Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jälle iseenesega rääkimas!

Pühapäev, 1. Veebruar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 62

Jumal on ainus varjupaik
1Laulujuhatajale: Jedutuuni viisil; Taaveti laul.
2Üksnes Jumala juures on mu hing vait, tema käest tuleb mulle pääste.
3Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma sugugi ei kõigu.
4Kaua te kipute ühe mehe kallale ja lõhute kõik teda, nagu oleks ta väljavajunud sein või mahavarisenud müür?
5Nemad vaid peavad nõu, kuidas teda maha paisata tema kõrgusest; valest on neil hea meel. Oma suuga nad õnnistavad, aga oma südames nad neavad. Sela.
6Üksnes Jumala juures ole, mu hing, vait, sest temalt tuleb, mida ma ootan!
7Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma ei kõigu.
8Jumala käes on mu pääste ja mu au; mu jõu kalju, mu pelgupaik on Jumalas.
9Lootke tema peale igal ajal, rahvas; valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks! Sela.
10Ainult tuuleõhk on inimlapsed, paljas vale on mehepojad; kaalule pandult on nemad kõik ühtekokku kergemad kui tuuleõhk.
11Ärge pange oma lootust vale ja riisumise peale, ärge lootke tühja; kui jõukus kasvab, siis ärge pange seda mikski!
12Kord on Jumal rääkinud; kaks korda ma olen seda kuulnud, et Jumalal on vägi,
13ja et sinul, Issand, on heldus; sest sa tasud igaühele ta tegusid mööda.

Kui oled vähegi minu sarnane, siis kõlab su sees mitmeid hääli. Miks mitte paluda, et Jumal aitaks sul neid hääli vaigistada ning kuulda, mida Tema kõikide nende häälte all sulle täna tahab ütelda?

Sageli elavad poliitikud hirmus ajakirjanike ja meediategelaste ees, kellede mõjuvõim võib olla piisav nende kukutamiseks. Ka kristlikud juhid kogevad järjest rohkem, kui palju kahju nende teenimistööle võivad teha pahasoovlikud internetiartiklikd. Tänane psalm väljendab sellise inimese valu, kes kogeb, et on õela laimu ning verbaalse surve tõttu kokku kukkumas (s 4,5).

Samas aga, on see ka sellise inimese laul, kes tunneb ellujäämise saladust. Laul alustab oma hinge vaigistamisega Jumala ees (s 2). “Puhkamine” - on toimuva väljendamiseks ilmselt liiga üldine sõna, “vaikus” või “vait olemine”, mida kasutatakse mõnedes tõlgetes on aga liiga passiivne. Pigem mõtleb laulja siin suure, tugeva ja kindla kalju tähenduses - sellise, mille taha saab varjuda vaenlase rünnaku ja relvade eest. Kalju, milles leidub nii koopaid kui muid peidupaiku, selline, mis võiks olla kindluse vundamendiks. Laulja mõte peatub sellistel piltidel, kui ta kinnitab, et ainult Jumal on tema turvapaik.

Seejärel aga teeb ta usaldusotsuse ja kuulutuse - ta otsustab, et selle kalju pealt, ei saa keegi teda kõigutada. Ja alles seejärel valab ta välja oma südame ahastuse (s 4,5). Salmis 9 aga õhutab ta meid kõiki järgima enda eeskuju.

Edasistes salmides (s 10) leiame 2 heebrea keelele iseloomulikku väljendit.  Laulja eesmärk ei ole vastandada “tavalisi inimesi” (eesti k “inimlapsed”) ja tähtsaid inimesi (“mehepojad”), vaid mõlemad koos annavad pildi inimesest üldiselt. Ning näeme, et vaenlased, kes olid nii tugevad, et võisid maha lõhkuda müüri (s 4), osutuvad tegelikult hapramaks kui tuuleõhk. Meie tõelisteks vaenlasteks aga on uhkus ja ahnus inimese südames (s 11). Salmis 12 olevad väljendid “kord”, ja “kaks korda”, on viis rõhutada seda mida öeldakse (vrdl nt Õp 30:29-31). Kalju, millele saame toetuda, on tõesti kindel ja tugev, ning me saame näha, et ka õiglane (s 13).

 

 

Võiksid praegu Jumalale rääkida, kuidas end tunned...siis aga oota kannatlikult, mida Ta sulle vastab.

Selle kommentaari autor: Vera Sinton