Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Aitab küll!

Laupäev, 20. Detsember 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Am 8: 1-14

Neljas nägemus hävingust
1„Issand Jumal andis mulle niisuguse nägemuse: vaata, seal oli korv küpse puuviljaga.
2Ja ta küsis: „Mida sa näed, Aamos?” Ma vastasin: „Korvitäit küpset puuvilja.” Siis ütles Issand mulle: „Mu rahvale, Iisraelile, tuleb lõpp. Enam ma ei lähe temast mööda.
3Sel päeval muutuvad palee laulud ulgumiseks, ütleb Issand Jumal. Palju on laipu, heidetud igasse paika. Vaikus.”
Iisrael on küps kohtuks
4Kuulge seda, kes ahmite vaese järele ja tahate maal teha hädalisele lõpu,
5öeldes: „Millal möödub noorkuu, et saaksime müüa vilja, ja hingamispäev, et võiksime avada viljaaidad, teha vaka väiksemaks ja seekli suuremaks, ja petta väärade vaekaussidega,
6et saaksime osta raha eest viletsa ja sandaalipaari eest vaese, ja müüa vilja pähe aganaid?”
7Issand on vandunud Jaakobi uhkuse juures: „Tõesti, ma ei unusta iial ühtegi nende tegu!”
8Kas ei peaks maa selle kõige pärast värisema ja kõik, kes seal elavad, leinama? Kas maa ei peaks sellest kerkima nagu jõgi, kohudes ja alanedes nagu Niilus Egiptuses?
9„Ja selsamal päeval sünnib,” ütleb Issand Jumal, „et ma lasen päikese loojuda keskpäeval ja teen maa pimedaks päise päeva ajal.
10Ja ma muudan teie pühad leinaks ja kõik teie laulud nutulauludeks, ma panen kõigi niudeile kotiriide ja teen paljaks iga pea. Ma toon teile leina nagu ainsa poja pärast ja teie lõpp peab olema kibe.”
11„Vaata, päevad tulevad,” ütleb Issand Jumal, „mil ma saadan maale nälja: nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele.
12Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta, nad uitavad, otsides Issanda sõna, aga nad ei leia.
13Sel päeval minestavad janu pärast ilusad neitsid ja noored mehed,
14need, kes vandusid Samaaria süüteo juures ja ütlesid: „Nii tõesti kui su jumal elab, Daan!” ja: „Nii tõesti kui su lemmik elab, Beer-Seba!” - nad langevad ega tõuse enam.”

“Issand ei viivita tõotust täitmast, .... vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha,
et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. “ (2Pt 3:9)

Issand anus oma rahvast: “Otsige mind, et te jääksite elama..:” (Am 5:4), “Otsige head... et jääksite elama” (Am 5:14). Kahel korral näitab Jumal Aamosele antud nägemuses kohtumõistmise plaani, millest Ta siis Aamose palve peale jälle “taganeb” (Am 7: 1-6). Kolmandal korral aga kõlab otsus: “Seekord ma ei lähe enam temast mööda” (Am 7:7-8). Sõnumi ning ka sõnumitooja eemaletõukamine kuninglike preestrite poolt, sulges rahva jaoks olukorra muutmise võimaluse “ukse” Jumala juures. 

Täna loeme neljandast visioonist, küpsete viljadega puuviljakorvist - lõpp on saabumas. Jumal väljendab end otsekui paatosega, öeldes: “Minu rahvale, Iisraelile...” (s 1,2). Siin on lõplikkuse tunnet: Issand on “pikaldane vihastama” (see mõte kordub Piiblis mitmel pool 2Ms 34:6-7), kuid järjekindel vastuseismine kõikidele kaastunde ning armastusega öeldud üleskutsetele, saab viimselt kaasa tuua vaid ühe tulemuse: “Patu palk on surm, ning see palk makstakse välja.” Ka hävituse põhjus tuuakse veelkord esile. Hindade ülespressimine, rämpskaup ning korrumpeerunud juriidilised praktikad paljastatakse, nagu ka sellise tegevuse ohvrid -  vaesed ning hädalised.

Siin näidatakse meile Iisraeli kultuslikku elu hoopis teisest vaatenurgast, kui seda esitatakse Am 5:21-23, ning see seligtab ka, miks nende jumalakummardamine ei olnud enam kooskõlas õiglusega (Am 5:24). Meie jaoks lisab olulisust see, et ka Jeesus vastandas kummardamisobjekte omavahel “Jumal vs raha” (Mt 6:24). Kaasaja maailmas kuuleme palju “majanduslikest imperatiividest”. Juba selline termin üksi paljastab suhtumise, otsekui etteulatuvalt juba  väljavabandades praktikad, mis enamasti trambivad vaesemate  elu peal, otseselt kahjustades perekondade ning kogukonna toimetulekut. Pole vahet, kas kõne all on miljonite vaesunud elanike toimetulek maailma megalinnades või mõnes tööstusharus kehtestatud ebainimlikud töötunnid, mis omanikele läänes tagavad kõrgeimad palganumbrid.

Jumala kohtumõistmises, mis peatselt saabub, hakkab kogu  muu kosmilise segaduse keskel tunda andma “nälg Issanda sõna järele” (s 11,12  Mt 4:4) . “Sõna” puudumine tähendab maailma jaoks otseselt kaost ning surma - olles selle traagiline tagajärg, et inimesed on järjekindlalt Jumalalt tulnud sõnumid  - Tema “sõna”, mis on pakkunud neile elu, tagasi tõrjunud.

 
Palveta “kuningate ja ülemate” pärast (1Tm 2:2), sh ka maailma äriliste juhtide pärast, et nende otsused võiksid olla enam kooskõlas õigluse ning elu toomisega maailma.

Selle kommentaari autor: John Olley