Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lepingupaik

Kolmapäev, 4. Veebruar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 21:22-34

Aabrahami leping Abimelekiga 22 Sel ajal rääkisid Abimelek ja tema väepealik Piikol Aabrahamiga, öeldes: „Jumal on sinuga kõiges, mis sa teed. 23 Ja nüüd vannu mulle siin Jumala juures, et sa ei peta mind ega mu lapsi ja lapselapsi! Heateo pärast, mis ma sulle tegin, tee seda mulle ja maale, kus sa võõrana elad!” 24 Ja Aabraham ütles: „Ma vannun!” 25 Aabraham aga noomis Abimelekit veekaevu pärast, mille Abimeleki sulased väevõimuga olid ära võtnud. 26 Kuid Abimelek vastas: „Mina ei tea, kes seda tegi. Sina pole mulle sellest teatanud ja mina ise pole ka midagi kuulnud enne kui täna.” 27 Siis Aabraham võttis lambaid, kitsi ja veiseid ja andis Abimelekile; ja nad mõlemad sõlmisid lepingu. 28 Kui Aabraham pani seitse lambatalle eraldi, 29 küsis Abimelek Aabrahamilt: „Milleks on siin need seitse talle, keda sa oled eraldi pannud?” 30 Ja tema vastas: „Sa pead need seitse talle minu käest võtma tõendina minu poolt, et mina olen kaevanud selle kaevu!” 31 Seepärast hüütakse seda paika Beer-Sebaks, sest nad mõlemad andsid seal vande. 32 Nõnda sõlmisid nad Beer-Sebas lepingu. Siis Abimelek ja tema väepealik Piikol tõusid ja läksid tagasi vilistite maale. 33 Aabraham aga istutas Beer-Sebasse ühe tamariskipuu ja hüüdis seal appi Issanda, igavese Jumala nime. 34 Ja Aabraham elas võõrana vilistite maal kaua aega.

Täna Jumalat kõige eest, millega Ta sind õnnistanud on, alustades puhta vee varust, millest nii paljud maailmas puudust tunnevad.

1Ms 20. peatükis ütles Abimelek:”„Vaata, mu maa on lahti sinu ees, ela, kus sulle meeldib!” (s 15), kuid Aabrahami kaaskond on suur ning kõrbes on vähe allikaid. Kuuldused pingetest pidid jõudma ka Abimeleki kõrvu, ning viimane näeb vajadust sõlmida ametlik leping. Abimelek on mõistnud, kuidas Jumal Aabrahami õnnistab, samas kardab ta nendevahelise jõuvahekorra muutmist. Kaasajal tekitavad arvukuses ning mõjukuses kasvavad kogudused kohaliku kogukonna juhtide seas mõnikord samalaadse reaktsiooni austusest ning murelikkusest. Antud juhul aga jääb hea tahe valitsema, ning sõlmitakse leping, mille tähiseks Aabraham annab omapoolse panuse (s 27).

Tundub, et on tulnud sobiv hetk tõstatada ka veevarude küsimus. Aabrahami mehed on kaevanud kaevu (s 30), kuid kohalikud peavad kaevuümbruse maad endi omandiks. Olles nüüd nende juhiga sõbralikes suhetes, valib Aabraham välja seitse väärtuslikku tõulambatalle, kes tõenäoliselt lisavad algsele tasule tulevikus rohkelt lisa. Pole kahtlust, et ta on kaevu enese omaks ostnud (s 30), ning ta tähistab seda istutades sinna suure varjupakkuva võraga tamariskipuu, mis elab kauem kui ta ise (s 33). 

Nimi Beer-Seeba* sisaldab sõnamängu: see võib tähendada “seitsmekaevu” või “vandekaevu”, ning on kahekordne meeldetuletus sõlmitud tehingust. Olles aastaid usaldanud Jumalat, talle antud tõotuste täitmises rahva ja maa osas, on Aabrahamil nüüd käes üks poeg, ning üks oaas, mõlemad eelmaitsed tõotuse täitumisest tulevikus. Seepärast pole ka imestada, et Aabraham pühendab selle puu igavesele Jumalale (s 33).

 
Millises valdkonnas võiksid sina austada Jumala nime sellega, et toimid ausalt? Palu, et Jumal näitaks kas su elus on neid alasid, kus võibolla teed kahju Tema nimele oma käitumisega.

*Sõna “Beer-Seba” liidab kokku 2 heebreakeelset sõna. Esimene neist tähendab “kaevu” ning teine (seba) tähendab “täielik olema”. Sõna-sõnalt tähendaks see “seitsmekaevu”. Alternatiivne tähendus aga oleks “vandekaev”, sest Seba tähenab ka vannet.

Hilisemal ajal aeti see kaev täis vilistide poolt, kuid Iisak kaevas selle uuesti lahti, nimetades kaevu “Sibaks” (1Ms 26:33)

Beer-Seba oli Aabrahami ja Iisaki lemmikpaik, ning see muutus ilmutuse paigaks, kus Issand näitas end (teofaaniad) Haagarile (1Ms 21:17), Iisakile (1Ms 26:24), Jaakobile (46;2) ning ka Eelijale (1Kn 19:5). Spirituaalses teoloogias võiks seda paika kutsuda “õhukeseks paigaks” - kohaks, kus loor taeva ning maa vahel on õhkõrn. Pole siis ime, et selle koha pärast käis jätkuv võitlus.

Kui Joosua jagas maad, liideti Beer-Seba Siimeonile antava maaga ( Jos 19:2). Hiljem sai Beer-Seba nimest märksõna ütluses “Daanist Beer-Sebani” (Km 20:1, 1Aj 21:2; 2Sm 24:2). Vahemaa kahe koha vahel oli umbes 232 km, märkides Beer-Seba  Iisraeli kõige lõunapoolsemaks punktiks.

Tänapäeval tuntakse Beer-Sebat Teles Seba’na, Wadi-es-Seba piirkonnas, 45 km Hebronist edelapoole. (Alan Hoare)

 

Selle kommentaari autor: Vera Sinton