Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Iseloomu arendades

Laupäev, 21. Veebruar 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Tm 3:1-13

Nõudeid ülevaatajate ja abiliste kohta
1See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta igatseb üllast tööd.
2Ülevaataja peab siis olema laitmatu: ühenaisemees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama,
3kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja rahahimuta,
4kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt.
5Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda hoolt Jumala koguduse eest?
6Ta ärgu olgu ka vastpöördunu, et ta ei läheks upsakaks ega langeks sama süü sisse kui kurat.
7Tal peab olema hea tunnistus ka neilt, kes on väljaspool kogudust, et ta ei langeks hurjutamise alla ega kuradi silmusesse.
8Niisamuti peavad abilised olema väärikad, kes ei ole kahekeelsed, kes ei tarvita liialt veini, kes ei ole liigkasuvõtjad,
9vaid kellel usu saladus on puhtas südametunnistuses.
10Neidki aga katsutagu enne läbi ja seejärel nad asugu teenima, kui on laitmatud.
11Niisamuti olgu naised väärikad, mitte keelepeksjad, vaid kained, ustavad kõigis asjus.
12Abilised olgu ühenaisemehed, kes lapsi ja oma peret hästi juhatavad.
13Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse.

Issand luba, et terve mu elu peegeldaks sinu tõde.

Efesose koguduse probleemide põhjuseks olid koguduse keskel viibivad valeõpetajad. Arvatavasti olid kaks neist juba kogudusest välja visatud (1Tm 1:20). Paulus, teadvustades õige õpetuse juurutamise pakilisust, rõhutab nüüd seda, milline peab olema usaldusväärse juhi iseloom. Ilmselt oli tal seda kirjeldust tehes silme ees valeõpetajate loomus. Tema silmis on õige õpetus ja õige eluviis lahutamatud.

Kristliku juhi (ülevaataja) kutse on üllas (s 1). Igatsus sel viisil teenida, taoline jumalik ambitsioon,  eeldab samas ka vastavat iseloomu, reputatsiooni ja ande. Pauluse õpetuse kohaselt ei tohi olla mingeid käitumiserinevusi juhi avaliku rolli ning eraelu vahel. Hea avalik reputatsioon on eluliselt oluline (s 7), kuid see peab olema rajatud jumalakartlikule isiklikule elule. Isiksuseomadused, mida Paulus siin nõuab, neid ootab ta kõikidelt usklikelt: seksuaalne puhtus ja  truudus abielus, enesevalitsus, vägivallast, liialdamisest ning ahnusest puutumata eluviis. 

Juhid peavad seejuures näitama eeskuju tervele kogudusele, aga ka ühiskonnale laiemalt. Ülevaatajad ei saa olla hiljuti usuletulnud (s 6), vaid  nende elus peab olema nähtav evangeeliumi pikaaegne mõju. Neil on vaja juhtimise, õpetamise ja külalislahkuse andi. Järjekindel, terve õpetus on kõige parem kaitse valeõpetuse vastu. Külalislahkus oli aga auasi tolleaegses kultuuris, ning kogudused kogunesidki suuremates kodudes.  Juhtimist oli vaja rakendada jätkuvalt ning läbivalt. Salmid 4 ja 5 ei viita ainult perekonnas toimuvale, vaid ka ärisuhetele. Juhtidelt oodati tervet elu hõlmavat jüngerdamist. Selline järjepidevus oli ühtlasi aluseks avalikule lugupidamisele.  Viimselt ongi avaliku lugupidamise tagamine juhtide vastutus - aga mitte ainult kogudust puutuvas, vaid see hõlmab tervet evangeeliumi. 

Kurat teab jumalakartliku juhtimise strateegilist tähtsust ning asetab oma püünised vastavalt (s 7). Valeõpetajad, nagu paljud teised tänapäeval, püüti lõksu raha, seksuaalsuse või võimu väärkasutuse läbi. Nii tuleb juhtidel turvata omaenda elu puhtust, kui otsustavat elementi evangeeliumie puhtuse ja terviklikkuse hoidmisel.

 
Palveta regulaarselt kristlike juhtide eest, keda tunned; palveta kaitse ja puhtuse eest nende eludes.

Selle kommentaari autor: +Graham Cray