Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Suurem pilt

Esmaspäev, 27. Aprill 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 36:1-43

Eesavi järeltulijad
1Ja need olid Eesavi, see on Edomi järeltulijad:
2Eesav võttis oma naised Kaanani tütreist: Aada, hett Eeloni tütre, ja Oholibama, hiivlase Sibeoni poja Ana tütre,
3ja Baasmati, Ismaeli tütre, Nebajoti õe.
4Aada tõi Eesavile ilmale Eliifase, ja Baasmat tõi ilmale Reueli.
5Ja Oholibama tõi ilmale Jeusi, Jalami ja Korahi; need olid Eesavi pojad, kes temale sündisid Kaananimaal.
6Ja Eesav võttis oma naised, pojad ja tütred ja kõik oma pere hingelised, karja, kõik veoloomad ja kogu varanduse, mis ta Kaananimaal oli soetanud, ja läks teisele maale, ära oma venna Jaakobi juurest.
7Sest nende varandus oli liiga suur üheskoos elamiseks, ja maa, kus nad võõrastena elasid, ei suutnud neid toita nende karjade pärast.
8Ja Eesav asus elama Seiri mäestikku; Eesav on Edom.
9Ja need olid Eesavi, edomlaste isa järeltulijad Seiri mäestikus:
10need olid Eesavi poegade nimed: Eliifas, Eesavi naise Aada poeg, Reuel, Eesavi naise Baasmati poeg.
11Ja Eliifase pojad olid: Teeman, Oomar, Sefo, Gatam ja Kenas.
12Ja Timna oli Eesavi poja Eliifase liignaine ja tema tõi Eliifasele ilmale Amaleki; need olid Eesavi naise Aada järeltulijad.
13Ja need olid Reueli pojad: Nahat, Serah, Samma ja Missa; need olid Eesavi naise Baasmati järeltulijad.
14Ja need olid Eesavi naise Oholibama, Sibeoni poja Ana tütre pojad: tema tõi Eesavile ilmale Jeusi, Jalami ja Korahi.
15Need olid Eesavi poegade vürstid: Eliifase, Eesavi esmasündinu pojad: vürst Teeman, vürst Oomar, vürst Sefo, vürst Kenas,
16vürst Gatam, vürst Amalek. Need olid Eliifasest põlvnevad vürstid Edomimaal, need olid Aada järeltulijad.
17Ja need olid Eesavi poja Reueli pojad: vürst Nahat, vürst Serah, vürst Samma, vürst Missa. Need olid Reuelist põlvnevad vürstid Edomimaal, need olid Eesavi naise Baasmati järeltulijad.
18Ja need olid Eesavi naise Oholibama pojad: vürst Jeus, vürst Jalam, vürst Korah. Need olid Eesavi naisest, Ana tütrest Oholibamast põlvnevad vürstid.
19Need olid Eesavi, see on Edomi järeltulijad, ja need olid nende vürstid.
Seiri järeltulijad
20Need olid horiit Seiri pojad, selle maa elanikud: Lootan, Soobal, Sibeon, Ana,

Mõnikord tundub, et kellelgi ei ole enam ülevaadet kõigest maailmas toimuvast. Meie Jumalal on - ja mitte ainult ülevaade, vaid Ta ka juhib sündivat. Mõtle sellele täna, mõeldes palves ka kõikidele neile maailmasündmustele, kus igasugune kontroll tundub puuduvat.

Peatükis on kolm suurt osa: edomlaste sugupuu, horiitide sugupuu ja Edomi kuningate loetelu. Kuningavõim ei ole seejuures päritav, vaid ilmselt valitav.

Ka tänapäeval uuritakse oma suguvõsa ajalugu ja koostatakse sugupuid - otsitakse oma “juuri”. Sama näeme ka selles peatükis. Salmist 31 võime aimata, et teksti kirjutamise ajal oli Iisraelis kuningavõim. Seega on sugupuid hulk sajandeid säilitatud ja neil on kirjutajate jaoks ilmselt suur ajalooline tähendus. Meile aga ei ole paljud loetelus toodud nimedest lähemalt tuntud. Ometi on iga nime taga terve omaette maailma ning rohkelt lugusid.

Nimesid Eesav, Edom ja Seir kasutatakse paralleelselt Eesavist võrsunud rahva kohta. Seejuures  Eesav on isiku (esiisa), Edom rahva ja Seir maa nimi. (Nii Eesav kui ka Seir viitab karavsele, Edom tähendab “punane”). Seir oli mägine maa Surnumerest lõunas ja ulatub Akhba laheni. Maa on oma nime saanud seal varem elanud ravha ja nende esiisa järge (s 20). Edomlased kolisid sinna hilje, põhjuse läeiam s 6-8. Sellist (rahvaste rändamist) on maailmas juhtunud korduvalt.

Amalek (s 12) oli suure, Juudast lõunas elava beduiinihõimu haru, mis oli tekkinud hiljem araablaste ja edomlaste segunemisel. Kui Iisraeli rahvas tuli Eiptusest välja, toimus iisraellaste esimene sõda amalekkidega (2Ms 17). Piiblis kohtame amalekke mujalgi. Bosrat (s 33) mainitakse hiljem mitmel pool Edomi pealinnana.

Edomi rahvaga oli Iisrael sõjajalal, nagu ka teiste ümberkaudsete rahvastega. Siin võime mõelda oma rahva päritolule ja ajaloole.

 
Meie Jumal on ajaloo kujundaja ja rahvaste vormija. Täna kõikide võimaluste eest, mis on tulnud sulle sinu sugupuu liine pidi.

Selle kommentaari autor: Aare Kimmel