutsub mereveed ja valab need maa peale - Issand on tema nimi. 9 See on tema, kes laseb tulla hukatuse tugevale ja toob hävingu kindlale linnale. 10 Nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt. 11 Et te tõstate viletsale renti ja võtate temalt viljamaksu, siis juhtub teiega nõnda: kuigi te ehitate tahutud kividest kodasid, ei ela neis teie, kuigi te istutate toredaid viinamägesid, ei joo nende veini teie. 12 Sest ma tean, et teie üleastumisi on palju ja teie patud on suured: te kiusate taga õiget, võtate altkäemaksu ja tõukate vaesed väravas kõrvale. 13 Sellepärast vaikib mõistlik niisugusel ajal, sest see on kuri aeg. 14 Otsige head, aga mitte kurja, et te jääksite elama! Siis on teiega Issand, vägede Jumal, nõnda nagu te ütlete. 15 Vihake kurja ja armastage head, pange väravas kehtima õigus; vahest Issand, vägede Jumal, annab siiski armu Joosepi jäägile! 16 Seepärast ütleb Issand, vägede Jumal, nõnda: Kõigil turgudel on kaebus ja kõigil tänavail öeldakse: „Häda, häda!” Põllumehi kutsutakse leinama ja nutulaulu oskajaid kaebusele. 17 Ja kõigil viinamägedel on kurtmine, sest mina lähen teie hulgast läbi, ütleb Issand.

“Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti. “ (Jh 10:10) Issand, tänu Sulle, et tulid tooma meile elu ning mitte hävitust!

Kohtuotsuse kuulutamine ei ole lihtne. Seda ei kuulutata mingile anonüümsele “kellelegi”, kellega pole mingit suhet;  vaid valu ja viletsus saab tabama kuulutaja lähedast sõpra. Nii on tänane tekst raamitud kurvastusega (s 1-13, 16-17). Sõela - ja Vardatähtede võimas Looja (s 8) ei talu ebaõiglust igavesti, ning nüüd tuleb hävitus. Nii nagu Jeesus, kes nuttis Jeruusalemma pärast (Lk 13:34), kuulutab Aamos Issanda üleskutset, milles ühtlasi kõlab ka Looja valu: “ Otsige mind, et te jääksite elama!” (s 4,6).

Paljudes kultuurides on tavapärane, et kriisidele ning õnnetustele vastatakse kõrgendatud usulise aktiivsusega - ka leigelt kristlikes riikides pöördub rahvas sellistel hetkedel kirikutesse. Siin aga vastandub “Otsige mind!” otseselt religioossele aktiivsusele (s 5); pigem on üleskutse sisu “otsige head, mitte kurja, et võiksite elama jääda” (s 14), kus “hea” (ning selle vastand “kuri”) märgivad  sotsiaalse moraali ja õigsuse alasid. Siin viidatakse rõhuvatele maksudele (s 11), kuid peamiseks mureteemaks on viis kuidas koheldakse vaeseid, kes ei leia õigust  seadusandlikust ega kohtusüsteemist ning kus jõukad “ostavad” endale sobivad lahendused (s 7, 10, 12, 15). Kaasajal võiks Aamos adresseerida võimsaid ning rikkaid (üksikisiuid ja firmasid), kelle võimuses on palgata kõige osavamad advokaadid, või venitada kohtuasju ulatuslike nõuetega, vältides sel viisil süüdimõistvat otsust. Seda kõike “õigluse” saamise nimel. Aamos võiks kaasajal vabalt öelda:”JOKK võib küll pealtnäha olla seaduslik, kuid see ei ole õige.” Seadusandlik abi kõikidele ning advokaadid, kes on nõus vabatahtlikkuse korras vaesemaid abistama, oleks aga sammud “hea otsimise” suunas.

“Otsige mind!” tõeline tunnistus võrsub mitte religioossest toimekusest, vaid vaeste ning hädaliste poolt kogetava ülekohtu eemaldamise läbi. Kui kristlastena võime mõtelda, et meie osa ei ole teha muud, kui “armastada head ning vihata kurja” - mida ütleb ka Rm 12:9 (korrates otseselt Aamose 5:14 mõtet), siis peame samas ka meeles pidama, et kuigi meid ei päästeta meie tegude tõttu, ometi oleme loodud tegema “häid tegusid Kristuses” ning tänases tekstis annab Aamos väga selge pildi mida Jumal selle “hea” all silmas peab.

 
Palveta, et Jumal näitaks kuidas saaksid veel enam “otsida head”, nii isiklikult kui koos oma kogukonna, koguduse ning organisatsiooniga.

Selle kommentaari autor: John Olley