Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Loo lõpp

Reede, 20. Märts 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 25:31-46

Tähendamissõna rahvaste kohtust
31Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile
32ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.
33Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele.
34Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!
35Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu,
36ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.”
37Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind?
38Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind?
39Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?”
40Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
41Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele!
42Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua,
43ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama.”
44Siis vastavad ka need: „Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?”
45Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.”
46Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.”

“ Isa, kingi meile palun usku mis toimib armastuse kaudu nii, et kui tuleb Suur Päev, siis võiksime pärida selle kuningriigi, mis on valmistatud pühadele “maailmade algusest” (Gl 5:6 Mt 25:34)

Jeesuse juhendid oma jüngritele maailma lõppemise kohta jõuavad tänases tekstis oleva tähendamissõnaga kõrgpunkti. Kirjeldatud stseenis pole enam mingit kahtmoodi arusaamise võimalust; “viivitus” on lõppenud, kui Inimese Poeg tuleb oma auhiilguses ning “kõik rahvad” kogutakse “tema ette” (s 31). Seejärel leiab aset lahutamine, lambad eraldatakse sikkudest.

Alus, mille põhjal sel hetkel otsus tehakse, puudutab inimese käitumist - kas näljaseid toideti või mitte, kas vaeste eest hoolitseti, kas haigeid ja vange külastati (35,36, 42,43). Joachim Jeremias on öelnud: “ Viimses kohtumõistmises vaatab Jumal seda, kuidas oleme oma eluga väljendanud usku, mis meil on.” (J.Jeremijas “Jeesuse tähendamissõnad”). 

Õigete hämmastunud reaktsiooni peale, kes teadmatult olid teeninud Kuningat, tehes seda mis neile loomu poolest omane oli, vastab Jeesus, et teenides “neid kõige vähemaid vendade seast, olete teinud seda mulle.” (s 40).

Piibliuurijad on eriarvamusel selles, keda täpselt “vendade” alla mõeldakse. Mõned piiravad need vaid jüngritega nii, et jumalariiki kuulumine sõltub sellest, kuidas on käitutud Kristuse teenijate suhtes. Ometi kirjeldab tähendamissõna stseen “rahvaid” ning Jeesuse õpetus sellest, et meie saamine taevase Isa sarnaseks tähendab Tema armastuse väljendamist kõikidele, kaasaarvatud “vaenlastele” (Mt 5: 43-48) - viitab palju laiemale hulgale ning Jumala armu hoopis suuremale ulatusele.

Siiski on siin väga selge vahe nende vahel, kes ei ole andnud armu ega osutanud kaastunnet ning halastust - neil kästakse minna ära “igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele.” (s 41). Pane hoolega tähele, mida siin öeldakse: Jumal igatseb kõikide inimeste päästet ning ( nagu edaspidi näeme kannatuse loos) valmistab tee nende lunastuseks; need aga, kes oma südamed Tema armastuse ees sulgevad ning jäävad kurjuse ning isekuse juurde, valivad saatuse, mis algselt ei ole neile määratud.

 
Loetud tähendamissõna esitab väga sügava väljakutse. Mõtle palvetades järele, mida võib reaalselt sinu jaoks tähendada “usu väljendamine oma elu ning tegudega”.

Selle kommentaari autor: David Smith