Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ärge elage nagu kaananlased!

Reede, 19. Juuni 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 18:1-22

Preestrite ja leviitide ülalpidamise seadus
1Leviitpreestritel, kogu Leevi suguharul, ärgu olgu osa ega pärandit koos Iisraeliga; nad saagu elatist Issanda tuleohvreist ja tema pärisosast!
2Neil ärgu olgu pärisosa vendade keskel, Issand ise on nende pärisosa, nagu ta neile on öelnud.
3Ja rahva käest, neilt, kes ohverdavad tapaohvreid, olgu härga või lammast, on preestritel õigus saada seda: preestrile antagu saps, lõualuud ja magu.
4Anna temale uudset oma teraviljast, värskest veinist ja õlist, samuti oma lammaste ja kitsede esimene niiduvill!
5Sest teda on Issand, su Jumal, valinud kõigi su suguharude hulgast, et tema ja ta pojad alati seisaksid teenistuses Issanda nimel.
6Ja kui üks leviit tahab tulla mõnest su väravaist kogu Iisraelis, kus ta võõrana elab, siis võib ta täiesti oma hinge igatsuse järgi tulla paika, mille Issand valib,
7ja teenida Issanda, oma Jumala nimel, nagu kõik ta vennad leviidid, kes seal seisavad Issanda ees.
8Nad söögu võrdset osa peale selle, mis ta on saanud oma vanemate vara müügist!
Ebausu ja valeprohvetite keeld
9Kui sa jõuad sellele maale, mille Issand, su Jumal, sulle annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi!
10Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvestlausujat, märkide seletajat ega nõida,
11ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat!
12Sest igaüks, kes seda teeb, on Issandale jäle, ja nende jäleduste pärast ajab Issand, su Jumal, nad ära sinu eest.
13Ole laitmatu Issanda, oma Jumala ees!
14Sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvestlausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole Issand, su Jumal, selleks luba andnud.
Ennustus suurest prohvetist. Õige ja valeprohveti vahe
15Issand, su Jumal, äratab sulle sinu keskelt, su vendade hulgast, ühe prohveti, minu sarnase - teda te peate kuulama!
16Seda sa just palusid kogunemispäeval Hoorebil Issandalt, oma Jumalalt, öeldes: „Ma ei suuda enam kuulata Issanda, oma Jumala häält ega kauemini vaadata seda suurt tuld, ilma et ma sureksin.”
17Ja Issand ütles mulle: „See on hea, mis nad on rääkinud.
18Ma äratan neile ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina, ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin.
19Ja kes ei kuula mu sõnu, mida ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru.
20Aga prohvet, kes suurustledes räägib midagi minu nimel, mida mina ei ole teda käskinud rääkida, või kes räägib teiste jumalate nimel, see prohvet peab surema.”

Meie ümber on palju niisugust, mida võiksime jäljendada, ja milliseks muutuda. Tegelikult on ainult Üks, kelle sarnaseks peaksime püüdma saada. Enne kui lähed järgmise tegevuse juurde, keskendu Jumalale.

Me kõik tahaksime teada, mida tulevik toob. Vaatamata enda haritusele ja ettekujutustele, ei saa me siiski olla kindlad, mis homme juhtub. See aga ei takista meid tahtmast tulevikku teada saada. Läbi ajaloo on inimkond katsetanud paljusid viise, et tulevikku ette näha. Moosese ajal tegutsesid nõiad ja harrastati astroloogiat (s 10).

Vanaaja linna Ugariti avastamine 1929. aastal on andnud meile palju teavet kaananlaste kohta. Tõlgitud on pühi tekste, mis kirjeldavad mütoloogilist süsteemi ja religioosseid praktikaid. Kui kuuleme kaananlasi ise kirjeldamas oma vaimseid väärtusi, võimendab see paratamatult veelgi neist juba Vanas Testamendis antud negatiivset pilti.

Ennustamine

Kõike seda, millest räägitakse salmides 10 ja 11, võib nimetada ühel või teisel viisil ennustamiseks. Kaananlased:

   • ohverdasid loomi, et uurida maksa

   • lugesid endeid väärarenguga loodete (loomade ja inimeste) sündimisel 

   • harrastasid astroloogiat 

   • küsisid nõu surnutelt 

   • segasid õli ja vett, et tõlgendada tulemuseks saadud mustreid 

   • küsisid nõu oraaklitelt

Neid asju peeti "jälestusväärseks" mitte lihtsalt sellepärast, et need olidki jälgid. Harrastada midagi sellist on kuulutada kaudselt, et tegelikult ei usaldata Iisraeli Jumalat Jahvet.

Kas tõesti ohverdati lapsi?

Väljendit "lasta pojad või tütred tulest läbi käia" (s 10) on mõistetud mitmeti. Heebrea keel viitab ohverdusele, kuid Ugaritist pärit tekstid ei maini kusagil laste ohverdamist. Kuigi pole teada, mida tähendas, et keegi "tulest läbi läks", kahtlustame, et seegi oli meetod tuleviku ennustamiseks, nagu ka muud asjad, mida mainitakse neis salmides.

Täna tuleviku ennustamiseks palju rohkem võimalusi. Sellest kirjakohast tuleneb tegelikult palju sügavam küsimus: "Millele või kellele me paneme oma lootuse tuleviku suhtes?

Oluline on see küsimus seepärast, et see mõjutab kogu meie tegevust. Vahet pole mis on usalduse allikaks - laste ohverdamine või loitsud (s 10), materiaalsed väärtused (Mt 6:24) või suhted (Lk 18: 29,30) - Jumal käsib meil panna oma lootuse Temale.

Põhjus, miks võime Teda usaldada? Tema Sõna näitab, et Jumal täidab oma lubadused. Sellepärast on Ta usaldusväärne ja sellepärast on Jumala rahvas kutsutud Talle alluma (s 19) ja Tema kätte oma tuleviku usaldama. Lõppude lõpuks käsib Jeesus meil otsida esmalt Jumala riiki ja lasta homsetel muredel jääda homsesse (Mt 6: 33,34).

Võta aega, et mõelda ja palvetada tuleviku pärast, jättes selle Jumala kätte.

Selle kommentaari autor: APÜ