Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tunda või usaldada?

Kolmapäev, 8. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 27:1- 29

1 Kui Iisak oli vanaks jäänud ja ta silmanägemine oli tuhmunud, siis ta kutsus Eesavi, oma vanema poja, ja ütles temale: “Mu poeg!” Ja see vastas temale: “Siin ma olen!” 2 Ja ta ütles: “Vaata, ma olen vanaks jäänud ega tea oma surmapäeva. 3 Võta nüüd oma jahiriistad, nooletupp ja amb, mine väljale ja küti mulle mõni jahiloom! 4 Valmista siis mulle maitsvat rooga, mida ma armastan, ja too mulle süüa, et mu hing sind õnnistaks, enne kui ma suren!” 5 Aga Rebeka kuulis, kui Iisak rääkis oma poja Eesaviga. Ja kui Eesav oli läinud väljale küttima ja jahisaaki tooma, 6 siis rääkis Rebeka oma poja Jaakobiga, öeldes: “Vaata, ma kuulsin su isa rääkivat su venna Eesaviga ja ütlevat: 7 Too mulle jahisaaki ja valmista mulle maitsvat rooga, et ma söön ja sind Issanda ees õnnistan, enne kui ma suren. 8 Ja nüüd, mu poeg, kuula mu sõna ja tee, mida ma sind käsin: 9 mine karja juurde ja võta mulle sealt kaks head sikutalle ja ma valmistan need su isale maitsvaks roaks, mida ta armastab. 10 Sina vii need siis oma isale, et ta sööks ja sind õnnistaks, enne kui ta sureb!” 11 Aga Jaakob ütles oma emale Rebekale: “Vaata, mu vend Eesav on karune, aga mina olen sile. 12 Võib-olla katsub isa mind käega, siis oleksin tema silmis nagu petis ja tooksin enesele needuse, mitte õnnistuse.” 13 Aga ta ema ütles talle: “Sinu needmine tulgu minu peale, mu poeg! Kuula ainult mu sõna ja mine too mulle!” 14 Siis ta läks ja võttis need ning tõi oma emale; ja ta ema valmistas maitsva roa, mida ta isa armastas. 15 Ja Rebeka võttis oma vanema poja Eesavi parimad riided, mis olid ta juures kodus, ja pani need selga oma nooremale pojale Jaakobile. 16 Tema käte ja sileda kaela ümber aga pani ta sikutallede nahad. 17 Siis ta andis maitsva roa ja leiva, mille ta oli valmistanud, oma poja Jaakobi kätte, 18 ja see läks oma isa juurde ning ütles: “Mu isa!” Ja tema vastas: “Siin ma olen! Kumb sa oled, mu poeg?” 19 Ja Jaakob ütles oma isale: “Mina olen Eesav, sinu esmasündinu! Ma tegin, nagu sa mind käskisid. Tõuse, istu ja söö mu jahisaaki, et su hing mind õnnistaks!” 20 Aga Iisak küsis oma pojalt: “Kuidas sa nii kähku leidsid, mu poeg?” Ja tema vastas: “Issand, sinu Jumal, saatis mulle ette.” 21 Siis Iisak ütles Jaakobile: “Tule ometi ligemale, et ma sind käega katsun, mu poeg, kas sa oled mu poeg Eesav või mitte?” 22 Ja Jaakob astus oma isa Iisaki juurde, ja tema katsus teda käega ning ütles: “Hääl on Jaakobi hääl, aga käed on Eesavi käed!” 23 Ja ta ei tundnud teda ära, sest tema käed olid karused nagu ta venna Eesavi käed; ja ta õnnistas teda. 24 Ta küsis veel kord: “Kas sa oled tõesti mu poeg Eesav?” Ja ta vastas: “Olen!” 25 Siis ta ütles: “Ulata mulle ja ma söön oma poja jahisaaki, et mu hing sind õnnistaks!” Ja ta ulatas temale selle, ja ta sõi; ja ta tõi temale veini, ja ta jõi. 26 Seejärel ütles ta isa Iisak temale: “Tule nüüd ligemale ja anna mulle suud, mu poeg!” 27 Ja ta astus ligi ning andis temale suud; siis ta tundis tema riiete lõhna ja ta õnnistas teda ning ütles: “Näe, mu poja lõhn -- otsekui välja lõhn, mida Issand on õnnistanud! 28 Jumal andku sulle taeva kastet ja maa rammu, ning külluses vilja ja veini! 29 Rahvad orjaku sind, rahvahõimud kummardagu sind! Ole oma vendade isand, su ema pojad kummardagu sind! Neetud olgu, kes sind neab, õnnistatud, kes sind õnnistab!”

Vaidlemiste, naeru, otsuste, tegude taga, ja selle kõige keskel on ka Jumal. Palveta, et suudaksid kaugemale vaadata haavatasaamistest ja pettumistest, ning näha Jumala suuremat eesmärki.

Jaakob valetab, petab ja kohtleb austuseta oma isa. Sadu aastaid hiljem annab Jumal Iisraeli rahvale seadused, mis eriliselt keelavad sellise käitumise - ja nii võime ka meie uskuda, et taoline suhtumine ei ole Talle meelepärane.

Ehk oleks Rebeka pidanud võtma vastutuse. Tema oli see, kes juhendas Jaakobit selles pettuses, hoolimata viimase kõhklemisest, ning riskis needuse enda peale võtmisega plaani läbikukkumise korral. Jumal oli talle enne poegade sündi kindlalt öelnud, et “vanem teenib nooremat” (1Ms 25: 23) ja nii võibolla ta uskus end tegutsevat Jumala tahte kohaselt, eirates oma abikaasa kavatsusi.

Kas sõna, mille Rebeka Jumalalt sai väljendas Jumala täiuslikku tahet, või oli lihtsalt eelteadmine sellest, mis sündima pidi? Traditisiooni kohaselt on juudid ja kristlased uskunud, et Jaakob oli Jumala valitud tööriist, kelle läbi rajati ning õnnistati Iisraeli rahvast ning nende läbi ka kõiki teisi rahvaid.

Meil on keeruline täpselt teada kuidas Jumal teostab oma tahet kõiges, mis meie ümber toimub.Veel raskem on meil eristada jumalikku eeskuju argikiire keskel enda elu jaoks! Ehk on siin kõige olulisem meelde jätta, et Jumal teab nii algust kui lõppu (vt Js 46:10), et Tema teed on kõrgemad kui meie suudame jälgida (Rm 11:33), ning Ta toimib nende heaks, kes Teda armastavad (Rm 8:28).

Me võime Jumalat usaldada, palvetades, et Ta uuendaks meie meele ja mõtlemise nõnda, et võiksime ära tunda Tema hea ja täiusliku tahte (vt Rm 12:2). Siis on kõige enam lootust, et teenime Teda olles kõiges kooskõlas Tema loomusega.

 
Kuidas reageerid sina kui su lähedased käituvad sinuga halvasti? Palveta iga oma pereliikme eest, paludes, et Jumal vaatamata kõigele, võiks tuua esile oma parima tahte kõikide asjaosaliste jaoks.

Selle kommentaari autor: Peter Holford