Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Missiooniga mees

Laupäev, 7. Veebruar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 24:1-27

Iisakile leitakse Rebeka 1 Kui Aabraham oli vana ja elatanud ning Issand oli Aabrahami kõigiti õnnistanud, 2 siis ütles Aabraham vanimale sulasele oma peres, kes valitses kõige üle, mis tal oli: „Pane nüüd oma käsi mu puusa alla! 3 Mina vannutan sind Issanda, taeva Jumala ja maa Jumala juures, et sa mu pojale ei võta naist kaananlaste tütreist, kelle keskel ma elan, 4 vaid et sa lähed minu maale ja mu sugulaste juurde ning võtad sealt naise mu pojale Iisakile!” 5 Aga sulane ütles temale: „Võib-olla naine ei taha mulle järgneda siia maale. Kas ma siis tõesti pean su poja viima tagasi maale, kust sa oled ära tulnud?” 6 Siis ütles Aabraham temale: „Hoia, et sa ei vii mu poega sinna tagasi! 7 Issand, taeva Jumal, kes minu võttis mu isakojast ja mu sünnimaalt ja kes mulle rääkis ning vandus, öeldes: Sinu soole ma annan selle maa! - tema ise läkitab oma ingli sinu ees, et saaksid sealt mu pojale naise võtta. 8 Aga kui naine ei taha sulle järgneda, siis oled sa sellest mu vandest vaba. Ainult ära vii mu poega sinna tagasi!” 9 Siis sulane pani käe oma isanda Aabrahami puusa alla ja vandus temale selle kõne kohaselt. 10 Ja sulane võttis oma isanda kaamelitest kümme kaamelit ning läks, ja tal oli oma isandalt kaasas kõiksugu kalleid asju; ta võttis kätte ja läks Mesopotaamiasse Naahori linna. 11 Seal laskis ta õhtul kaamelid põlvili heita väljaspool linna veekaevu juures sel ajal, kui veeviijad välja tulid, 12 ning ütles: „Issand, minu isanda Aabrahami Jumal, lase ometi see mul täna korda minna ja tee head mu isandale Aabrahamile! 13 Vaata, ma seisan veeallika juures ja linnaelanike tütred tulevad vett viima. 14 Sündigu siis, et tütarlaps, kellele ma ütlen: Kalluta oma kruusi, et ma saaksin juua! ja kes vastab: Joo, ja ma joodan ka su kaameleid! - on see, kelle sa oled määranud oma sulasele Iisakile. Sellest ma siis tean, et sa mu isandale oled head teinud.” 15 Ja veel enne kui ta rääkimise oli lõpetanud, vaata, siis tuli välja Rebeka, kes oli sündinud Betuelile, Aabrahami venna Naahori naise Milka pojale; ja tal oli kruus õlal. 16 Ja tütarlaps oli väga ilusa välimusega, alles neitsi ja mehe poolt puutumata. Ta läks alla allika juurde, täitis kruusi ja tuli üles. 17 Siis jooksis sulane temale vastu ning ütles: „Anna mulle oma kruusist pisut vett rüübata!” 18 Tema vastas: „Joo, mu isand!” Ja ta tõstis kähku kruusi alla oma käele ning andis temale juua. 19 Ja olles temale juua andnud, ütles ta: „Ma ammutan ka su kaamelitele, kuni needki on joonud.” 20 Ja ta tühjendas kähku oma kruusi künasse ning jooksis jälle kaevule vett ammutama ja ammutas kõigile ta kaamelitele. 21 Mees aga silmitses teda vaikides, et mõista, kas Issand oli ta teekonna lasknud korda minna või mitte. 22 Ja kui kaamelid olid joonud, võttis mees kuldrõnga, pooleseeklilise, ja kaks käevõru ta käte jaoks, kümme kuldseeklit väärt, 23 ning küsis: „Kelle tütar sa oled? Ütle ometi mulle! On su isa kojas meile ööbimispaika?” 24 Ja ta vastas temale: „Mina olen Betueli, Naahori ja Milka poja tütar.” 25 Ta ütles temale veel: „Niihästi õlgi kui muud loomasööta on meil küllalt, ööbimispaikki on olemas.” 26 Siis mees kummardas ja heitis Issanda ette 27 ning ütles: „Kiidetud olgu Issand, mu isanda Aabrahami Jumal, kes mu isandale ei ole keelanud oma heldust ja tõde! Issand on mind teekonnal juhtinud mu isanda vendade kotta!” 28 Aga tütarlaps jooksis ning teatas oma ema perele, mis oli sündinud.

Mõtle tänuga sellele, kuidas Jumal on juhtinud su teekonda.
Aabrahami nimetu teener oli väga ebahariliku missiooniga mees, sest tema ülesandeks oli leida naine oma peremehe pojale - ülesanne, mis muu hulgas sisaldas ka üle 800 km pikkust teekonda Kaananimaalt Mesopotaamiasse kaameli seljas. Kahtlemata oli Aabraham talle usaldanud selle väga tähtsa ülesande lisaks sellegi põhjusel, et ta jagas oma peremehe pühendumist Jumalale. Ja loeme, et too mees uskus siiralt, et Jumal ise juhib ta Iisakule sobiva naise juurde.
 
Piiblis on vähe lugusid, mis sellisel viisil illustreeriksid Jumala ettehooldavat tegevust ühe inimese palve peale. Kui teener jõuab Naahori linna, palvetab ta, et Jumal juhiks sündmuste käiku nii, et naine, kes tema palvele vett ammutada vastab, olekski see õige. Kuigi mitmed võibolla heidaksid taolise sündmuse kõrvale, pidades seda lihtsalt  erakordseks juhuseks, võtab Aabrahami sulane seda enesestmõistetavana, et Jumal on teda juhtinud. Ja nii on tal suur tänupõhjus langetada oma pea ning kiita Jumalat (s 26).
 
Kui mina oma elus vajan juhtimist, kui avatud ma juhtimisele tegelikult olen? Kas suudan uskuda, et Jumal vastab mu palvele ja teeb seda?
Kuigi sulase usk Jumalasse oli ilmne, toetas seda ka kaine talupojamõtlemine. Märk, mille ta valis, pidi osutama naise sisemisele ilule, sest ta otsis naist, kes lisaks välisele kaunidusele oleks ka südamepoolest kaastundlik ning helde. Loota, et noor tütarlaps pakub juua võõrale rändurile, ei ole liiga palju. Aga oodata, et ta on valmis jootma ka ränduri loomi, oli peaaegu sama mis imet tahta, sest 10 janust kaamelit ei rahuldu kaugeltki üheainsa veeanuma täiega. Nii on sulase palve- segu usust ning kainest mõtlemisest - väga edukas kombinatsioon. Ning meil aitab see meeles pidada, et need mõlemad elemendid on vajalikud, kui otsime ise Jumala tahet oma elu jaoks.
 
Tänane tekst pakub väga huvitava sissevaate Jumala ettehooldavale toimimisele. Mida peaksid siit meelde jätma?

Selle kommentaari autor: Desmond Alexander