Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mina olen Toomas ja Jeesus usub minusse.

Teisipäev, 7. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 28:16-20

Jeesus ilmub jüngritele ja läkitab nad evangeeliumi<br />kuulutama
16Need üksteist jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna.
17Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahevahel.
18Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.
19Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
20ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

Ma tänan Sind, Issand, et Sa usud minusse rohkem kui ma usun iseendasse ja mõnikord isegi rohkem, kui ma usun Sinusse. Aamen.

Jeesus ilmub neile - Peetrusele, kes ta ära salgas; Johannesele, keda ta armastas ja isegi vaesele Toomale, kes oli puudunud sellelt esimeselt pühapäevaõhtuselt kohtumiselt ja ei olnud näinud Jeesuse ilmumist koos teistega. "Ma usun ainult siis, kui ma seda oma silmaga näen" ütles ta hiljem teistele (Jh 20:24-31) - ja nii sündiski. 

Salm 17 sisaldab kolme kõige üllatavamat ja lohutavamat sõna kogu Piiblis - "mõned aga kahtlesid". Jeesus oli neile ilmunud, ülestõusnuna surnuist, enne taevasse minekut. Muidugi jüngrid kummardasid teda, kuid siiski mitte kõik - mõned jäid skeptiliseks. Isegi sellel lõplikul väljaläkitamise hetkel, oli neid, kes kahtlesid. Ometi ei tõsta Jeesus esile Johannest või mõnda teist jüngrit, kes kõhklematult imetlesid, armastasid ja kumardasid, kui neid, kes oleksid olnud otsekui ainsana selle suure läkituse väärilised. Ta annab kogu meelevalla neile kõikidele ja tõotab neile kõigile - kahtlejaile ja uskujaile ühtemoodi - et ta mitte iialgi ei lahku nende kõrvalt (s 20). 

Tundub, et mõned inimesed on justkui loodud, et ülistada, kummardada ja uskuda samas, kui teiste osaks on küsida küsimusi ja panna imeks. Sellegipoolest, on kõik kutsutud Kristusest tunnistama. Usaldusväärse suulise pärimuse kaudu teame, et kõik üksteist jüngrit kuuletusid sellele läkitusele kogu oma ülejäänud elu vältel. Veelgi enam - kõik, peale Johannese, jätsid oma elud märtrisurma läbi. Ja mis sai "kahtlevast" Toomasest? Ta kõndis Indiani välja, kuulutades ja jagades oma usku ülestõusnud Kristusesse!

 
Jeesus kutsub ebatäiuslikke inimesi nagu sina ja mina "minema" ja "tegema jüngreid". Kõik muu on kristlase elus sekundaarne. Kas on aeg minna liikvele? Või kutsub Jumal sind täna uuesti pühenduma jüngrite tegemisele just sinu praeguses olukorras?

Selle kommentaari autor: APÜ