Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Liiga kõrge hind?

Esmaspäev, 23. Märts 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 26:14-19

Juudas reedab Jeesuse
14Siis läks Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest, ülempreestrite juurde
15ja ütles: „Mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan?” Nemad pakkusid talle kolmkümmend hõberaha.
16Ja sellest alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesust ära anda.
Jeesuse viimne paasasöömaaeg
17Aga hapnemata leibade püha esimesel päeval astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja küsisid: „Kuhu sa tahad, et me sulle paasa söömise valmistaksime?”
18Tema ütles: „Minge linna selle-ja-selle juurde ja öelge talle: „Õpetaja ütleb: Minu aeg on lähedal, ma tahan sinu juures pidada paasasöömaaega oma jüngritega!””
19Ja jüngrid tegid, nõnda nagu Jeesus neid oli käskinud, ja valmistasid paasasöömaaja.

Kui leiame mõne kaua otsitud ja igatsetud asja, oleme sageli nõus maksma mistahes hinda selle eest. Millal aga muutub hind sinu jaoks liiga kalliks?

Mõnikord me lihtsalt unustame, et Piibel jutustab sündmustest, mida elasid läbi reaalsed inimesed. Enne kui loed uuesti tänast teksti, palveta, et Jumal elavdaks su kujutlusvõimet, aidates sul mõista, mida tundsid need, kes oli just nende sündmuste keskel.

Jeesuse ristilöömise sündmuste ülevaates, on apostel Johannes see, kes annab meile haruldase sissevaate teemadesse, mis olid Jeesuse mõtteis viimastel päevadel enne ta surma. Jeesus kinnitas oma jüngreid, et nad võivad täiesti usaldada ja loota sellele väele ja rahule, mida Tema neile annab ( Jh 16:33); Ta palvetas, et Jumal kaitseks neid kõige kurja eest (Jh 17:15) ning õpetaks neile kuidas usus tugevaks kasvada ( Jh 17:19).

Sellel taustal avaneb loetud kolmes salmis meie ees ehmatav pilt reetmisest, mis esmapilgul tundub lihtsalt mõistetamatu. Õhkkond on pingest paks. Juudas saab kätte oma vereraha (s 15) ning hakkab otsima võimalust reeta mees, kelle elu ta on tund-tunnilt jaganud viimased kolm aastat! Jeesus teab, mis Juudasel plaanis on (Mt 26:23), kuigi viimane teeskleb süütut (Mt 26:25).

Kindlasti olid ka ülejäänud jüngrid segaduses ning rahutud. Vaid paar päeva tagasi oli Jeesus teatanud, et kohe varsti on ta surnud (Mt 26:1-2), nüüd räägib ta juba reetmisest. Aga kinnitatuna Jeesuse palvest ja julgustusest, ei põrka jüngrid eemale, vaid järgivad  siiski täpselt Jeesuse korraldusi (Mt 26:19) ning on valmis omakorda kinnitama talle oma ustavust ning pühendumist (Mt 26.22).

Siis tõstab Jeesus paasakarika ning pakub seda ka neile. Sellest juues, ilma ise seda adumata, võtavad vastu ja nõustuvad jüngrid ohvriga, mida Jeesus on toomas - Tema vere valamisega ristil, Tema elu väljavalamisega sõnakuulelikkuse ohvrina Jumalale.

Kui tahame oma usuteekonnal edasi liikuda koos Jeesusega, ei saa me eemale pöörata ristist - nagu tegi seda Juudas. Rist on osa Jumala müsteeriumist, mille kohaselt tee Tema juurde läheb vaid läbi enesesalgamise ja enese äraandmise. Ainult sel viisil saame olla täiesti vabad kogema kõike imelist, mida Ta meile on soovinud anda aegade algusest.

 
Oled sa täna valmis Jumalaga koos edasi liikuma? Ta ei avalda sulle survet, ega sunni sind edasi minema. Aga Ta igatseb, et võiksid Teda tundma õppida veel palju sügavamalt. Räägi Talle lihtsalt, mida tunned sellele mõeldes. Ja siis luba Tal kõneleda sulle.

Selle kommentaari autor: APÜ