Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Süü ja süütus

Esmaspäev, 2. Veebruar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 20:1-18

Aabraham ja Abimelek
1Ja Aabraham siirdus sealt Lõunamaale ning asus elama Kaadesi ja Suuri vahele; ta elas Geraris võõrana.
2Ja Aabraham ütles oma naise Saara kohta: „Ta on minu õde.” Siis Gerari kuningas Abimelek läkitas järele ja võttis Saara.
3Aga Jumal tuli Abimeleki juurde öösel unes ja ütles temale: „Vaata, sa pead surema naise pärast, kelle sa enesele võtsid, sest ta on abielunaine!”
4Abimelek aga ei olnud temasse puutunud ja vastas: „Issand, kas tahad surmata ka õiget rahvast?
5Eks ta öelnud mulle: Ta on minu õde? Ja tema ütles ka ise: Ta on mu vend. Ma tegin seda vaga südame ja süütute kätega.”
6Siis ütles Jumal temale unes: „Minagi tean, et sa tegid seda vaga südamega ja ma hoidsin sind ka minu vastu pattu tegemast: sellepärast ma ei lasknud sind temasse puutuda.
7Ja nüüd anna mehele naine tagasi, sest ta on prohvet ja ta palvetab sinu pärast, et sa jääksid elama. Aga kui sa tagasi ei anna, siis tea, et sina ja kõik, kes sul on, peate surema!”
8Ja Abimelek tõusis hommikul vara, kutsus kõik oma sulased ning rääkis kõik need sõnad nende kuuldes; ja mehed kartsid väga.
9Siis Abimelek kutsus Aabrahami ja ütles temale: „Mis sa meile tegid! Millega ma sinu vastu pattu tegin, et sa tõid suure süü minu ja mu kuningriigi peale? Sa oled minuga teinud sündmatuid tegusid!”
10Ja Abimelek küsis Aabrahamilt: „Mida sa mõtlesid seda asja tehes?”
11Ja Aabraham vastas: „Mina mõtlesin ainult, et selles paigas ei ole jumalakartust ja mind tapetakse mu naise pärast.
12Ja tema ongi tõepoolest mu õde: mu isa tütar, kuigi mitte mu ema tütar; seetõttu ta sai mu naiseks.
13Aga kui Jumal saatis mind isamajast rändama, ütlesin ma temale: Osuta mulle seda armastust, et sa kõigis paigus, kuhu tuleme, minu kohta ütled: Ta on mu vend.”
14Siis Abimelek võttis lambaid, kitsi ja veiseid, sulaseid ja teenijaid ja andis Aabrahamile; ja ta andis temale tagasi Saara, ta naise.
15Ja Abimelek ütles: „Vaata, mu maa on lahti sinu ees, ela, kus sulle meeldib!”
16Ja Saarale ta ütles: „Näe, ma annan su vennale tuhat hõbetükki. Vaata, see olgu sulle hüvituseks kõigi ees, kes su juures on. Sa oled kõiges õigeks osutunud.”
17Ja Aabraham palus Jumalat ja Jumal tegi terveks Abimeleki, ta naise ja ta teenijad, nõnda et nad said lapsi,
18sest Issand oli sulgenud kõvasti kõik emaihud Abimeleki kojas Saara, Aabrahami naise pärast.

“Salajastest pattudest mõista mind vabaks! Ka ülbete pattude eest hoia oma sulast; ärgu need valitsegu mind! Siis ma olen laitmatu ja olen vaba paljudest üleastumistest. “ (Ps 19:14)

Pole mingit viidet selle kohta, et Abimelek kunagi omas või oleks üldse otsinud mingit isiklikku suhet Aabrahami Jumalaga, aga on selge, et ta oli hea südamega ning õiglane mees. Selles, ning ka 26.peatükis aga näeme, et tal oli enam moraalset selgroogu kui Aabrahamil ja Iisakil. Piiblis ei ole kusagil mingeid viiteid selle kohta, et need, kes kuuluvad Jumala rahva hulka on “head” ja need, kes ei kuulu on “halvad”. Pane tähele Jeesuse õpetust, kus ta ütleb, et Ta kuulajad on “kurjad”, oma loomuse ning tegude poolest patused - ometi nad “teavad kuidas anda häid ande oma lastele” (Mt 7:11  Lk 11:13). Peame meeles hoidma, et meie pääste ei tule enda headuse läbi või isikliku moraali kaudu.

1Moosese raamat valmistab meid mõistma Uue Testamendi õpetust, kus pääste ei tule mitte isikliku headuse või mingisse etnilisse, sotsiaalsesse või isegi religioosesse gruppi kuulumise läbi, vaid üksnes Jumala armu kaudu, mis on meile kättesaadavaks tehtud Jeesuse ristisurma ning ülestõusmise läbi.

Diskussioon süü ning süütuse üle, nagu on antud 18.peatükis, jätkub siin teistsuguses vormis. Abimelek oli teadmata pattu teinud, aga sellest hoolimata oli ta pattu teinud - või oleks teinud, kui Jumal oma armus ei oleks seda takistanud. Aabraham tegi pattu teadlikult, eriti kui mõtleme tema läbikukkumisele 12.peatükis, ja ometi oli ta endiselt “prohvet” ning kasutatav Jumala poolt Abimeleki ja ta perekonna täielikuks taastamiseks. Meile on siin julgustuseks see, et Jumal teab ja tunneb meie kõikide südame motiive ja mõtteid, ning isegi kui me teeme vigu - olgu siis tahtmatult või tahtlikult -saab Ta meid tagasi tuua õigele rajale ning jätkuvalt ka kasutada.

 
Lase oma mõtteist läbi kõik “head” uskmatud inimesed, keda sa tunned, ning siis mõtiskle, kuidas hoolimata kõigist sinu vigadest, saaks Jumal sind kasutada nende elude täielikuks taastamiseks.

Selle kommentaari autor: Mary Evans