Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Taevas sõlmitud abielu

Esmaspäev, 9. Veebruar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 24: 34-67

34 Siis ta ütles: „Mina olen Aabrahami sulane. 35 Issand on mu isandat väga õnnistanud, nõnda et ta on jõukaks saanud: ta on temale andnud lambaid, kitsi ja veiseid, hõbedat ja kulda, sulaseid ja teenijaid, kaameleid ja eesleid. 36 Ja Saara, mu isanda naine, on vanas eas mu isandale poja ilmale toonud, ja sellele on ta andnud kõik, mis tal on. 37 Ja mu isand vannutas mind, öeldes: Sa ei tohi võtta mu pojale naist kaananlaste tütarde seast, kelle maal ma elan, 38 vaid sa pead minema mu isakotta ja mu suguvõsa juurde ning sealt võtma naise mu pojale! 39 Aga mina ütlesin oma isandale: Võib-olla naine ei tule minuga? 40 Siis ta vastas mulle: Issand, kelle palge ees ma olen käinud, läkitab oma ingli sinuga ja laseb su teekonna korda minna, et saad mu pojale naise võtta minu suguvõsast ja minu isakojast. 41 Mu vandest sa vabaned sel juhul, kui sa tuled mu suguvõsa juurde, aga nemad ei anna sulle, siis oled mu vandest vaba. 42 Ma jõudsin täna allika juurde ja ütlesin: Issand, mu isanda Aabrahami Jumal, kui sa nüüd tahad korda saata mu teekonna, mida ma käin, 43 siis vaata, ma seisan veeallika juures. Kui üks neitsi tuleb vett viima ja ma temale ütlen: Anna mulle oma kruusist pisut vett juua! 44 ja kui tema mulle vastab: Joo ise, ja ma ammutan ka su kaamelitele!, siis on tema see naine, kelle Issand on määranud mu isanda pojale. 45 Veel enne kui olin kõneluse iseenesega lõpetanud, vaata, siis tuli Rebeka, kruus õlal, ja läks alla allika juurde ning ammutas vett. Ja ma ütlesin temale: Anna mulle juua! 46 Siis ta tõstis kähku kruusi õlalt alla ning ütles: Joo, ja ma joodan ka su kaameleid! Ja mina jõin ning tema jootis mu kaameleid. 47 Ja ma küsisin temalt ning ütlesin: Kelle tütar sa oled? Ja tema vastas: Betueli, Naahori ja Milka poja tütar. Siis ma panin temale rõnga ninasse ja käevõrud kätele, 48 kummardasin ning heitsin Issanda ette ja kiitsin Issandat, oma isanda Aabrahami Jumalat, kes mind oli juhatanud õigele teele, et saaksin võtta oma isanda vennatütre ta pojale. 49 Ja kui te nüüd tahate osutada heldust ja truudust mu isandale, siis öelge mulle. Aga kui mitte, öelge sedagi mulle, ja ma pöördun siis kas paremat või vasakut kätt!” 50 Seepeale vastasid Laaban ja Betuel ning ütlesid: „Issandalt on see asi alguse saanud. Me ei või sulle sõnagi lausuda, ei halba ega head. 51 Vaata, Rebeka on su ees, võta tema ja mine! Saagu ta naiseks su isanda pojale, nõnda nagu Issand on öelnud!” 52 Kui Aabrahami sulane kuulis nende sõnu, siis ta kummardas maani Issanda ees. 53 Ja sulane võttis välja hõbe- ja kuldriistad ja riided ning andis Rebekale; ka tema vennale ja emale andis ta kalleid asju. 54 Siis nad sõid ja jõid, tema ja mehed, kes koos temaga olid, ja nad ööbisid seal. Aga hommikul, kui nad olid tõusnud, ütles ta: „Saatke mind nüüd mu isanda juurde!” 55 Aga tütarlapse vend ja ema vastasid: „Jäägu tütarlaps veel mõneks ajaks, kas või kümneks päevakski meie juurde. Siis sa võid minna.” 56 Kuid tema ütles neile: „Ärge mind viivitage, sest Issand on lasknud mu teekonna korda minna. Saatke mind teele, et saaksin minna oma isanda juurde!” 57 Siis nad ütlesid: „Me kutsume tütarlapse ja küsime tema suust.” 58 Ja nad kutsusid Rebeka ning küsisid temalt: „Kas tahad minna koos selle mehega?” Ja ta vastas: „Ma lähen!” 59 Siis nad saatsid ära oma õe Rebeka ja tema imetaja, ja Aabrahami sulase ja tema mehed. 60 Ja nad õnnistasid Rebekat ning ütlesid temale: „Õeke, sinust tulgu tuhat korda kümme tuhat, ja sinu sugu vallutagu oma vihameeste väravad!” 61 Siis Rebeka ja tema tüdrukud tõusid, istusid kaamelite selga ning järgnesid mehele. Nõnda võttis sulane Rebeka ja läks. 62 Iisak aga oli tulemas Lahhai-Roi kaevu poolt, sest ta elas Lõunamaal. 63 Ja Iisak oli vastu õhtut läinud väljale mõtisklema; ja kui ta oma silmad üles tõstis ja vaatas, ennäe, siis tulid kaamelid. 64 Kui Rebeka oma silmad üles tõstis ja nägi Iisakit, siis ta laskus kaameli seljast 65 ning küsis sulaselt: „Kes on see mees, kes meile väljal vastu tuleb?” Ja sulane vastas: „See on mu isand!” Siis Rebeka võttis loori ja kattis ennast. 66 Ja sulane jutustas Iisakile kõigest, mis ta oli teinud. 67 Ja Iisak viis Rebeka oma ema Saara telki; ja ta võttis Rebeka, see sai tema naiseks ja ta armastas teda. Nõnda leidis Iisak troosti pärast oma ema surma.

“ Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel.” (Ps 119:105)

On hämmastav, kuidas mõned mu sõpradest esmakordselt kohtasid oma abikaasasid. Viisid kuidas paarid üksteist leiavad ongi sageli üllatavad. Aga mitte ükski neist ei sarnane Iisaki ja Rebeka loole. Kahtlemata nautisid nad ka oma lastelastele selle loo jutustamist kuidas Jumal nad kokku tõi. Nende abielu võib küll nimetada taevas sõlmitud liiduks.

Oleks huvitav teada, mis veenis Rebekat lahkuma oma isakodust ning perekonna juurest. Kindlasti ei olnud see Iisak, sest sulase kõnes teda vaevalt nimetatakse. Ka ei kirjeldata tema välimust, saavutusi või isikuomadusi. Pigem tundub, et Rebeka elumuutev otsustus, ning ka tema hooldajate, Betueli ning Laabani otsus, põhineb üksnes Iisaki sulase tunnistusel. See on Jumala tegu, mis kujundab Naahori perekonna vastuse Aabrahami sulasele. Ja ka sellepärast on loo kirjapanija nii hoolega üles kirjutanud kõik selle loo detailid, kuidas sulane Rebeka leidis. On näha, et sulase Jumalakeskne kõne, leiab äratundmist nii Laabani kui Betueli poolt, kui nad talle vastavad: “„Issandalt on see asi alguse saanud.” (s 50).

Tähelepanuväärne ongi, et Rebeka pühendab end oma tulevasele abikaasale selle põhjal kes Jumal on, mitte milline Iisak on. Nii kummaline kui see ka ei tundu, lähtub see abielu eelkõige sügavast armastusest Jumala vastu, mitte aga eelkõige inimliku partneri vastu. Ja Rebeka ei kahetse oma otsust.

Kui sina oleksid olnud tema asemel, kuidas sina oleksid reageerinud? Kas sa annaksid end kogu pühendumisega tundmatu tuleviku hoolde, olles veendunud üksnes Jumala headuses ning selges juhtimises?

Jumalat sel kombel usaldades, sarnaneb Rebeka Aabrahamile. Nagu Aabraham, kuuleb ka tema kutset jätta oma perekond ning isamaa. Nii nagu Aabraham, läheb ta välja usus, et tal on eriline roll täita Jumala plaanide teostumises. Ning kahtlemata on ta sellisena ideaalne partner Iisakile - seda rõhutab ka viis kuidas tema perekonna poolt antud õnnistuses (s 60) kajab vastu Jumala tõotus Aabrahamile (1Ms 22:16-18).

 
Rebeka usk ei olnud väiksem Aabrahami omast. Mõtle järele mida sa võiksid õppida neilt mõlemalt isikliku jumalasuhte kohta.

Selle kommentaari autor: Desmond Alexander