Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Soovimatu sõnumitooja

Reede, 19. Detsember 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Am 7:1-17

Kolm nägemust hävingust
1Issand Jumal andis mulle niisuguse nägemuse: vaata, ta oli valmistamas rohutirtse, kui ädal oli hakanud kasvama; ja vaata, see oli ädal pärast niitmist kuningale.
2Ja kui rohutirtsud olid maa rohu ära söönud, siis ütlesin mina: „Issand Jumal, anna ometi andeks! Kuidas küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii väikeseks?”
3Issand kahetses seda. „See ei sünni!” ütles Issand.
4Issand Jumal andis mulle niisuguse nägemuse: vaata, Issand Jumal kutsus karistuseks tule ja see hävitas suure sügavuse veed ning hakkas hävitama põllumaad.
5Siis ütlesin mina: „Issand Jumal, lõpeta ometi! Kuidas küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii väikeseks?”
6Issand kahetses seda. „Seegi ei sünni!” ütles Issand Jumal.
7Ta andis mulle niisuguse nägemuse: vaata, Issand seisis looditud müüril ja tal oli käes tinalood.
8Ja Issand küsis minult: „Mida sa näed, Aamos?” Ja ma vastasin: „Loodi.” Siis ütles Issand: „Vaata, ma panen loodi oma Iisraeli rahva keskele. Ma ei lähe enam temast mööda,
9vaid Iisaki ohvrikünkad hävitatakse ja Iisraeli pühamud rüüstatakse, ja ma tõusen mõõgaga Jerobeami soo vastu.”
Aamos ja Amasja
10Amasja, Peeteli preester, läkitas siis Iisraeli kuningale Jerobeamile ütlema: „Aamos peab salanõu sinu vastu Iisraeli soo keskel. Maa ei suuda taluda kõiki tema sõnu.
11Sest Aamos on öelnud nõnda: Jerobeam sureb mõõga läbi ja Iisrael viiakse vangi, ära omaenese maalt.”
12Ja Amasja ütles Aamosele: „Sina, nägija, mine, põgene Juudamaale, söö seal leiba ja ennusta seal!
13Aga Peetelis ei tohi sa enam ennustada, sest see on kuninga pühamu ja kuningriigi tempel.”
14Siis Aamos vastas ja ütles Amasjale: „Mina ei ole prohvet ega prohvetijünger, vaid olen karjane ja metsviigipuude vääristaja.
15Aga Issand võttis mind karja järelt ja ütles mulle: Mine, ennusta mu rahvale Iisraelile!
16Ja kuule siis nüüd Issanda sõna: Sina ütled: Ära ennusta Iisraelile ja ära pilla sõnu Iisaki soole!
17Sellepärast ütleb Issand nõnda: Su naine saab linnas hooraks, su pojad ja su tütred langevad mõõga läbi, su maa jaotatakse nööriga, sa ise sured roojasel maal ja Iisrael peab minema vangi, ära omaenese maalt.”

“Püha Vaim muudab inimese südant. Korraga leiame end olevat kellegi, kes on meile täiesti harjumatu.” (Gregorius Suur 540–604).

Aamose sõnum surmast kuningale ning pagendusest rahvale mõjus võimustruktuuridele arusaadavalt ähvardusena, seepärast saadab Amasja kuningale teate, püüdes sõnumitoojat kõrvaldada (s 10-13). Vaata, mis on põhjus, miks ta käsib Aamosel lahkuda: tema sõnum oli ülestõusule kutsuv, Aamos “prohvetina” peaks olema üks paljudest professionaalsetest prohvetitest, pealegi kuulus pühamu kuningale ning Iisraeli kuningriigile. Veelgi enam, Aamos oli võõramaalane ning tal puudus tunnustatud autoriteet (“see ei ole sinu piirkond”). Aamose vastus oli lihtne: jah, ta ei olnud professionaal, aga ta toimis kõrgema autoriteedi ülesandel (s 14,15).

 

Nii mõnigi kord tuleb Jumala sõna meile täiesti ootamatutest allikatest. Mooses oli kõnetakistusega ärajooksik, Giideon pärines tähtsusetust perekonnast, Saamuel oli noor pühamuteenija, Taavet pere noorim poeg, Jeremija noor ning sündinud väljapool preestrite suguvõsa, Peetrus ja Johannes koolitamata, ning Jeesuse kohta öeldi: “kas Naatsaretist võiks tulla midagi head?” ning “Kas see pole mitte Joosepi poeg?” (Jh 1:46 Lk 4:22).

 

Teisalt -mitte kõik, kes väidavad end olevat “Jumala poolt kutsutud”, pole seda tegelikult (1Jh 4:1). Ka kaasajal on vaja osata vahet teha, eriti kui tahame olla avatud Jumala sõnumitele, mis võivad mõnikord tulla täiesti ootamatutest allikatest. Aamose ja tema sõnumi uurimine, annab selleks mõned abistavad kriteeriumid.

  1. Kuigi Aamose sõnum polnud teretulnud ning sisaldas uusi mõtteid, oli see ikkagi täielikus kooskõlas lepingutraditsiooniga - sh viidetega Jumala päästetegudele minevikus ning Tema nõudmisele, et rahvas peaks elama vastavalt lepingu tingimustele.
  2. Aamose sõnum oli relevantne omas ajas, sisaldades tagajärgi nii sõnakuulmatuse kui ka sõnakuulmise puhuks.
  3. Ta enese sõnakuulmine läks kalliks maksma - nii rahaliselt kui ka ühiskondliku opositsiooni mõttes.
  4. Kõiges, mida ta ütles, samastus ta suure kaastundega oma publikuga: kõik kolm nägemust (s 1-9) sisaldavad ka tema isiklikke eestpalveid “mis mitmel eelmisel korral on ära pööranud Jumala viha...Ja nii nagu mitmed prohvetid enne ja peale teda, on ta innukalt praktiseerinud prohvetiameti eestpalve poolt, hüüdes Jumala poole oma rahva pärast.” (E. Achtemeier)
Mõtiskle, milline on sinu kogemus Jumala sõnumi vastuvõtmisega ootamatuist allikaist.

Selle kommentaari autor: John Olley