Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui palju on vaja….?

Teisipäev, 10. Veebruar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 24:50-67

50 Seepeale vastasid Laaban ja Betuel ning ütlesid: “Issandalt on see asi alguse saanud. Me ei või sulle sõnagi lausuda, ei halba ega head. 51 Vaata, Rebeka on su ees, võta tema ja mine! Saagu ta naiseks su isanda pojale, nõnda nagu Issand on öelnud!” 52 Kui Aabrahami sulane kuulis nende sõnu, siis ta kummardas maani Issanda ees. 53 Ja sulane võttis välja hõbe- ja kuldriistad ja riided ning andis Rebekale; ka tema vennale ja emale andis ta kalleid asju. 54 Siis nad sõid ja jõid, tema ja mehed, kes koos temaga olid, ja nad ööbisid seal. Aga hommikul, kui nad olid tõusnud, ütles ta: “Saatke mind nüüd mu isanda juurde!” 55 Aga tütarlapse vend ja ema vastasid: “Jäägu tütarlaps veel mõneks ajaks, kas või kümneks päevakski meie juurde. Siis sa võid minna.” 56 Kuid tema ütles neile: “Ärge mind viivitage, sest Issand on lasknud mu teekonna korda minna. Saatke mind teele, et saaksin minna oma isanda juurde!” 57 Siis nad ütlesid: “Me kutsume tütarlapse ja küsime tema suust.” 58 Ja nad kutsusid Rebeka ning küsisid temalt: “Kas tahad minna koos selle mehega?” Ja ta vastas: “Ma lähen!” 59 Siis nad saatsid ära oma õe Rebeka ja tema imetaja, ja Aabrahami sulase ja tema mehed. 60 Ja nad õnnistasid Rebekat ning ütlesid temale: “Õeke, sinust tulgu tuhat korda kümme tuhat, ja sinu sugu vallutagu oma vihameeste väravad!” 61 Siis Rebeka ja tema tüdrukud tõusid, istusid kaamelite selga ning järgnesid mehele. Nõnda võttis sulane Rebeka ja läks. 62 Iisak aga oli tulemas Lahhai-Roi kaevu poolt, sest ta elas Lõunamaal. 63 Ja Iisak oli vastu õhtut läinud väljale mõtisklema; ja kui ta oma silmad üles tõstis ja vaatas, ennäe, siis tulid kaamelid. 64 Kui Rebeka oma silmad üles tõstis ja nägi Iisakit, siis ta laskus kaameli seljast 65 ning küsis sulaselt: “Kes on see mees, kes meile väljal vastu tuleb?” Ja sulane vastas: “See on mu isand!” Siis Rebeka võttis loori ja kattis ennast. 66 Ja sulane jutustas Iisakile kõigest, mis ta oli teinud. 67 Ja Iisak viis Rebeka oma ema Saara telki; ja ta võttis Rebeka, see sai tema naiseks ja ta armastas teda. Nõnda leidis Iisak troosti pärast oma ema surma.

Oled sa emotsionaalselt hellaks tehtud? Palu, et Jumal võiks sind kohata sinu vajadustes, kui loed sellest, kuidas Ta täitis Iisaki vajadused.

Aabrahami ajal oli üldlevinud, et abielu sõlmiti paari isade poolt, nendevahelise lepinguna. Rebeka puhul on vastutavaks meessoost sugulaseks tema vend, kes on üks lepingupooltest ning Rebeka arvamust küsitakse alles siis, kui leping on juba sõlmitud!

Abielu luna, või mohar oli teatavas mõttes kompensatsioon majapidamisele ühe töötegija kaotuse eest. Siiski ei vaadatud pruuti kui pelgalt müüdavat objekti, ning sageli säilitati pruudiluna puutumauna puhuks, kui naisel võis tulevikus tekkida hädavajadus. Pruudiluna suurus varieerus, sõltuvalt pruudi isa (või venna - siin siis Laabani) sotsiaalsest staatusest ning varakusest. Kui kõiges oli kokku lepitud, andis peigmees kingitusi pruudi perekonnale. Sageli andis pulmakingitusi pruudile ka tema enda isa (või tema tulevane mees), ning seda enamasti teenjate, maa või muu omandi näol (vt Jos 15:18-19).

Peale ametlikku kihlumist ning siis kui peigmehel oli uus kodu valmis, läks ta koos oma sõpradega õhtusel ajal pruudi koju, kus viimane teda pruudirõivaisse riietatuna, ehitud ning looritatuna ootas. Lihtsa tseremoonia käigus eemaldatakse pruudilt loor, ning asetatakse peigmehe õlale. Sellele järgneb pikk pidusöömaaeg peigmehe või tema vanemate kodus.

Kui palju aga… vajas Iisak, et teda lohutataks? Ta oli eakate vanemate laps, oma ema ainuke poeg, kes oli ema ellu tagasi toonud naeru peale viimase pikki aastaid kestnud kibedat viljatust (1Ms 21:6). Tema poolvend oli nende kodust välja aetud, ja nii olid kõik Iisaki vanemate lootused Jumala tõotuste täitumise, ning järgmise põlvkonna osas, pandud Iisakile. Kas ta oli ületurvatud ja sõltuvaks muudetud teistest, kuna temalt oodati nii palju? Kui vaadata seda, kui passiivselt ja usaldavalt suhtus ta ohvrilambaks saamisesse Aabrahami käes (1Ms 22:7-8), kui väga Aabraham ei soovinud, et Iisak ise, olles juba 40 aastane (1Ms 25:20),  endale naise leiaks (1Ms 24:8) , ning Iisaku hilisemat läbikukkumist oma vanem poeg tegelikult ära tunda (1Ms 27:22) - siis viitab see küll tugevasti sellele, et Iisaks vajas eriliselt lähedaste toetust oma elus. Ehk oli see ka põhjuseks, miks veel 3 aastat hiljem, oli ta ahastuses oma ema surma pärast. 

Ja siiski lõpeb kogu see lugu imeliselt, kui Rebeka, olles valmis kohe oma isakodust lahkuma, jõuab Kaananimaale. Iisak armastab teda ning Rebekast saab talle suur lohutus  ning tugi. Jumal tunneb meid läbi ja läbi, ükskõik milline on meie loomus, füüsis, mentaalne võimekus või tundeelu. Ta aktsepteerib meid sellistena nagu oleme, ning varustab meid sellega, mida vajame.

 
 
Täna Jumalat tema armu ja hoolitsuse eest! Ning palveta kõikide nende pärast, keda praegu tead leinavat. Palu, et nad võiksid kogeda Jumala lohutust.

Selle kommentaari autor: Peter Holford