Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elu ja surma valikud

Reede, 6. Veebruar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 23:1-20

Saara surm. Aabraham ostab sugukonna haua 1 Ja Saara elas sada kakskümmend seitse aastat; nii palju oli Saaral eluaastaid. 2 Saara suri Kirjat-Arbas, see on Hebronis, Kaananimaal; ja Aabraham tuli Saarat leinama ja taga nutma. 3 Siis Aabraham tõusis üles oma surnu juurest ja rääkis hettidega, öeldes: 4 „Mina olen teie juures võõras ja majaline. Andke mulle eneste juurde pärandhaud, et saaksin matta surnu oma silma eest.” 5 Ja hetid vastasid Aabrahamile, öeldes temale: 6 „Kuule meid, isand! Sina oled Jumala vürst meie keskel. Mata oma surnu meie kõige paremasse hauda! Ükski meist ei keela sulle oma hauda su surnu matmiseks.” 7 Aga Aabraham tõusis ning kummardas maa rahva, hettide ees 8 ja rääkis nendega, öeldes: „Kui see on teile meeltmööda, et ma oma surnu oma silma eest ära matan, siis kuulge mind ja mõjustage minu kasuks Efronit, Sohari poega, 9 et ta mulle annaks temale kuuluva Makpela koopa, mis on ta välja servas. Ta andku see mulle täie hinna eest pärushauaks teie keskel!” 10 Aga Efron istus hettide hulgas; ja hett Efron vastas Aabrahamile hettide kuuldes, kõigi juuresolekul, kes ta linna väravast läbi käisid, ja ütles: 11 „Ei, mu isand! Kuule mind! Ma annan sulle välja, samuti ma annan sulle koopa, mis sellel asub; ma annan selle sulle oma rahvuskaaslaste silma all. Mata oma surnu!” 12 Kuid Aabraham kummardas maa rahva ees, 13 rääkis Efroniga maa rahva kuuldes ja ütles: „Kui sa ometi ise mind kuulda võtaksid! Mina maksan välja eest raha, võta see minult, et saaksin oma surnu sinna matta!” 14 Siis Efron vastas Aabrahamile, öeldes temale: 15 „Mu isand, kuule mind! Maa väärtus on nelisada hõbeseeklit - mis tähtsus sellel ongi minu ja sinu vahekorra juures. Mata aga oma surnu!” 16 Ja Aabraham kuulas Efronit; Aabraham vaagis Efronile raha, mida see hettide kuuldes oli nimetanud, nelisada hõbeseeklit, kaubanduses käibel olevaid. 17 Nõnda said Efroni väli Makpelas Mamre kohal, väli ja selles olev koobas ja kõik väljal olevad puud, mis olid ümber kogu selle maa-ala, 18 Aabrahami omandiks hettide nähes, kõigi juuresolekul, kes linna väravast läbi käisid. 19 Ja seejärel Aabraham mattis oma naise Saara Makpela välja koopasse Mamre kohal, see on Hebronis Kaananimaal. 20 Nõnda said väli ja selles olev koobas hettidelt Aabrahamile pärushauaks.

Mõtle tagasi enda elule koos Jumalaga. Kuidas on Tema tundmine mõjutanud sinu elu olulisi otsuseid?

Saara surm asetas Aabrahami ette dilemma: abikaasa tuli kuhugi matta. Olles võõramaalasest sisserännanu ning harrastades poolrändavat eluviisi, ei omanud ta Kaananimaal mingisugust maad, kuigi oli Hebroni lähistele saabunud juba ligi kuus kümnendit tagasi. Kuigi ilma igasuguse kahtluseta oli Aabrahamil piisavalt majanduslikke vahendeid linnaelanikuks saamiseks, tulenes tema telgiga rändamise eluviis pigem usust Jumalasse kui sõltus olemasolevaist tingimustest. Oleks ta vaid soovinud, oleks ka tema saanud valida lähima kohaliku linna, kuhu kodu rajada - nii nagu oli seda teinud tema vennapoeg Lott. Aga Aabrahami lootus oli elama asuda Jumala linna (Hb11: 9-10)

Nüüd aga nõudis olukord, et ta pidi kiirelt leidma Saarale matmispaiga. Aabraham keeldub   heldest ja heasoovlikkust väljendavast pakkumisest hettide poolt, kes nägid temas “Jumala printsi”. Selle asemel oli ta pigem valmis maksma 400 seeklit (tosina elujõus meesorja hinna) selleks, et omada jäävat õigust matmispaigale. Selline otsus annab märku ka Aabrahami usaldusest Jumala vastu. Kuigi hetid olid sel ajal “maa rahvas”, rõhutas Aabrahami Makpela maaost tema sügavat usku Jumala lunastavaisse tõotustesse. Ta uskus, et ühel päeval võtavad tema järeltulijad  kogu selle maa endale, kui neile kuuluva. Aabrahami tegu kuulutas sel viisil ette sündmusi, mis toimusid tegelikult 4 sajandit hiljem (vt 1Ms 15:13-16). Pigem ostes, ning mitte laenates hauakoobast, tegi Aabraham esikteo maa hõlvamisel ning tegi seda oodates kõige ülejäänu teokssaamist, mida Jumal veel pidi tegema. Aabrahami elustiil ning teod pakuvad meile võimaluse järele mõtelda selle üle kuidas see mida usume, mõjutab me elu. Kas elan lihtsalt praegusele hetkele või tulenevad mu teod sellest, kuidas näen oma tulevikku koos Jumalaga? Kas kogun endale varandusi siia maa peale, või taevasse? (Mt 6:19-21) Kas mu kodakondsus pärineb Paabelist või Uuest Jeruusalemmast? (Ps 87:5-6). Nii nagu Aabrahamil, tuleb ka meil langetada mitmeid olulisi otsuseid.

 
Võta veidi aega, et mõtiskleda kuidas surmajärgse elu reaalsus peaks tegelikult mõjutama sinu elu “siin-ja-praegu”.

Selle kommentaari autor: Desmond Alexander