Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pelgupaik

Laupäev, 20. Juuni 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 19:1-21

Pelgulinnad. Piiride puutumatus
1Kui Issand, su Jumal, on hävitanud need rahvad, kelle maa Issand, su Jumal, annab sulle, ja kui sa oled nad välja tõrjunud ning elad nende linnades ja kodades,
2siis eralda enesele kolm linna keset oma maad, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärida.
3Ehita enesele teed ja jaota kolmeks oma maa-ala, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärisosaks, ja see sündigu selleks, et sinna võiks põgeneda iga tapja.
4Ja nõnda on lugu tapjaga, kes põgeneb sinna, et jääda elama: kui keegi tahtmatult tapab oma ligimese ega ole teda varem vihanud,
5nõnda nagu see, kes läheb oma ligimesega metsa puid raiuma ja ta käsi viibutab kirvest, et langetada puud, aga raud lendab ära varre otsast ja tabab ligimest, nõnda et ta sureb - see võib põgeneda ühte neist linnadest, et ta võiks jääda elama,
6et veritasunõudja ei ajaks tapjat taga, kui ta süda ägestub, ega saaks teda kätte juhul, kui tee on pikk, ega lööks teda hingetuks - ei ole too ju surma väärt, sest ta ei ole teda varem vihanud.
7Seepärast ma käsin sind ja ütlen: Eralda enesele kolm linna!
8Ja kui Issand, sinu Jumal, laiendab su maa-ala, nagu ta su vanemaile on vandega tõotanud, ja annab sulle kogu selle maa, mille ta on lubanud anda su vanemaile,
9kui sa hoolsasti pead kõiki neid käske, tehes, mis mina täna sind käsin, armastades Issandat, oma Jumalat, ja käies tema teedel kogu oma eluaja, siis lisa veel kolm linna juurde neile kolmele,
10et ei valataks süütut verd su maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärisosaks, ega tuleks veresüü sinu peale.
11Aga kui keegi vihkab oma ligimest ja varitseb teda ja kipub temale kallale ja lööb ta surnuks ning põgeneb ühte neist linnadest,
12siis tema linna vanemad läkitagu järele ja lasku ta sealt ära tuua, andku ta veritasunõudja kätte ja ta surgu!
13Su silm ärgu andku temale armu, vaid kõrvalda süütult valatav veri Iisraelist, et su käsi hästi käiks!
14Ära nihuta paigast oma ligimese esivanemate poolt pandud piirimärki su pärisosas, mille sa pärid maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärida!
Seadus tunnistajate kohta
15Ärgu astugu kellegi vastu üles ainult üks tunnistaja mõne süüteo või mõne patu pärast, ükskõik missuguse tehtud patu pärast - alles kahe või kolme tunnistaja sõna põhjal saab asi selgeks.
16Kui valetunnistaja astub üles kellegi vastu, süüdistades teda mõnes üleastumises,
17siis astugu mõlemad mehed, kes on riius, Issanda ette, preestrite ja neil päevil olevate kohtumõistjate ette.
18Ja kohtumõistjad kuulaku hästi järele, ja vaata, kui tunnistaja on valetunnistaja, kes on valet tunnistanud oma venna kohta,
19siis te peate temaga talitama nõnda, kuidas tema mõtles talitada oma vennaga. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt!
20Sellest kuulgu ka teised ja kartku, nõnda et nad enam kunagi ei tee niisugust kurja su keskel!

Oled ülekoormatud? Närviline? Stressis? Tahad leida rahu ja puhata? Pühakotta minna? Eemaldu hetkeks ja palu, et Jumal räägiks sinuga.

Kõigil meil on seesmine õiglustunne. See tõstab enamasti pead, kui ise ülekohut kannatame ja tahame õiglust endale või neile, keda teame. Tahame uskuda, et igale olukorrale on olemas õiglane lahendus.

5Ms 19:1-14 on antud Jumala rahvale üksikasjalikke juhiseid, kuidas toimida olukorras, kui keegi on teise tapnud. Tehakse vahet tapmise ja mõrva vahel - eristatakse õnnetust ja pahatahtlikku teise elu võtmist. Neile, kes on tahtmatult kedagi tapnud, annab see võimaluse leida ohutu varjupaik ja kaitsta ennast kättemaksu eest. Kuid Jumala seaduste järgi tuleb ka mõrvareid õiglaselt kohelda.

See kirjakoht tuletab meile meelde Jumala iseloomu - tema inimesed peavad elama viisil, mis peegeldab seda. Jumalale on õiglus tähtis - pattu tuleb võtta tõsiselt ja sellel on tagajärjed. Aga Jumal ei ole huvitatud kättemaksust - ta tahab veenduda, et meie reageering on asjakohane.

Muidugi, Jumal ise tegutseb viisil, mis läheb kaugemale õiglusest - näidates üles armulikkust Jeesuse kaudu. Ta kutsub meid järgima tema eeskuju käitudes teistega viisil, mis peegeldab seda armu.

Mil määral on meie kirik koht, kus inimesed võivad leida varjupaika raskete probleemide korral? Meid võib-olla ei aja taga kättemaksja, kuid tänapäeva maailmas kogeme kindlasti probleeme nagu: 

   • võlad 

   • töökoha kaotus 

   • probleemid abikaasa või vanematega 

   • lähedaste kaotus 

   • surmahirm

Ka pühakoda võiks olla pelgupaigaks maailma ohtude eest. Seda võib ja peab pakkuma kõigile, kes kiriku uksest sisse tulevad - olenemata nende usklikkusest.

 

Kes on sind hiljuti solvanud? Võib-olla oled haiget saanud oma töökohal, peres või koguduses. Võtke aega, et mõelda ausalt järele, kas see tegu oli taotluslik. Mõtle inimestele, kes on sellega seotud. Kuidas Jumal neid näeb? Meenutades Jumala armu, mõtle täna oma toimetusi tehes, kui armuline sa oled teiste suhtes.